Skift læge

Du kan frit vælge at skifte til en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

Det er gratis at skifte, hvis:

 • din læge lukker sin praksis (eller hvis den deles i flere)
 • du flytter
 • du bliver 15 år og ønsker at skifte.

Ellers koster det 200 kr. 

Bemærk, at Vejle Kommune er dataansvarlig for de data, vi har modtaget om dig, og vi følger reglerne i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Læs mere om reglerne, dine rettigheder, dine klagemuligheder mm. her.

 • Valg af læge

  Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
 • Vælg læge

  Du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

  Hvis du flytter mere end 15 km – eller 5 km hvis du bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune – væk fra din bopæl, skal du vælge læge på ny. Ønsker du at bevare din nuværende læge, er det også muligt, selvom lægen har lukket for patienttilgang.

  Hvis du flytter over en kommunegrænse og mere end 5/15 km væk fra din nuværende bopæl, er det pt. ikke muligt at skifte læge elektronisk, hvis du i forbindelse med flytning ønsker at bevare din nuværende læge, som har lukket for patienttilgang. Du er derfor nødt til at henvende dig til din bopælskommune for at få hjælp med lægevalget. 

  Har du fået afslag på at beholde din oprindelige læge?

  Har du ikke haft mulighed for at vælge din egen tidligere læge igen i forbindelse med flytning uden for 5/15 km grænsen, og er du flyttet indenfor kommunegrænsen, er det muligt at få genoptaget din sag. Du skal anmode din bopælskommune om at genoptage din sag.

  Regler for hjemmebesøg

  Der gælder forskellige regler for hjemmebesøg afhængigt af afstanden fra din bopæl til lægen eller klinikken:

  Hvis det ikke er muligt at vælge imellem minimum to læger eller klinikker, der ligger mindre end 15 km – eller 5 km hvis du bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune – fra din bopæl, fx fordi lægerne og klinikkerne i området ikke har åbent for nye patienter, kan din region tilbyde dig at vælge en læge eller klinik, der ligger mere end 15 km fra din bopæl. I denne situation skal du acceptere, at lægen ikke kan komme på hjemmebesøg i tilfælde af sygdom, men at din region stiller sygebesøgstilbud eller transportordning til rådighed.

  Valg af læge på plejehjem

  Hvis dit plejehjem har en fast tilknyttet læge, har du mulighed for at vælge denne læge, selv hvis lægen har lukket for tilmelding af nye patienter.

  Hvis plejehjemmets faste læge har lukket for tilmelding, skal du kontakte kommunen for at blive tilmeldt lægen.

  Hvis plejehjemmets faste læge har åbent for tilmelding af nye patienter, eller du ønsker at vælge en anden læge end den fast tilknyttede plejehjemslæge, kan du vælge læge digitalt her på borger.dk.

 • Hvordan skifter jeg læge?

  Du skal skifte læge digitalt, og du kan skifte læge digitalt for dine børn, indtil de fylder 15 år.

 • Hvordan skifter jeg læge, når jeg bliver 15 år

  Som forælder kan du skifte læge digitalt for dine børn, indtil de fylder 15 år.

  Når du fylder 15 år kan du vælge en anden læge end den, dine forældre har valgt til dig.

  • Det er gratis at skifte læge i den måned du fylder 15 år og i måneden efter. Herefter koster det 200 kr. (2019)
  • Du skal have NemID for at skifte læge.

  For 15-17-årige gælder desuden følgende:

  • Forældrene kan ikke skifte læge digitalt for børn over 15 år. De skal gå i borgerservice og vise gyldig legitimation.
  • Når barnet fylder 18 år, kan forældrene kun skifte læge for barnet ved at bruge en fuldmagt fra deres nu myndige barn.
 • Find læger og andre behandlere på sundhed.dk

  På sundhed.dk kan du finde de praktiserende læger i Danmark, som du kan vælge, og bl.a. se:

  • lægens træffetider
  • lægens køn og alder
  • om lægen tager imod nye patienter
  • hvilke læger der ligger tættest på din adresse
  • om der er handicapvenlige adgangsforhold
  • lægens tilbud om elektronisk konsultation, tidsbestilling og receptfornyelse
  • på sundhed.dk finder du også øvrige behandlere i det offentlige sundhedsvæsen, fx fodterapeuter, ergo- og fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger, tandplejere med flere.
 • Få overblik over dine konsultationer

  På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen.

  Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003. Oplysningerne er tilgængelige ca. to måneder efter behandlingen.

Sidst opdateret: 15. januar 2019