Corona - Se bl.a. nye testtider i sommerferien


Læs mere om corona her / Information in English

Her sker trafik­uheldene

Hvor sker trafikuheldene i Vejle Kommune? Når vi forbedrer sikkerheden på veje og stier, tager vi udgangspunkt i vores viden om, hvilke steder der oftest er udsat for uheld. Nogle steder er der særligt mange uheld - de såkaldte "sorte pletter".

Sorte pletter i Vejle Kommune

På baggrund af politiets registreringer af trafikuheld i perioden fra 2012 til 2016 har vi udpeget 15 steder, hvor der sker mange uheld.

9 af disse skiller sig ud som steder, hvor der sker særligt mange uheld - og hvor personer ofte kommer alvorligt til skade. På de steder vil det ofte være muligt at lave nogle fysiske forbedringer, som kan gøre området mere sikkert. På tre af disse steder er der allerede sket forbedringer.

Ved hjælp af registreringerne kan vi få et overblik over, hvor vi hurtigst muligt skal sætte ind.

De uheldsbelastede steder er markeret på kortet herunder. 

Her kan du se prioriteringen af de 6 sorter pletter, hvor der skal laves forbedringer

Sidst opdateret: 17. juni 2021