Hvordan forbliver det attraktivt at gå, cykle og køre i Vejles gader? Og hvad skal der til for, at Vejle også er en god by at færdes i fremover, når vi bliver flere om at dele pladsen? Det bliver der givet en række bud på i Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog, som følges op med et grønt tillæg til sommer 2023.

Mobilitetsplan 2018-2030
God mobilitet er en forudsætning for at skabe en attraktiv by for borgere og besøgende.

God mobilitet er afgørende for, at vi kan leve på den måde, vi gerne vil.

Når vi arbejder med mobilitet, er det med et overordnet mål om at bevare en fredelig midtby med et stærkt handelsliv - og at skabe god fremkommelighed, mens Vejle vokser.

God mobilitet er altså et middel til at skabe en god hverdag for borgere og besøgende i Vejle.

Byrådet blev i januar 2018 præsenteret for et forslag til en mobilitetsplan for årene 2018-2030. Herefter er der afholdt temamøder og besigtigelse af de udsete projektområder.

Mobilitetsplanen var i foråret 2018 i offentlig høring, ligesom der blev afholdt borgermøde, hvor alle interesserede kom med input til planen. Der blev afholdt dialogmøder med grundejere og andre interessenter, og det var muligt at komme med idéer i en Facebookgruppe om trafik i fremtidens Vejle.

Hvad indeholder planen?

Den 15. august 2018 godkendte Vejle Byråd Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog.

Planen med tilhørende baggrundsrapport og tegningsbilag kan læses her:

Grønt visionstillæg er vedtaget

I 2020 godkendte Vejle Byråd DK 2020 klimaplanen, og i april 2021 vedtog Teknisk Udvalg sin egen klimahandlingsplan, herunder opstart af arbejdet med et grønt tillæg til mobilitetsplan. Ca. en tredjedel af udledningerne i kommunens klimaregnskab kommer fra transport. Derfor vedtog byrådet i november 2023 det grønne visionstillæg til mobilitetsplanen.

Sidst opdateret: