Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Mobilitetsplan 2018 - 2030

Hvordan bliver det fortsat attraktivt at gå, cykle og køre i Vejles gader? Og hvad skal der til for, at Vejle også er en god by at færdes i fremover, når vi bliver flere om at dele pladsen? Det bliver der givet en række bud på i en kommende plan for trafikken i Vejle - Mobilitetsplan 2018-2030. Planen har været i offentlig høring frem til 24. maj.

Mobilitet i fremtidens Vejle
God mobilitet er en forudsætning for at skabe en attraktiv by for borgere og besøgende.

God mobilitet er afgørende for, at vi kan leve på den måde, vi gerne vil. Når vi arbejder med mobilitet, er det med et overordnet mål om at bevare en fredelig midtby med et stærkt handelsliv – og at skabe god fremkommelighed, mens Vejle vokser.

Byrådet blev i januar præsenteret for et forslag til en mobilitetsplan for årene 2018-2030. Der er afholdt flere temamøder, og onsdag den 18. april valgte byrådet at sende planen i offentlig høring frem til den 24. maj. Alle input herfra vil indgå i de videre overvejelser i udarbejdelsen af det endelige udkast, inden Mobilitetsplan 2018-2030 skal godkendes i udvalgene og i byrådet.

Hvad indeholder planen?

Læs den foreløbige udgave af Mobilitetsplan 2018 - 2030 med tilhørende baggrundsrapport og tegningsbilag her:

Sidst opdateret: 21. juni 2018