Trafik­sikker­hed

Vi arbejder for at skabe mere sikre og trygge veje for dig. I filmen nedenfor kan du se, hvorfor det er vigtigt, at vi arbejder med trafiksikkerhed.

Filmen viser hvordan sikkerhed i trafikken har ændret sig i gennem årene

Derfor arbejder vi stadig med trafiksikkerhed

En målrettet indsats for at forbedre sikkerheden i trafikken, har resulteret i et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne de seneste år. Det skyldes en høj prioritering af trafikanternes sikkerhed og mange vellykkede tiltag.

Selvom udviklingen er positiv, og tusindvis af trafikanter hver dag færdes sikkert i bil, på cykel og til fods, så er der behov for, at vi fortsat arbejder med trafiksikkerhed. Her må vi især have fokus på det stigende behov for transport.

Grafen viser vores mål om halvering af antallet af dræbte og tilskadekomne fra 2010 til 2020. Klik på grafen for at se en lidt mere læselig udgave.

Hvad vi gør lige nu

Målet er at fortsætte den positive udvikling og halvere antallet af dræbte og tilskadekomne på vores vejnet. Det betyder, at det samlede antal af dræbte og tilskadekomne skal reduceres fra 69 i 2010 til under 35 i 2020.

I perioden 2014-2017 har vi valgt en række konkrete indsatser i arbejdet med sikkerhed i trafikken. Indsatserne er valgt på baggrund af:

 • Politiets uheldsoplysninger
 • Veje og kryds med mange uheld
 • Kontakt med trafikanterne
 • Ønsker fra lokalråd

Indsatser i trafiksikkerhedsplanen

9 ud af 10 ulykker i trafikken skyldes menneskelige fejl. Derfor er det vigtigt, at få trafikanterne til at ændre adfærd gennem ombygning af veje, oplysning og kampagner. Samtidig er det nødvendigt, at sikre vejens udformning samt forbedre bilerne og deres sikkerhedsudstyr, så skaderne minimeres, når uheldet alligevel sker.

Vi har valgt 6 konkrete indsatsområder

 • 1. Lette trafikanter

  Når cyklister, knallertkørere og fodgængere er involveret i et uheld i trafikken, er der stor sandsynlighed for, at de kommer til skade. Uheldene sker ofte som sammenstød med en bil eller et andet motorkørertøj. Derfor betegner vi cyklister, knallertkørere og fodgængere som "lette trafikanter".

  De lette trafikanter er især udsatte i trafikken i byområder, hvor de udgør en stor andel af de samlede trafikanter, og hvor der er mange konfliktpunkter med biler.

  Vi ønsker at gøre en ekstra indsats over for de lette trafikanter ved bl.a. at:

  • Sikre vejkryds, hvor der er mange fodgængere og cyklister

  • Udpege og sikre en god sammenhæng i cykelrutenettet

  • Lave bedre forhold for de lette trafikanter i kryds med trafiklys
 • 2. Indfaldsveje

  Mange trafikuheld sker på indfaldsvejene til de større byer, især på vejene til Vejle. Det skyldes, at der kører mange biler, og hastigheden er høj. Den målte hastighed er flere steder også for høj i forhold til vejenes udformning og omgivelserne.

  Mange af de uheld, der sker i trafikken på indfaldsvejene, er af alvorlig karakter. For at finde ud af hvor vejene kan gøres mere sikre, vil vi lave inspektioner af trafikken på alle indfaldsveje til de større byer. Der vil bl.a. være fokus på oversigtforhold, cykelstier og hastighedsreducerende tiltag.

 • 3. Hastighed, bl.a. ved kørsel gennem byer

  Vi har mange mindre landsbyer og bysamfund i kommunen, hvor vi ønsker at forbedre sikkerheden i trafikken. Udfordringen er ofte, at der køres for stærkt på ”gennemfartsvejen” gennem landsbyen. I flere af landsbyerne har vi allerede lavet hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af hævede flader, forsætninger eller indsnævringer.

  For at gøre landsbyerne mere trafiksikre, vil vi lave inspektion af trafikken i landsbyerne og de mindre bysamfund, der gennemskæres af en overordnet vej.

 • 4. Virksomheder (pilotprojekt)

  Vi ønsker at inddrage virksomheder og hjælpe dem med at udarbejde en trafikpolitik for deres virksomhed. I en sådan politik kan der f.eks. være retningslinjer for kørsel i firmabiler, køreundervisning til medarbejdere og information til medarbejderne om risikofaktorer i trafikken.

  Formålet er at skabe en fælles tilgang på tværs af kommune og erhverv i forbedringen af trafiksikkerheden. De største effekter opnås, når de fysiske og adfærdsregulerende tiltag følges ad. Det vil med samarbejdet være muligt at gennemføre indsatser på endnu flere fronter end ellers.

  Trafikpolitik i virksomheder er et pilotprojekt.

 • 5. Trafik omkring skolerne

  Vi har et mål om, at alle skoler får deres egen trafikpolitik. En politik, der sætter rammerne for undervisning om trafikken, og som viser vejen til en sikker trafik omkring skolen.

  Hvad gør trafikpolitikken på din skole?

  • Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner
  • Skaber opmærksomhed omkring bedre trafikal adfærd
  • Samler de trafikindsatser i skolen, der optager forældrene
  • Baner vejen for skolens indsats for bedre sikkerhed i trafikken
  • Engagerer kommune, skoleledelse, lærere, forældre og børn

  Læs om trafik omkring skolerne her

 • 6. Uheldsbelastede lokaliteter

  Vi har udpeget de uheldsbelastede lokaliteter på kommunevejene, også kaldet "sorte pletter". Formålet er at få identificeret lokaliteter, hvor der er sket særligt mange uheld, og hvor det derfor er relevant at forbedre forholdene hurtigst muligt.

Sidst opdateret: 03. januar 2018