Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om nye restriktioner til og med 2. januar. Testcenter åbnet i Vejle


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Forbindelsesvejen vest om Uhre

Politikerne i Vejle har besluttet, at der skal etableres en forbindelsesvej vest om Uhre. Første spadestik blev taget 22.10. 2020, og arbejdet med den sydlige del af vejen er i gang. Her kan du følge projektet, som er en del af Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog.

Forbindelsesvejen vest om Uhre placeres i det stærkt kuperede terræn vest for Vejle og forbinder Vardevej i syd med boligområdet i Uhre mod nord. Klik på billedet og se en animationsvideo over vejens forløb.

Her finder du et oversigtskort over vejen

FAKTA 

  • Vejen en et projekt fra Mobilitetsplan 2018-2030

  • Den første strækning - den sydlige del - af den nye forbindelsesvej vest om Uhre bliver på ca. 2 km.

  • Vejen etableres med dobbeltrettet cykelsti på den østlige side.

  • Når vejstrækningen står færdig, bliver den med bl.a. rundkørsel ved Vardevej, stitunnel, faunapassager, stibro, pullertbelysning langs cykelstien samt belysningsanlæg og tunnel i den nye rundkørsel ved Vardevej.

  • Prisen for hele anlægget, inkl. drænafvanding, bassiner og nedrivning af hus på Vardevej 201, er 133 mio. kr.

  • Første del af forbindelsesvejen vest om Uhre forventes færdig sommeren 2023.

  • Entreprenør på opgaven er M.J. Eriksson A/S, og rådgiver er ATKINS Danmark.
Sidst opdateret: 19. november 2020