Til­skud til fod­te­ra­pi

Hvem kan få tilskud til fodterapi?

 • Fodbehandling af sukkersygepatienter

  Regionerne yder tilskud til fodbehandling af sukkersygepatienter (fodterapi)
  hos statsautoriserede fodterapeuter med ydernummer og overenskomst med sygesikringen.

  Gruppe 1- og gruppe 2-sikrede har ret til tilskud efter henvisning fra en læge.

  De fastsatte behandlingstakster for gruppe 1- og gruppe 2-sikrede fastsættes og reguleres i april og oktober måned hvert år.

  Tilskuddet udgør 50% af taksten.

  De resterende 50% er en egenbetaling, som ikke kan refunderes af sygesikringen

  Hvis du er pensionist, kan du ansøge om tilskud til egenbetalingen efter reglerne om helbredstillæg eller personlige tillæg.

 • Ortonyxi (behandling af nedgroede negle og arvæv)

  Regionerne yder tilskud til ortonyxibehandling hos statsautoriserede fodterapeuter med ydernummer og overenskomst med sygesikringen til personer, hos hvem der ifølge lægelig diagnose er konstateret symptomgivende unquis incarnatus, (nedgroede tånegle).

  Gruppe 1- og gruppe 2-sikrede har ret til tilskud efter henvisning fra en læge.

  De fastsatte behandlingstakster for gruppe 1- og gruppe 2-sikrede fastsættes og reguleres i april og oktober måned hvert år.

  Tilskuddet udgør 40% af taksten.

  De resterende 60% er en egenbetaling, som ikke kan refunderes af sygesikringen

  Hvis du er pensionist, kan du ansøge om tilskud til egenbetalingen efter reglerne om helbredstillæg eller personlige tillæg.

 • Fodbehandling af personer med arvæv efter strålebehandling.

  Gruppe 1- og gruppe 2-sikrede har ret til tilskud efter henvisning fra en læge til behandling hos statsautoriserede fodterapeuter med ydernummer og overenskomst med sygesikringen.

  De fastsatte behandlingstakster for gruppe 1- og gruppe 2-sikrede fastsættes og reguleres i april og oktober måned hvert år.

  Tilskuddet udgør 40% af taksten.

  De resterende 60% er en egenbetaling, som ikke kan refunderes af sygesikringen

  Hvis du er pensionist, kan du ansøge om tilskud til egenbetalingen efter reglerne om helbredstillæg eller personlige tillæg.

 • Svær leddegigt

  Regionerne yder tilskud til fodbehandling af patienter med svær leddegigt til behandling hos statsautoriserede fodterapeuter med ydernummer og overenskomst med sygesikringen.

  Ved svær leddegigt forstås leddegigt, der medfører begrænset eller tabt funktion i ben og arme, hvor kun få eller ingen sædvanlige arbejdsopgaver klares og hvor den sikrede har nedsat evne til selvhjælp, og som følge heraf ikke kan varetage egen fodpleje.

  Gruppe 1- og gruppe 2-sikrede har ret til tilskud efter henvisning fra en læge.

  De fastsatte behandlingstakster for gruppe 1- og gruppe 2-sikrede fastsættes og reguleres i april og oktober måned hvert år.

  Tilskuddet udgør 50% af taksten.

  De resterende 50% er en egenbetaling, som ikke kan refunderes af sygesikringen

  Hvis du er pensionist, kan du ansøge om tilskud til egenbetalingen efter reglerne om helbredstillæg eller personlige tillæg.

Sidst opdateret: 31. marts 2017