Sonde­er­næring

Ved ernæringspræparater forstås præparater, som under lægelig vejledning anvendes til erstatning for eller til supplering af den sædvanlige kost

 • Hvem kan få tilskud?

  Hvis du er indlagt på sygehus, betales udgifterne til ernæringspræparater af sygehuset.

  For at få tilskud, skal din læge have ordineret  ernæringspræparatet til dig i forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse.

 • Hvad er ikke omfattet?

  Ernæringspræparater, der gives i forbindelse med stofskiftelidelser fra John F. Kennedy Instituttet, er ikke omfattet af loven.

  Ernæringspræparater til småtspisende ældre, hvis kostindtag er nedsat uden at det har forbindelse med sygdom eller alvorlig svækkelse, er ikke omfattet af tilskudsordningen.

  Ernæringsrådgivning givet af diætist må her anses for at være et bedre tilbud end ordination af ernæringspræparater.

  Ordningen omfatter heller ikke tilskud til ernæringspræparater til primær forebyggelse af allergi hos spædbørn.

 • Hvilke ernæringspræparater gives der tilskud til?

  Ved ernæringspræparater forstås præparater, som under lægelig vejledning anvendes til erstatning for eller som supplement til den sædvanlige kost.

  Ernæringspræparater kan indtage med munden eller med sonde. De fås i flydende tilstand eller som pulver til oprøring.

  For at sikre, at der  kun ydes tilskud til ernæringspræparater til den tiltænkte  målgruppe, skal  ernæringspræparaterne være optaget på en liste over tilskudsberettigede ernæringspræparater.

  Denne liste opdateres fire gange årligt og er tilgængelig på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

  .

 • Tilskud til remedier

  Hvis du skal indtage ernæringspræparater med en  sonde, skal der anvendes nogle remedier. Det kan være et overledningssæt, sonder og sprøjter.

  I enkelte tilfælde bruges desuden en ernæringspumpe.(Denne pumpe lejes.).

  Hvis du er i kontakt med hjemmesygeplejen, udleveres disse remedier vederlagsfrit af hjemmesygeplejen.

  Det forudsættes, at hjemmesygeplejen vil fortsætte denne vederlagsfrie udlevering i det hidtidige omfang.

  Hvis du ikke er i kontakt med hjemmesygeplejen, omfatter tilskudsordningen også de nødvendige remedier i forbindelse med sondeernæring.

 • Tilskuddets størrelse m.m.

  Regionen i din bopælsregion yder et tilskud på 60 pct. af dine udgifter til lægeordinerede ernæringspræparater og remedier.

  For en del patienter erstatter ernæringspræparater fuldstændigt almindelig ernæring i en periode. 

  De sidste 40 pct. vil svare til den gennemsnitlige udgift til almindelig ernæring. Et tilskud på 60 pct. dækker således  din gennemsnitlige  merudgifter til ernæringspræparater m.m.

  Ernæringspræparaterne købes direkte fra importør eller producent efter ordination fra lægen.

  Der er indgået en nettoafregningsaftale med en række leverandører af ernæringspræparater, så du kun skal betale egenbetalingsandelen på 40 pct. ved køb af ernæringspræparater. Der er en tilsvarende aftale med apotekerne.

  Hvis du køber ernæringspræparater hos leverandører, hvor der ikke er indgået aftale, skal du betale præparatets fulde pris, og kan efterfølgende få refunderet de 60 pct. hos din bopælskommune mod at vise en kvitteret regning for præparatet.

 • Lægens ordination

  Ernæringspræparater skal være ordineret af din læge.

  Ordination sker normalt af den alment praktiserende læge, men hvis du har en alvorlig svækkelse efter sygehusbehandling og har behov for ernæringspræparater, bør disse ordineres af sygehusets læger inden udskrivningen.

  Sygehusets læger bør også   ordinere ernæringspræparater i forbindelse med ambulant behandling, hvis der er behov for dette.

Sidst opdateret: 31. marts 2017