Til­skud til be­hand­ling i ud­land­et

Her kan du læse mere om dine muligheder for at få tilskud til behandling, når du rejser i udlandet.

Udgifter til behandling

 • Sygehjælp under et ophold i et EU-land, Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz.

  Du skal benytte det blå EU-sygesikringskort, hvis du får behov for sygehjælp under et ophold i et EU-land, Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz.

  Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling på samme vilkår som borgerne i det land, hvor du opholder sig.

  Du kan bestille et EU-sygesikringskort på www.borger.dk/EU-sygesikringskort

   

 • Rejser i de nordiske lande

  De nordiske lande har lavet en særlig aftale, som kaldes Den Nordisk Konvention.

  Denne aftale betyder, at du ved at benytte et gult sundhedskort eller et dansk udstedt EU-sygesikringskort kan modtage behandling i et andet nordisk land.

  Reglerne gælder ved rejser i Sverige, Norge, Finland  og Island.

  Du vil modtage behandling på samme vilkår, som borgerne i det land, hvor du opholder dig.

 • Hvor kan jeg læse mere om min dækning i de enkelte lande?

  Du kan læse mere på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed

 • Hvordan kan jeg søge refusion for mine udgifter?

  Hvis du har fået en regning på behandling, som ligger ud over det, som er normalt for andre borgere i opholdslandet, kan du eventuelt søge refusion efter hjemkomsten.

  Du kan søge om refusion i forbindelse med rejser i andre EU/EØS lande og Schweiz. Dette omfatter således også rejser i de nordiske lande.

  Læs mere om ansøgning om refusion på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Udgifter til hjemtransport:

 • Rejser i et EU-land, Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz.

  Udgifter til hjemtransport ved sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald i udlandet dækkes ikke af det blå EU-sygesikringskort.

 • Rejser i de nordiske lande

  Hvis du bliver syg under et ophold i et andet nordisk land (Finland, Norge, Island eller Sverige) og det er nødvendigt at rejse hjem på en anden og dyrere måde end planlagt (altså hvis du ikke var blevet syg før hjemrejsen), kan du få merudgifterne dækket.

  Der gælder i følgende situationer:

  • behovet for den dyrere hjemtransportform skal skyldes den syges tilstand
  • Det gælder ikke blot fordi, at du bliver forsinket og derfor ikke kan nå den planlagte transport
  • behovet for at benytte en dyrere form for hjemtransport skal bekræftes med en skriftlig lægeerklæring, som udstedes i opholdslandet før hjemrejsen 
  • beslutning om dækning af merudgifterne træffes normalt af opholdslandets myndigheder før hjemrejsen.
 • Rejser til Grønland og Færøerne

  Der findes særlige regler om hjemtransport ved rejser mellem Danmark, Grønland og Færøerne, som også kaldes Rigsfællesskabet.

  Udgifter til hjemtransport fra Færøerne og Grønland dækkes ved:

  • sygdom
  • ulykkestilfælde eller
  • dødsfald

  og som sker under den første måned af en ferie- eller studierejse.

  Udgiften dækkes af den offentlige rejsesygesikring indenfor Rigsfælleskabet, hvis hjemtransporten er ordineret i samarbejde med SOS’s læge.

 • Hvordan kan jeg søge refusion?

  Hvis du selv har betalt en hjemtransport, som burde være dækket, kan du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed efter din hjemkomst til Danmark.

  Du kan læse mere på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sidst opdateret: 31. marts 2017