Politikerne i Vejle har besluttet, at der skal etableres en forbindelsesvej vest om Uhre. Første spadestik blev taget 22.10. 2020, og den sydlige del af vejen blev indviet 27. november 2023.

Forbindelsesvejen vest om Uhre er under udførsel. Der bliver fjernet en stor mængde jord, som køres væk
Arbejdet med forbindelsesvejen går som planlagt. Her ses området omkring den kommende buebro (6).
Forbindelsesvejen vest om Uhre er under udførsel. Der bliver fjernet en stor mængde jord, som køres væk
Al jord er snart bortgravet og kørt væk.
Forbindelsesvejen vest om Uhre er under udførsel. Der bliver fjernet en stor mængde jord, som køres væk
Her ses området for den kommende buebro (6) fra nord mod syd.

Forbindelsesvej vest om Uhre er et af de største anlægsprojekter, der er løftet i Vejle Kommune. Vejen er en afgørende del af Mobilitetsplan 2018-2030, der beskriver en række projekter, der skal sikre fremkommeligheden i hele Vejle i takt med, at indbyggertallet stiger, og der bliver flere biler på vejene.

Første del af Forbindelsesvej vest om Uhre er den sydlige etape, som skaber forbindelse mellem Vardevej og Uhre. Denne første etape skal blandt andet servicere de nye boligområder ved Planetbyen. Desuden vil forbindelsesvejen aflaste både Jellingvej og Vardevej og give bedre mulighed for, at trafikken ind til Vejle kan fordele sig på det overordnede vejnet.

Første del af vejen blev indviet mandag 27. november 2023. Næste skridt bliver at forlænge vejen fra Idasletten til Høgsholtvej, en strækning på ca. 500 meter. Opgaven er netop sendt i EU-udbud. 

Det sker lige nu

Første del af Forbindelsesvejen blev indviet mandag 27. november 2023. 

Vejen skulle efter planen have været indviet 29. juni 2023. Men store vandmængder fra et større skybrud forårsagede skader på vejen og udsatte indvielsen. 

Et såkaldt Syn og Skøn arbejder på at kortlægge årsagen.

Næste strækning

Næste skridt bliver at forlænge vejen fra Idasletten til Høgsholtvej. Strækningen er ca. 500 meter.

I budgetforlig 2024 er det aftalt, at der årligt afsættes 30 mio. kr. i en varig anlægspulje. En del af puljekronerne skal bruges til at starte projektet med forlængelse til Høgsholtvej op samt sætte gang i VVM-undersøgelser til en yderligere forlængelse af vejen. 

Opgaven med at forlænge vejen til Høgsholtvej er netop sendt i EU-udbud. 

Kortet viser forlængelsen af forbindelsesvejen fra Idasletten til Høgsholtvej
Forlængelsen fra Idasletten til Høgsholtvej er ca. 500 meter.
Forbindelsesvejen vest om Uhre
Forbindelsesvejen vest om Uhre med udsigt over Vejle ådal og by.
Faunapassage ved Forbindelsesvejen vest om Uhre
Faunapassagen ved Forbindelsesvejen vest om Uhre.

Fakta om vejen 

 • Vejen er et projekt fra Mobilitetsplan 2018-2030

 • Den første strækning - den sydlige del - af den nye forbindelsesvej vest om Uhre er på ca. 2 km.

 • Næste strækning bliver fra Idasletten til Høgsholtvej og strækker sig over ca. 500 meter. Opgaven er netop sendt i EU-udbud. 
 • Vejen skærer igennem et udfordrende landskab. Vejen er den vej i Danmark, der har den største stigning over så lang en strækning. Hældningen bliver 7% på det stejleste sted.

 • Vejen er etableret med dobbeltrettet cykelsti på den østlige side.

 • Prisen for hele anlægget, inkl. drænafvanding, bassiner og nedrivning af hus på Vardevej 201, er 133 mio. kr.

 • Den forventede trafik i 2030 på den sydlige etape mellem Vardevej og Planetbyen er beregnet til ca. 3.500 køretøjer i døgnet.
 • Trafikken på Jellingvej forventes aflastet med ca. 1.000 køretøjer i døgnet.

 • Første del af Forbindelsesvej vest om Uhre blev indviet mandag 27. november 2023.

 • Entreprenør på opgaven er M.J. Eriksson A/S, og rådgiver er Systra.

 • Følg ændringer i trafikken som følge af arbejdet.

Natur omkring vejen

Vejen placeres i et stærkt kuperet naturterræn, og områdets dyreliv har spillet en væsentlig rolle under planlægningen af vejen. Tre faunapassager (to under vejen og én over vejen) skal sørge for, at dyrelivet – blandt andet bøgeløbere og birkemus – kan trives på begge sider af vejen.

I faunapassagerne udlægges blandt andet muld, blade og døde stammer fra området – samt nogle steder små buske og træer til at skygge.

Milepæle

 • 30. november 2023: Næste del af Forbindelsesvejen, en strækning på ca. 500 meter fra Idasletten til Høgsholtvej, sendes i EU-udbud
 • 27. november 2023: Første del af Forbindelsesvej vest om Uhre er indviet

 • Uge 41, 2021: Asfaltering ved Planetbyen opstartet

 • Opstart af bygværker:
  Uge 43, 2021: Den store faunapassage (buebroen - bro nr. 6 på kortet) påbegyndt
  Uge 43, 2021: Stibroen ved Stenbukken (bro nr. 7 på kortet) påbegyndt

 • Opstart af faunapassager på den sydlige strækning:
  April, 2022: Faunapassage (tunnel) (bro nr. 4 og 5 på kortet)
Forbindelsesvejen vest om Uhre placeres i det stærkt kuperede terræn vest for Vejle og forbinder Vardevej i syd med boligområdet i Uhre mod nord. Klik på billedet og se en animationsvideo over vejens forløb.
Sidst opdateret: