Angst og de­pres­si­on

Temaet klæder eleverne på til at handle, hvis de selv eller en klassekammerat får angst eller depression.

10 min.

Klasseundervisning

10 min.

 • Fortæl hvad opgaven går ud på.
 • Klassen inddeles i grupper af 4 og 4.
 • Fortæl, at eleverne skal diskutere i grupper i ca. 15 min.
Klasseundervisning
5 min.

Som lærer kan du eventuelt runde temaet af med at fortælle, hvilke tilbud skolen har, hvis man som elev oplever angst eller depression. Nævn hvilke muligheder skolen har for at støtte og hjælpe elever.


Gruppeøvelse

15 min.

Opgave 1

 • Eleverne drøfter de udleverede spørgsmål om angst og depression:
  Hvad kan man gøre, hvis man selv bliver ramt af en depression?
  Hvad kan man gøre, hvis ens kammerat bliver ramt af angst eller depression?
  Hvordan vil du gerne have, at din lærer tager hånd om dig, hvis du bliver ramt af angst eller depression?
 • Grupperne skriver deres anbefalinger ned.

 
20 min.

Opgave 2
Hæng opgaverne med anbefalingerne op i lokalet. Grupperne fremlægger deres bud på de gode anbefalinger for klassen og resten af klassen stiller spørgsmål og kommer med input.

Ekstern ressource

En konsulent fra den anonyme rådgivning Spor18 har kompetencer kan understøtte emnet.

Kontakt SPOR18

Vestre Engvej 51A, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 83 50
Opgaveark
Sidst opdateret: 05. marts 2020