Her arbejder I med fordele og ulemper ved rygning, og hvordan man kan støtte hinanden til rygestop.

Klasse Piktogram

Klasse

Ca. 45 min.

Tag udgangspunkt i arbejdsark 16 "Kvit smøgerne" øvelse 1

Forklar rygestop-modellen. Beskriv de enkelte faser, involver eleverne og spørg:

Hvad skal der til for at komme fra en fase til den næste?

Kender I nogen, der har prøvet at stoppe og kan I genkende nogle af faserne? 

Hvordan kan omgivelserne støtte?

Kilde: Prochaska & DiClemente. 

Øvelse piktogram

Øvelse

Gruppeøvelse 30 min.

Inddel eleverne i grupper og sæt dem i gang med arbejdsark 16: "Kvit smøgerne" øvelse 2.  Lav lyn-interview med gruppemedlemmer eller gå ud til rygerne på skolen. Udfyld skemaet med fordele og ulem­per.

Klasse piktogram

Klasse

Saml op ved at få grupperne til at præsentere deres bud.

Lav en fælles liste på tavlen med fordele og ulemper.

Find på gode ideer til en røgfri pause og samvær uden røg. Hvad kan man lave i stedet for at ryge?

Saml alle elevernes bud og skriv dem på tavlen.

lektier piktogram

Lektier

Eleverne deles i to grupper.

Det ene hold udarbejder og fremlægger et forslag til en kampagne for unge, der skal stoppe med at ryge. Medtag gerne eksempler på, hvordan omgivelserne, familie og venner kan være en støtte.

Det andet hold skal lave en kampagne for unge, der skal forebygge rygestart.

Oplæg klasse piktogram

Oplæg for klassen

Ca. 45 min.

Giv hvert hold 15 minutter til at fremlægge sin kampagne. Brug derefter 10 minutter, hvor det andet hold stiller spørgsmål til kampagnen.

Ekstern ressource piktogram

Ekstern ressource

Ca. 40 min.

Besøg af rygestopinstruktør, der kan fortælle om rygestop. Besøget kan erstatte eller supplere denne lektions­plan. Hvis besøget varer 90 minutter, kan denne lektionsplan slås sammen med lektionsplanen: "Hvordan skader rygning krop­pen?".

 

Kontakt rygestopinstruktør:

Peter Vestergaard Sundhedskonsulent og rygestopinstruktør
Send e-mail telefon 76 81 81 01 mobil 29 13 15 25
Arbejdsark piktogram

Arbejdsark:

Arbejdsarket: "Kvit smøgerne" 

 

Relevante links:

Link - www.vejle.dk/rygestop

Link - www.stoplinien.dk

Link - www.liv.dk

Link - www.xhale.dk

 

Sidst opdateret: