Et stort anlægsarbejde er igangsat i området ved Gammelhavn i Vejle. Den gamle posthusgrund skal omdannes til bypark, boliger og butikker, og forud for det etableres en ny forbindelsesvej forbi grunden. Sønderbrogade lukkes med et T-kryds, og der bliver bygget et nyt parkeringshus. Følg projekterne her på siden.

Hvad sker der?

 • Den gamle posthusgrund på Gammelhavn skal huse en ny bypark og et stort byggeri, der udvikles af projektudviklingsfirmaet NPV.  Byggeriet vil komme til at rumme kontorer, boliger, butikker, parkeringspladser, caféer mm.

 • Det store kryds mellem Sønderbrogade, Damhaven, Fredericiavej og Koldingvej ombygges til et trebenet kryds (T-kryds), og Sønderbrogade lukkes af og omdannes til gågade. Lukningen af gaden skal blandt andet skabe sammenhæng med det kommende projekt på posthusgrunden. 

 • Men inden det sker, etableres en helt ny forbindelsesvej - Ny Gammelhavn - over posthusgrunden mellem Fredericiavej og Gammelhavn med forbindelse til Sjællandsgade. Vejen tilsluttes Fredericiavej med et trebenet kryds ved ungehuset. Arbejdet med at udvide Fredericiavej og klargøre den nye tilslutning er i gang.

 • Forud for byggeriet på posthusgrunden skal Vejle Kommune fjerne den gamle godsbanebygning. Arbejdet med nedtagningen vil tage nogle måneder, da bygningen fjernes på en måde, så den på et senere tidspunkt kan genskabes helt eller delvist et andet sted. 

 • Herudover bygges et nyt parkeringshus på den nuværende grusparkeringsplads mellem renseanlægget og Sjællandsgade ved tunnelen.

 • De tidligere parkeringspladser på Gammelhavn er afviklet.

Hvem står bag?

Som illustreret på kortet herunder vil arbejdet med udviklingen af Gammelhavn være fordelt på flere hænder. Spørgsmål til de forskellige dele af projektet kan derfor rettes til:

 • Vejle Kommune: Anlægger vejen med projekttitlen Ny Gammelhavn og parkeringshuset ved tunnelen mellem Gammelhavn og Sjællandsgade. Det er også Vejle Kommune, der står for nedtagningen af Godsbanebygningen.

 • Vejdirektoratet: Anlægger det nye trebenede kryds mod Fredericiavej og står endvidere for ombygningen af krydset mellem Sønderbrogade, Damhaven, Fredericiavej og Koldingvej. 

 • NPV er bygherre på Posthusgrunden. 
Anlægsarbejdet ved Gammelhavn er fordelt mellem Vejle Kommune, Vejdirektoratet og NPV.
Anlægsarbejdet ved Gammelhavn er fordelt mellem Vejle Kommune, Vejdirektoratet og NPV.

Vigtige datoer:

 • September 2021 - januar 2022: Godsbanebygningen tages ned.

 • Juli 2022: Forbindelsesvejen Ny Gammelhavn åbnes.

 • 3. juli 2022: Tour de France. 

 • Juli 2022: Sønderbrogade lukker - og trafikken omlægges til  den nye forbindelsesvej
  Ny Gammelhavn.
 • April 2023: Parkeringshuset ved Gammelhavn forventes færdigetableret.

 • August 2021 - 2024/2025: NPVs byggeri etableres i to etaper.

Hvad betyder arbejdet for trafikken?

OBS!! Klik her for information om Krydset ved Bryggen.

Anlægsarbejdet vil sammen med en række øvrige gravearbejder i Vejle midtby få betydning for afvikling af trafikken omkring Gammelhavn, ligesom der vil blive foretaget nogle ændringer, for cyklister, fodgængere og for parkerende på Gammelhavn. 

Hold øje med vores trafikinformationsside, hvor vi vil opdatere med seneste nyt om projekterne.

Du kan også altid danne dig et overblik over alle vejarbejder i og omkring Vejle på Vejdirektoratets hjemmeside. Her kan du også som bilist se niveauet af den aktuelle trængsel på vejnettet i realtid.

Hvordan sikrer vi de grønne områder?

Forud for byggeriet er det nødvendigt at fjerne nogle træer på strækningen på Fredericiavej mellem Sønderbrogade og Toldbodvej. Det arbejde er i gang.

Det skal skabe plads til at udvide vejen og skabe den nye trafiksikre forbindelse for cyklister på sydsiden af den nye forbindelsesvej.

Men det betyder ikke, at det grønne i området forsvinder. Når vi fælder træer, følger vi kommunens træstrategi.

Det betyder, at når vi fælder ét træ, så erstatter vi det med to træer. Og vi bestræber os på, at træerne bliver plantet i nærområdet.

Sidst opdateret: