Program for Hjerneugen 2018

Få inspiration til at komme videre med livet efter en skade i hjernen

Tirsdag den 13. marts i Sundhedshus Vejle
Vester Engvej 51, indgang B, 7100 Vejle

 

PROGRAM

KL. 16.00 -18.00 STANDE I SUNDHEDSHUSETS FOYER – BLIV KLOGERE PÅ DINE MULIGHEDER

Mød forskellige afdelinger fra Vejle Kommune og andre aktører: Idræt for alle, Hjernesagen,
Hjerneskadeforeningen, Foreningernes Hus, privatpraktiserende fysioterapeuter, Epilepsiforeningen, Hjernerystelsesforeningen, Spastikerforeningen, Parkinsonforeningen, Scleroseforeningen og Alzheimerforeningen, Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, psykiatrien i Region Syddanmark og University College Lillebælt.

 

KL. 16.30 -17.00 LIVET FØR OG EFTER EN BLODPROP (LOKALE 0.212)

Foredrag v/ Lilly Mols, en personlig beretning.

 

KL. 16.30 -17.00 PTSD – ET SAMSPIL MELLEM KROP OG HJERNE (LOKALE 0.206 + 0.208)

Foredrag v/ fysioterapeut Marianne Møller og fagansvarlig fysioterapeut og funktionsleder Dorte Uhd.
Hvordan reagerer kroppen og hjernen, når du får sygdommen PTSD ? Og hvordan kan du arbejde
med kroppen som en del af behandlingen?

 

KL. 17.15-17.45 FAMILIENS OPLEVELSE AF ET DEMENSFORLØB (LOKALE 0.212)

Foredrag v/ Laila Mohrsen Busted, PhD. studerende, cand. cur og sygeplejerske, der har lavet et tværfagligt
kvalitativt forskningsstudie, bl.a. af de faser familie gennemgår i et demensforløb. Du får
desuden indblik i de roller, familiemedlemmer bevidst eller ubevidst påtager sig.

 

KL. 17.15-17.45 SYGEMELDT – HVILKE REGLER ER DER? (LOKALE 0.206 + 0.208)

Foredrag v/ Merete Pihlkær Jakobsen, faglig konsulent, Vejle Jobcenter.
Få styr på de grundlæggende sygedagpengeregler – og mulighederne for at få forlænget retten til
sygedagpenge efter 22 uger. I oplægget er der eksempler fra hverdagen

 

18.30-20.30 NÅR HJERNEN ER TRÆT (AUDITORIUM 1)

Foredrag v. neuropsykolog Anders Degn. Få mere at vide om den mentale
træthed, der ofte følger i kølvandet på en hjerneskade, og hvordan man
kan måle den. Du får desuden tips til at håndtere træthed i hverdagen.

 

Der er vand og frugt i pausen.

Anders Degn Pedersen er selvstændigt praktiserende specialist i neuropsykologi.
Han har beskæftiget sig med neurorehabilitering og hjerneskadeproblematikker
i mere end 25 år. Han er en ivrig foredragsholder og underviser
og har udgivet adskillige artikler om neuropsykologi, rehabilitering og hjerneskade.

Læs mere på www.andersdegn.dk

Alle arrangementer er gratis. Deltagelse efter først-til-mølle.

 

MULIGHED FOR SPISNING

Du kan selv tage en madpakke med, eller købe et måltid
i DGI-huset i nabobygningen til Sundhedshus Vejle.

 

Download programmet

Sidst opdateret: 08. februar 2018