Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om test og nye restriktioner


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Hvad gi­ver tryg­hed?

Hvad fremmer tryghed og mindsker ensomhed? Hvilken betydning har det for vores sundhedsadfærd? 1 lektion

Klasseundervisning

Klasse

Ca. 20 min. 

 • Tag udgangspunkt i arbejdsarket: "Hvad giver tryghed" øvelse 1:  Aflæs skemaet og læg op til en drøftelse af:
 • Hvilke bud har klassen på, at der er flere 20-årige end 16-årige, der føler sig ensomme?
 • Hvilke bud har klassen på, at der er flere piger end drenge, der føler sig ensomme?
 • Hvordan tror I, der er en sammenhæng mellem ensomhed og sundhedsadfærd? Fx. alkoholindtag, rusmidler, rygning, usund kost, motion.

 

Læs mere om den nationale sundhedsprofil for unge 2011 på www.sst.dk  eller CEFU's "Når det er svært at være ung i Danmark" Unges trivsel og mistrivsel i tal, 2010 www.cefu.dk

Gruppeøvelses piktogram

Øvelse

Ca. 20 min. 

Tag udgangspunkt i arbejdsarket: "Hvad giver tryghed" øvelse 1:  Aflæs skemaet og læg op til en drøftelse af:

 • Hvilke bud har klassen på, at der er flere 20-årige end 16-årige, der føler sig ensomme?
 • Hvilke bud har klassen på, at der er flere piger end drenge, der føler sig ensomme?
 • Hvordan tror I, der er en sammenhæng mellem ensomhed og sundhedsadfærd? Fx. alkoholindtag, rusmidler, rygning, usund kost, motion.

 

Læs mere om den Nationale sundhedsprofil for unge 2011 på www.sst.dk  eller CeFU's "Når det er svært at være ung i Danmark" Unges trivsel og mistrivsel i tal, 2010 - www.cefu.dk.

 

Gruppeøvelse - piktogram

Øvelse

Ca. 25 min. 

 • Inddel i grupper med ca. fire-seks elever i hver gruppe.
 • Tag udgangspunkt i arbejdsarket: "Hvad giver tryghed" øvelse 2: 
 • Sæt grupperne i gang med, at lave en brainstorm om, hvad tryghed er for dem.  
 • Saml op ved at spørge ind til det, grupperne har fundet frem til.  
 • Tag en fælles drøftelse af:
  Hvilken indflydelse har du selv på at opnå de forskellige former for tryghed?
  Hvilken betydning har folk omkring dig for, at du kan føle tryghed?
  Hvad kan du selv gøre for at opnå tryghed, når du har brug for det? 

 

Refleksion piktogram

Refleksion

Ca. 20 min.  

 • Skriv ordene "tolerance" og "diskrimination", "inklusion" og "eksklusion" samt "selvværd" og "selvtillid" på tavlen.
 • Få eleverne til at definere og forklare ordene.  
 • Læg op til en snak om, hvad begreberne betyder for tryghed: Er der mon en sammenhæng med folks sundhedsadfærd? Hvilken?
Lektier piktogram

Lektier

Tal med et familiemedlem, om de har haft en periode i deres liv, hvor de har følt sig ekskluderet af fæl­lesskabet, og hvilken betydning det havde for deres tryghed og sundhedsadfærd.

 

Oplæg for klassen

Oplæg for klassen

Ca. min.

Eleverne udarbejder og præsenterer teambuildings-øvelser, som har til formål at give deltagerne tryghed og følelse af samhørighed. 

 

Ekstern ressource piktogram

Ekstern ressource

Ca. min.

Besøg af en socialrådgiver eller psykolog, der evt. er tilknyttet skolen, eller sundhedskonsulent fra Vejle Kommune, der kan erstatte dele/hele af modulet:

 

Kontakt SPOR18

Vestre Engvej 51A, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 83 50
Arbejdsark piktogram
Sidst opdateret: 18. september 2020