Søg pleje­orlov til at passe døende

Ønsker du at passe et familiemedlem eller en ven, der har valgt at dø i eget hjem, kan du søge om plejeorlov.

Du kan få plejeorlov, hvis følgende er opfyldt:

 • Den døende skal være indforstået med ordningen og selv ønske, at du søger orlov.
 • Sagsbehandleren skal vurdere, at du er i stand til at varetage opgaven.
 • En læge skal slå fast, at behandling er udsigtsløs, og prognosen er kort levetid. Det vil sige oftest to til seks måneder, og den døende har et plejebehov i bred forstand.
 • Plejen kan ske i dit eller den dødendes hjem.

Er disse betingelser opfyldt, finder du og din sagsbehandler ud af, hvor mange timer pr. uge du kan få orlov, og hvornår den starter.

Kontakt Myndighedsafdelingen, hvis du vil søge plejeorlov. 

Print og udfyld gerne dette ansøgningsskema på forhånd.

 • Orlov til pasning af syge og døende pårørende

  Skrevet af Sundheds- og Ældreministeriet
 • Plejevederlag for pasning af døende hjemme

  Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

  Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

  • at en læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort
  • at den døende skal have et plejebehov
  • at du og din nærtstående skal være enige om pleje- og pasningsopgaven
  • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem
  Betingelser for at få plejevederlag

  Du skal rette henvendelse til den kommune, hvor den døende vil opholde sig den sidste tid. Vederlaget bevilges af en administrativ medarbejder eller af en visitator efter et visitationsbesøg. Visitatoren vil informere og vejlede dig og din nærtstående om mulighederne for hjælp og støtte i forbindelse med plejen i hjemmet. Du får en skriftlig afgørelse, om plejevederlaget kan bevilges. Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom.

 • Ret til at holde orlov til pasning af døende

  Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende.

  En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

 • Midlertidigt indlagt

  Selv om plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse - fx for at aflaste den pårørende. Du mister ikke et plejevederlag, fordi den døende er midlertidigt indlagt.

 • Hvem kan blive hjælper?

  Hvis du har en pårørende, som er alvorligt syg eller har et varigt handicap, kan du blive ansat som hjælper af kommunen i op til seks måneder til at passe den syge. Betingelserne er:

  • at sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig
  • at alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for hjemmet
  • at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • at den syge eller handicappede har sin egen bolig, og fx ikke bor på døgninstitution eller i en plejebolig
  • at begge parter - den syge og dig - er enige om pasningsforholdet
  • at kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven
  • at du har tilknytning til arbejdsmarkedet

 • Orlovsperiode og løn

  Hvis du bliver bevilliget orlov til at passe en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver dele pasningen op i kortere perioder af mindst en måneds varighed. Pasningsperioden kan også forlænges med op til tre måneder efter fornyet ansøgning.

  Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i, og får en løn på 22.504 per måned (2018). Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lign.

 • Tilskud til medicin o.a.

  Mennesker, der er døende, kan få gratis, midlertidig hjemmehjælp og hjælp til at betale udgifter til medicin, sygeplejeartikler og lignende.

Kontakt Myndighedsafdelingen

Sundhedshuset, Vestre Engvej 51 (indgang B, 4. sal), 7100 Vejle
Tlf. 76 81 00 00
 • Telefontid
 • Mandag-onsdag kl. 8.30-11.00
 • Torsdag kl. 8.30-11.00
 • Fredag kl. 8.30-11.00

E-mail: myndighedsafdelingen@vejle.dk

 • Fremmøde
 • Mandag-onsdag kl. 9.00-15.00
 • Torsdag kl. 9.00-17.00
 • Fredag kl. 9.00-14.00

Sidst opdateret: 21. juni 2018