Vi ønsker at styrke mobiliteten ikke blot i Vejle by, men også i vores centerbyer og lokalområder. I takt med, at de enkelte trafikplaner er klar, vil du kunne få overblikket over, hvad der gælder for dit område, her.

Jelling Trafikplan

Hvordan bliver Jelling en endnu bedre by at færdes i for alle? Det giver vi et bud på i Jelling Trafikplan.

Den overordnede vision er klar: Mobiliteten i Jelling skal styrkes ved at fremme miljøvenlig og kollektiv transport og ved at sikre et velfungerende og trafiksikkert vej- og stinet.

Jelling Trafikplan er vores fælles visionsplan for, hvordan vi forbedrer mobiliteten i Jelling. Samtidig opmuntrer trafikplanen til en bæredygtig transportadfærd, hvor flere går, cykler og benytter den kollektive trafik.

En grundig analyse

Planen er lavet på baggrund af en grundig analyse af trafikforholdene i byen og med input fra bl.a. byens borgere, lokalråd og skoler. På den måde står vi nu med en samlet plan for, hvordan mobilitetssystemet i Jelling skal udvikle sig.

I trafikplanen peger vi på en række konkrete projekter, der skal forbedre mobiliteten i Jelling.

Vores mål er, at vi får skabt en bedre by og samtidig bidrager til, at vi sammen reducerer udledningen af drivhusgasser med 70 % inden 2030.

En fælles indsats

Et vigtigt budskab i trafikplanen er også, at de fysiske projekter ikke kan stå alene.

Hvis vi skal lykkes med at øge mobiliteten, hjælpe klimaet og skabe en god by, kræver det, at vi alle bidrager til at skabe en god transportadfærd.

Derfor opfordrer vi med trafikplanen til, at vi hver især gør en indsats allerede nu.

Børkop Trafikplan

Børkop er en by med mange kvaliteter. Naturen ligger lige udenfor hoveddøren, og det samme gør den aktive bymidte og stationen. Eller i hvert fald tæt på.

Afstandene er korte og nærheden til såvel byfunktioner som natur og overordnet infrastruktur har, sammen med et rigt foreningsliv og et godt fællesskab, vist sig attraktivt.

Børkop er en populær bosætningsby, og har gennem flere år haft vokseværk. Efterspørgslen på nye boliger er stor, og byen udvikler sig stadig.

Flere mennesker giver mere trafik

I 2019 vedtog byrådet byvisionen ”Naturbyen – en byklynge ved Vejle Fjord” der sætter en fælles retning for byens fremtidige udvikling med naturen i centrum. I 2021 er ”Helhedsplan Børkop Vest” vedtaget, og beskriver den videre udvikling af den vestlige del af Børkop med nye boligområder der fortsat understøtter visionen om Naturbyen.

Flere mennesker betyder også mere trafik, og en god mobilitet er en vigtig ingrediens i at skabe en både bære- og levedygtig provinsby. En god mobilitet sikrer både adgangen til naturen, men er også med til at få hverdagslivet med transport til og fra arbejde, skole og uddannelse, fritidsaktiviteter mv. til at hænge sammen for det enkelte menneske.

De seneste mange års øget brug af privatbiler landet over påvirker også Børkop. For mange biler forstyrrer f. eks. oplevelsen af en god bymidte, skaber utrygge skoleveje og reducerer den kollektive trafiks eksistensgrundlag.

Vision for bæredygtig mobilitet

I Trafikplan Børkop præsenterer vi en ny vision for et bæredygtigt mobilitetssystem i Børkop, som skal støtte yderligere op om planerne for udviklingen af Børkop og Naturbyen. Målet er at flere skal gå, cykle, køre sammen og benytte den kollektive trafik, så Børkop også i fremtiden forbliver en attraktiv by.

Visionen omsættes indenfor 5 indsatsområder der beskriver konkrete initiativer, der kan fremme brugen af grønne transportformer. Det skal være vores fælles retning for udviklingen af mobiliteten i Børkop de kommende år.

Sidst opdateret: