Vi ønsker at styrke mobiliteten ikke blot i Vejle by, men også i vores centerbyer og lokalområder. I takt med, at de enkelte trafikplaner er klar, vil du kunne få overblikket over, hvad der gælder for dit område, her.

Jelling Trafikplan

Hvordan bliver Jelling en endnu bedre by at færdes i for alle? Det giver vi et bud på i Jelling Trafikplan.

Den overordnede vision er klar: Mobiliteten i Jelling skal styrkes ved at fremme miljøvenlig og kollektiv transport og ved at sikre et velfungerende og trafiksikkert vej- og stinet.

Jelling Trafikplan er vores fælles visionsplan for, hvordan vi forbedrer mobiliteten i Jelling. Samtidig opmuntrer trafikplanen til en bæredygtig transportadfærd, hvor flere går, cykler og benytter den kollektive trafik.

En grundig analyse

Planen er lavet på baggrund af en grundig analyse af trafikforholdene i byen og med input fra bl.a. byens borgere, lokalråd og skoler. På den måde står vi nu med en samlet plan for, hvordan mobilitetssystemet i Jelling skal udvikle sig.

I trafikplanen peger vi på en række konkrete projekter, der skal forbedre mobiliteten i Jelling.

Vores mål er, at vi får skabt en bedre by og samtidig bidrager til, at vi sammen reducerer udledningen af drivhusgasser med 70 % inden 2030.

En fælles indsats

Et vigtigt budskab i trafikplanen er også, at de fysiske projekter ikke kan stå alene.

Hvis vi skal lykkes med at øge mobiliteten, hjælpe klimaet og skabe en god by, kræver det, at vi alle bidrager til at skabe en god transportadfærd.

Derfor opfordrer vi med trafikplanen til, at vi hver især gør en indsats allerede nu.

Sidst opdateret: