Super­cykel­sti­en

Vi bygger en ny supercykelsti gennem Vejle. Supercykelstien skal binde midtbyen sammen med oplandet øst og vest for byen - og koble de eksisterende stier i byen sammen.

I de kommende år sætter vi endnu større fokus på cyklisterne i Vejle. Det gør vi blandt andet med den nye supercykelsti, der skal skabe en sammenhængende cykelforbindelse igennem Vejle.  

I 2016 blev første spadestik taget til ruten, der bliver én af vores vigtigste cykelruter. Mange vil få glæde af Supercykelstien i hverdagen på turen til arbejde, sport, skole, eller når der skal handles.

Se Supercykelstiens rute

På kortet ser du ruten i sammenhæng med eksisterende stier i Vejle. Klik på kortet for en PDF-version.

Hvad er en Supercykelsti?

 • En cykelsti med oplevelser
 • En cykelsti, der binder byens opland sammen med midtbyen
 • En cykelsti, der sikrer god fremkommelighed
 • En cykelsti, der giver større tryghed

Hvorfor skal vi have en Supercykelsti?

Vejles befolkning vokser, antallet af biler stiger, og det giver mere trafik. Derfor vil vi: 

 • Gøre flere opmærksomme på gevinsterne ved at vælge cyklen: kortere transporttid og øget fysisk aktivitet.
 • Forbedre byens miljø og skabe bedre muligheder for sundhed og velvære.
 • Gøre det mere attraktivt at tage cyklen på de korte ture i Vejle.
Cyklist

Etaper på Supercykelstien

Der er 13 delstrækninger på Supercykelstien. Kortet  øverst på siden viser, hvor de er placeret. Kun få af disse mangler at blive færdiggjort. 

 • Vestre Engvej (1, 2 og 3)

  Arbejdet med at anlægge Supercykelstien begyndte på Vestre Engvej den 7. september 2016.

  I løbet af foråret 2018 vil vi ombygge de ind- og udkørsler, der er ved blandt andet Sundhedshuset, så det bliver nemmere for cyklisterne at passere stykket.

 • Kirkegade/Blegbanken (4, 5 og 6)

  På denne del af den nye supercykelsti er der afprøvet forskellige ting.

  I foråret 2016 gennemførte vi et trafikforsøg med lyssignaler, der skulle styre trafikken og give plads til cyklisterne. Forsøget blev evalueret sammen med spørgeskemaer og input fra borgerne, og der var ikke opbakning til den løsning.

  I stedet faldt valget på en såkaldt cykelgade. Et vejstykke, hvor der stadig er åbent for biler i begge retninger, men cyklister har fortrinsret. Det betyder, at bilerne skal flette ind bag cyklerne og holde cyklernes fart.

  Der er kommet nye fortove på Kirkegade, ny asfalt på selve cykelgade-stykket, og så har Sct. Norberts Skole fået en ny fodgængerovergang med lysregulering.

  Fodgængerovergangen ved gågaden er blevet opdateret med nye master, lanterner og et nyt styresystem.

 • Havnegade (7)

  Arbejdet med denne del af Supercykelstien er i fuld gang - på strækningen Havnegade - fra Dæmningen til jernbanetunnelen.

  Her laves cykelstier i begge sider, der flyttes et helleanlæg, og så bliver det store kryds ombygget, så der blandt andet skabes bedre flow med de øvrige kryds på strækningen.

  Den eksisterende lysregulering ved Havnegade/Dæmningen/Kirkegade er blevet ombygget og opdaterede med nye lanterner og et helt nyt styresystem.

 • Dyrskuevej/Østerbrogade (8, 9 og 10)

  Arbejdet på gaderne Dyrskuevej, Treschowsgade, Kahytten og Østerbrogade er afsluttet i september 2017.

  Der er lavet dobbeltrettet cykelsti langs Dyrskuevej og Kahytten. I Treshowsgade er der i samarbejde med Boligselskabet ØsterBo lavet en cykelgade frem til Østerbrogade ved den nye lysregulering.

  Der er også lavet en ny fodgængerovergang ved tankstationen på Strandgade.

  Disse overgange skal give fodgængere og cyklister fra havneområdet en mere sikker rute.

 • Flegmade/Flegborg (11)

  På dette stykke er der etableret et nyt lysreguleret kryds med sikker fodgængerovergang fra Mariaparken ind mod Flegmade.

 • Flegmade (12)

  I august 2016 havde vi en workshop med gadens beboere og erhvervsdrivende. Her kom mange gode input til udseendet på den nye gade. 

  Det er blandt andet besluttet, at gaden skal gøres grønnere og mere sikker i forhold til tidligere.

  Der er bygget cykelstier i begge sider, og gaden skal ikke længere være en parkeringsgade, men et byrum, der indbyder til ophold - for både beboere og de unge studerende, der dagligt benytter gaden som transportvej.

  Hele ombygningen af gaden rundes af med et stort, blivende kunstprojekt i det nordlige fortov. 

  Det allersidste af denne etape 12 (kunstfortovet) forventes - hvis vejret tillader det - færdigt i april 2018.

   

 • Den øvrige del af Supercykelstien

  Projektgruppen arbejder fortsat på at gøre ruten helt klar med forskellige tiltag som:

  - Supercykelstisymboler i asfalten, der vil guide dig på vej

  - Farvet lys - som allerede er etableret i tunnelen ved Havnegade

  - Forskellig komfortelementer på stien - blandt andet værksted, fodhvilere og pumpestationer.

  - Og meget andet, der er på vej

   

Supercykelstien - meget mere end asfalt

Supercykelstien er ikke bare en sti med god komfort - men også en sti, der skal give cyklisterne merværdi og oplevelser i form af for eksempel kunst og natur. Se stiens strategihjul her:

Har du set lyset?

Lyset i tunnelen i Havnegade er et eksempel på, hvordan der arbejdes med oplevelser langs Supercykelstien.

Tunnel-lys i Havnegade
Tunnel-lys i Havnegade
Tunnel-lys i Havnegade
Tunnel-lys i Havnegade

Følg løbelyset, så er der altid grønt lys for dig

På Grejsdalsvej i Vejle forkæler vi cyklisterne, så det bliver sjovt og effektivt at cykle. Vi har indbygget grønne lamper i cykelstien, som lyser i takt med at der bliver talt ned til grønt lys. Tilpas din hastighed med løbelyset, så er der altid grønt lys for dig

Sidst opdateret: 27. februar 2018