Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om test og nye restriktioner


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Find di­ne styr­ker!

Identificer styrker og ressourcer ved hjælp af Styrkekort, der kan lånes i Sundhedsafdelingen. 1 lektion.

Forberedelse

Forberedelse

Baggrundsviden

Psykologen Martin Seligman har arbejdet med at udvikle en klassifikation af centrale menneskelige styrker. Resultatet blev 24 universelle styrker, der anerkendes og værdsættes på tværs af kulturer verden over.  

Ved at arbejde målrettet med at fokusere på sine styrker fremfor på sine fejl og mangler er der sandsynlighed for, at du oplever en større følelse af autenticitet, mere energi og robusthed og dermed mindre stress.

Forskningen viser, at hvis du indretter dit arbejde, studie eller de opgaver, der udføres med udgangspunkt i styrkerne, kan du forvente mere engagement og arbejdsglæde. Hvilket kan medvirke til øget trivsel under uddannelsen.

Formålet med øvelsen er at eleverne trænes i at italesætte hinandens styrker og sociale kompetencer. Ved at sætte eleverne sammen i grupper med kammerater, de ikke til dagligt omgås, lærer de hinanden at kende på en mere positiv måde.

 

Køb styrkekortene online hos P-huset.

 

Lån VIA Styrkekort i Sundhedsfremme og Forebyggelse

Kontakt:

 

 • Mette Stoffer

  Rådgiver i SPOR18
  ABC for mental sundhed

  Send e-mail
  telefon 76 81 81 01
  mobil 23 81 41 58
Klasse-piktogram

Klasse

 • Fortæl klassen om styrkekortene. Du kan fx sige: Styrker er en del af vores personlighed, og de påvirker hele vores måde at kommunikere og agere på. Gennem bevidst fokus på styrkerne kan de bruges til at finde redskaber til at være i livet - også når det føles svært.

Det, at sætte ord på styrkerne og blive bevidst om dem, udvikler selvværd og giver et solidt fundament i forbindelse med livets udfordringer. Ved at gøre det i grupper, hjælper eleverne hinanden med at identificere de styrker de ikke selv er helt bevidst om.

HUSK: I er alle Ressourcedetektiver i forhold til den person, der er på. Det betyder, at ”fejlfinderi” er forbudt i arbejdet med kortene. Arbejdet med kortene skal være opbyggende ikke nedbrydende.

Øvelsespiktogram - grupper

Øvelse

Øvelse 1: Find jeres styrker

 • Inddel klassen i grupper på 3 – 4 elever, gerne i grupper med nogen, der ikke plejer at være sammen. Bred alle kortene ud på bordet med billedsiden op.
 • Brug lidt tid på at gennemgå alle styrkerne. Læg kortene ud på et bord eller sid med dem i hånden. Brug eventuelt billederne til at starte med som pejlemærker, og brug dernæst teksten på bagsiden om den konkrete styrke. 
 • Vælg hvem der skal være nr. 1, 2 osv. 
 • Den første person vælger 3 – 5 styrker, som han hun kan identificere sig med. De andre i gruppen, må ikke afbryde eller fortælle om deres egne styrker, mens en anden er ”på”. De må gerne spørge ind til styrkerne og hjælpe med at identificere andre styrker, end dem som vedkommende har valgt. 
 • De andre i gruppen kan spørge:
  Hvilke 3 – 5 kort, synes du mest, er dig?
  Kan du komme med eksempler på, hvor du bruger styrkerne? Det kan være i form af historier eller episoder fra skolen, arbejde, familien osv.
  Hvad tænker du om styrkerne?
  Hvordan føles styrkerne?
  Kan du bruge styrkerne i andre sammenhænge?
 • Afslutning: Lad resten af gruppen supplere med at fortælle om de styrker, som de er opmærksomme på, at vedkommende har, og i hvilke situationer i skolen de har oplevet, at personen har brugt de nævnte styrker.
 • Fortsæt indtil alle har været igennem. 

 

Øvelsespiktogram grupper

Øvelse

Øvelse 2: Hvilke styrker vil I gerne træne?

Ligesom man kan træne kroppen til bedre fysisk præstation kan man også træne sin mentale indstilling til tackle udfordringer og problemer. Første skridt på vejen er at blive bevidst om, hvad man gerne vil træne.

Bed eleverne brede kortene ud på bordet igen.

 • Giv dem tid til at tænke over, hvilke styrker de gerne vil træne og blive bedre til.
 • Hver elev vælger 1 – 2 styrker, de gerne vil træne og fortæller om styrken.
 • De andre i gruppen kan spørge:
  Hvordan kan det være, du har valgt denne styrke?
  I hvilke situationer kan styrken hjælpe dig? 
  Kender du nogen, der har denne styrke, og som kan inspirere dig?
  Er der situationer i skolen eller andre steder, hvor du kan træne dig selv i at bruge denne styrke?

Kilde: kortene og øvelserne er udviklet af Hanne Aalling Risager, P-huset. Se www.p-huset.com

 

Klassepiktogram

Klasse

Opsamling på klassen:

Saml op på klassen med en fælles refleksion over, hvad der gjorde størst indtryk undervejs f.eks.:

 • Hvad lærte eleverne om sig selv?
 • Hvad lærte eleverne om de andre i deres gruppe?
 • Er der nogle styrker, der ofte blev nævnt, og nogle, der sjældent blev brugt? 

Kan I identificere klassens 3 – 5 topstyrker på et overordnet plan, og 1 – 2 styrker som klassen skal træne i fremtiden – hvordan kan I gøre det?

Eleverne kan også tage VIA styrketesten her. Der er 120 spørgsmål, den er på dansk og man skal registrere sig først.

Kontakt SPOR18

Vestre Engvej 51A, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 83 50
Sidst opdateret: 18. september 2020