Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om test og nye restriktioner


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Go­de re­la­tio­ner

Hvordan bidrager sociale relationer til psykisk robusthed og psykisk sårbarhed? Hvordan man kan få hjælp?

Individuel øvelsespiktogram

Individuel øvelse

Ca. 10 min.

 • Tag udgangspunkt i arbejdsarket "Gode relationer" øvelse 1:
  Hvem har indflydelse på dig?
 • Sæt eleverne i gang hver for sig med at undersøge:
  Hvem og hvad der har indflydelse på vigtige ting i deres liv. 

 

 

Øvelsespiktogram par

Øvelse

Bed eleverne om at sætte sig sammen parvis.  De skal vise hinanden deres figurer fra øvelse 1 og interviewe hinanden om:

 • Hvorfor personen har den indflydelse?
 • Hvordan har du det med det?
 • Saml op ved at spørge åbent ud i klassen, om eleverne synes, de har opdaget noget nyt?

(Øvelsen er fra "Du Bestemmer-metoden", www.dubestemmer.nu) 

Gruppeøvelsespiktogram

Øvelse

Ca. 25 min. 

Inddel eleverne i grupper med nogen de ikke sædvanligvis hænger ud sammen med. De skal nu udarbejde en slags "Grundlov" for godt socialt samvær i klassen.

Brug evt. arbejdsarket "Gode relationer" øvelse 2:

I kan komme ind på spørgsmål som:

 • Hvordan omgås vi hinanden i klassen? Fx: "Vi siger godmorgen til alle".
 • Hvordan agerer man over for dem i klassen, som man ikke bryder sig om, eller ikke føler man har noget til fælles med?
 • Hvad hjælper vi hinanden med?
 • Hvad gør vi, når der opstår konflikter mellem forskellige grupperinger i klassen?
 • Hvilke sociale arrangementer vil vi gerne samles om osv.? 

Tilføj gerne selv flere.

 

Oplæg for klassen piktogram

Oplæg for klassen

 • Bed grupperne præsentere deres bud på en Grundlov for klassen.
 • Saml op ved at finde gennemgående bud, som alle er enige om. Skriv dem op på et stort stykke papir og hæng det op ved siden af tavlen, så man altid kan læse det!
 • Bed grupperne præsentere deres bud på en Grundlov for klassen.
 • Saml op ved at finde gennemgående bud, som alle er enige om. Skriv dem op på et stort stykke papir og hæng det op ved siden af tavlen, så man altid kan læse det!

 

Arbejdsarkpiktogram
Eksterne ressourcepiktogram

Ekstern ressource

Besøget af ekstern ressourceperson kan helt eller delvis erstatte undervisningsøvelserne. Hvis skolen har en psykolog, socialrådgiver, mentor kan de kontaktes.

Ellers kan du kontakte sundhedskonsulent:

 • Mette Stoffer

  ABC for mental sundhed
  Rådgiver i SPOR18

  Send e-mail
  mobil 23 81 41 58

 

 

Klassepiktogrammer

Klasse

Ca. 30 min. 

Hvordan fortæller du om noget, der er svært? Og hvor finder du hjælp?

Formålet med øvelsen er at udvikle elevernes handlekompetencer i forhold til at fortælle og lytte til andre. De trænes i at fortælle om noget, der er svært eller bede andre om hjælp. De to paneler diskuterer deres svar eller råd og fremlægger dem. På den måde trænes eleverne i at sparre med hinanden.

Klassen deles op i to paneler, fx et pige- og drengepanel. Læreren læser fiktive breve op fra arbejdsarket"Sociale relationer og trivsel" øvelse 3 "Brevkassen".

 

 

Klassepiktogram

Klasse

Ca. 15 min.

 

Bagefter kan I sammen på klassen snakke om:

 

 • Er der forskel på drengenes og pigernes råd?
 • Er der forskel på, hvordan piger og drenge håndtere noget, der er svært?
 • Hvorfor kan det være vanskeligt, at fortælle om noget, der er svært og bede andre om hjælp?
 • Hvad skal der til for, at man har lyst til, at dele noget vigtigt med en anden?
 • Hvilke egenskaber skal personen have?
 • Hvilken forskel gør det at dele noget, der er svært frem for at gå med det alene?

 

(Øvelserne er hentet fra Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt) 

 

Ekstern ressource piktogram

Ekstern ressource

Besøget af ekstern ressourceperson kan helt eller delvis erstatte undervisningsøvelserne. Hvis skolen har en psykolog, socialrådgiver, mentor kan de kontaktes. Ellers kan du kontakte:

 

 • Mette Stoffer

  ABC for mental sundhed
  Rådgiver i SPOR18

  Send e-mail
  mobil 23 81 41 58
Sidst opdateret: 18. september 2020