Syge­sik­ring

Hvis du er er tilmeldt folkeregistret i Danmark, er du også omfattet af sygesikringen og får derfor et sundhedskort.

Sundhedskortet giver ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger. Herudover kan du få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

Du kan også se på kortet, hvilken sikringsgruppe du tilhører. Langt de fleste er i sikringsgruppe 1, men du bestemmer selv, om du vil skifte.   

Skal du have refunderet tilskud?

Hvis du er i sikringsgruppe 2 og skal have refunderet tilskud, så kontakt Borgerservice. 

 • Om sygesikring og sikringsgrupper

  Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
 • Hvad er sygesikring?

  Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til gratis behandling hos egen læge og speciallæger.

  Du kan også få tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp.

 • Hvilke sikringsgrupper findes der?

  Du kan vælge mellem to sikringsgrupper:

  • gruppe 1:
  • tilmeldt en bestemt læge
  • skal have henvisning til speciallæger
  • gruppe 2:
  • ikke tilmeldt en bestemt læge
  • skal ikke have henvisning til speciallæger
  • skal selv betale forskellen, hvis prisen på behandling hos læge eller speciallæge er højere end tilskuddet.

  Du kan se på dit sundhedskort hvilken sikringsgruppe, du er i. Langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1.

  Sikringsgruppe 1

  Hvis du er i gruppe 1, skal du have henvisning fra din læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Dog kræves der ikke henvisning til øre- og øjenlæge, tandplejer, tandlæge og kiropraktor.

  Det er gratis at få hjælp hos læge eller speciallæge. Du skal dog være opmærksom på, at lægen/speciallægen skal have en aftale med regionen, og at nogle læger, som har en aftale, også tilbyder privat behandling, du selv skal betale for.

  De praktiserende læger og speciallæger, du kan finde på listen over læger i dit område, har alle en aftale med regionen.

  Tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp bliver automatisk trukket fra regningen, før du betaler.

  Sikringsgruppe 2

  Hvis du er i gruppe 2, kan du frit søge behandling hos alle læger, speciallæger, tandlæger og kiropraktorer. Du skal have lægehenvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog, og fysioterapeuten, fodterapeuten eller psykologen skal have en aftale med regionen, for at du kan få tilskud.

  Du får samme tilskud, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling. Læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter selv prisen for behandling. Hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet fra regionen, skal du selv betale forskellen, når du er i sikringsgruppe 2.

  Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale resten af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet hos kommunen.

 • Sikringsgrupper for børn og unge
  • Børn under 15 år følger som udgangspunkt deres forældres (forældremyndighedsindehaver eller værge) valg af læge og sikringsgruppe.
  • Har forældrene valgt hver sin læge, kan forældrene beslutte, hvilken læge barnet skal følge.
  • Har forældrene fælles forældremyndighed men hver sin bopæl, følger barnet samme læge som den forældre, barnet er bopælsregistreret hos.
  Ønske om anden læge eller sikringsgruppe
  • Barnet kan med forældrenes samtykke vælge en anden læge end forældrenes.
  • Barnet kan ligeledes med forældrenes samtykke vælge anden sikringsgruppe.

  Unge mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værge.

Kontakt Borgerservice - sygesikring

Skolegade 1, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 01 56
 • Telefontid
 • mandag - onsdag 8 - 15
 • torsdag 8 - 17
 • fredag 8 - 14

E-mail: borgerservice@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.

 • Fremmøde
 • mandag - onsdag 9 - 15
 • torsdag 9 - 17
 • fredag 9 - 14

Sidst opdateret: 02. juni 2017