Re­no­ve­ring af Sta­ti­ons­vej i Jel­lling

Stationsvej i Jelling skal renoveres. Dette gøres for, at styrke Jelling Midtby, ved fra stationsområdet, at skabe en mere tidssvarende ankomst til byen og Monumentområdet. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Jelling Lokalråd og Runecentret A/S.

Hvad skal der ske?

Stationsvej skal renoveres med ny flot brostensbelægning på kørerbanen og fortovene skal delvis renoveres med nye granit- og betonfliser. For at gøre gaden mere grøn, skal der plantes ca. 17 nye lindetræer langs vejen fra stationen og op mod Monumentområdet. Der bliver i den sydlig del af gaden etableret 14 korttids parkeringspladser, mens der i den nordlige ende af gaden forsat vil være mulighed for parkering langs kantstenen.

Den nuværende gadebelysning bliver udskiftet med nogle nye lave master med LED lys for at skabe en mere hyggelig byrums belysning.

Vejle kommune har sammen med Runecenteret arbejdet på en fælles renovering for at skabe en sammenhæng mellem det nye vejanlæg og forpladsen ved Runecenteret.

 

Hvor lang tid tager det?

Arbejdet begynder i uge 32, og hvis alt forløber som ventet, vil arealet foran Runecenteret stå færdig inden december 2019, hvorefter entreprenøren begynder på renoveringen af kørebanen og fortovene, som vil vare frem til først i maj 2020.

Stationsvej i Jelling
Arktitektens skitseforslag. Visualisering af Stationsvej i Jelling
Oversigtskortet viser området der skal renoveres
Renovering af Stationsvej i Jelling

Hvad betyder arbejdet for trafikken?

Mens pladsen foran Runecenteret renoveres, kan området passeres som normalt. Dog kan man ikke parkere foran butikkerne. Der henvises til de øvrige parkeringspladser i byen i denne periode.

Når entreprenøren begynder på renoveringen af den nordlige del af Stationsvej, kan der ikke kørers i den del af gaden. Det betyder, at beboerne skal benytte byens øvrige parkeringspladser i den periode. Hvor lang den periode bliver, og hvornår den præcis er, kan desværre endnu ikke meldes endeligt ud, men de berørte skal nok få besked i god tid. Vi forventer, at det bliver efter nytår.

I den periode vil entreprenøren hjælpe med at få kørt skraldespandene ned til Runevej til renovationsbilen.

Når renoveringen er så langt, at der arbejdes på den sydlige del af Stationsvej, kan den nordlige del af gaden tilkøres via Møllegade og Runevej.

Tilmeld dig sms-service og få besked om vejarbejdet

Du kan som noget nyt tilmelde dig en sms-løsning, hvor du får besked, hvis der sker ændringer i projektet, eller hvis vi har en anden ny, relevant information om arbejdet.

Tilmeld dig den gratis SMS-service og få besked om anlægsprojektet

Alle beboere i nærheden af vejarbejdet bliver automatisk tilmeldt servicen. Ønsker du ikke længere at modtage disse sms'er, kan du efter modtagelse af første besked blot afmelde servicen igen. Hvordan du gør det, fremgår af beskeden.

Kom til info-møde

Når arbejdet går i gang, inviteres I til et fælles orienteringsmøde, hvor I vil høre nærmer om hvad der skal ske, hvordan trafikken er planlagt til at forløbe, den planlagte tidsplan mv. Samtidig vil der bliver tid til spørgsmål

Mødes afholdes i Byens Hus fredag d. 9. august kl. 8.00 – 9.00

Tilmelding kan ske senest fredag 2. august på mail: gifth@vejle.dk så vil kommunen være vært med en kop kaffe og et rundstykke.

Sidst opdateret: 02. juli 2019