Er du mellem 18-65 og har du mistet en ægtefælle eller en samlever, så kan du kontakte en sorgvejleder.

Det at miste en nærtstående kan være en af de mest sorgfyldte forandringer og noget af det sværeste et menneske kan opleve.  

Sorgen og tabet er en del af livet. Sorgen kan opleves på mange måder, men selv når det er sværest, kan der være hjælp at hente. 

 

Derfor tilbyder vi, at du kan kontakte en sorgvejleder. 

 

Sådan kan du komme i kontakt med os:

 

 • Send SMS til 1910 med teksten MISTET, så ringer vi dig op hurtigst muligt . 
 • Ring til 24 59 42 16  og indtal dit telefonnummer, og du bliver ringet op snarest muligt .
 • Skriv til  sorgvejleder@vejle.dk og vi kontakter dig snarest muligt. 
Jane Langberg Nielsen Sorgvejleder
Ulla Bruselius Sorgvejleder

 • Det kan vi hjælpe med

  Sammen med sorgvejlederen har du mulighed for at tale om dit tab, hvordan du har det og hvilke tanker du gør dig om fremtiden.  

   

  Du kan få information om dine muligheder for hjælp og støtte.  

 • Hvor foregår samtalen?

  Vi aftaler i fællesskab hvor samtalen skal foregå. Det kan være pr. telefon, virtuelt, i dit hjem, i Sundhedshuset i Vejle eller vi kan gå en tur. 

 • Er du over 65?

  Fra du er 65 år, får du tilbudt et besøg, hvis du har mistet en ægtefælle/samlever eller hvis din ægtefælle/samlever flytter i plejebolig.

  Du modtager et brev med et tilbud om besøg i din digitale postkasse eller pr. brev. 

  Du kan læse mere om forebyggende hjemmebesøg her 

Har du børn under 18 år, der har mistet deres far eller mor?

Vi tilbyder hjælp til efterladte børn. Hjælpen kan være kort efter tabet eller senere, hvor tabet måske melder sig hos barnet/den unge igen.

Sorggrupper (9-17 år)

Vi har sorggrupper for børn 9-13 år og for unge 14-18 år. Information og kontakt til sorggrupperne finder du her hos Tværfagligt Center for Børn og Unge. 

Vi har også mulighed for individuelle samtaler i vores andre tilbud. Sorgterapeuterne kan vejlede jer om dem.

Hjælp til dagsinstitution/indskoling omkring børn i sorg

Mindre børn har brug for støtte i deres hverdag i dagtilbud eller indskoling. Så er dine børn under 9 år, kan vi i samarbejde med dig tilbyde hjælp til daginstitutioner/indskoling omkring, hvordan vi hjælper barnet i dets hverdag.

Kontakt en sorgterapeut i De åbne Rådgivninger - se kontaktoplysninger herunder. 

Inge Skytte Knudsen Sorgvejleder
Send e-mail mobil 51 50 49 91
Bettina Brunthaler Sorgvejleder
Send e-mail mobil 24 96 47 62
Sidst opdateret: