Corona - Se bl.a. nye testtider i sommerferien


Læs mere om corona her / Information in English

Kan jeg få fy­sio­te­ra­pi?

Du kan få vederlagsfri fysioterapi, hvis du har en henvisning fra din læge eller speciallæge.

Kan jeg få en henvisning?

Hvis du har en sygdom eller et handicap, som står i Sundhedsstyrelsens liste over diagnoser, kan du få vederlagsfri fysioterapi. Se listen nederst på siden. Et andet krav er, at din læge eller speciallæge skal vurdere, at dit handicap eller sygdom varer i mere end fem år.


Desuden skal du…
  • Have et svært fysisk handicap. Det vil sige, at du ikke kan klare dig indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler på grund af dit handicap.
  • Eller have en sygdom, som bliver værre over tid. Det som på fagsprog kaldes en progressiv sygdom.

Vederlagsfri fysioterapi foregår typisk på hold. Men der er også mulighed for at få fysioterapi alene, hvis du har særlige behov.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece om vederlagsfri fysioterapi. Du finder diagnoselisten på side 19-20.

Sidst opdateret: 23. september 2019