Her sker trafik­uheldene

Hvor sker der trafikuheld? Trafiksikkerhedsplanen tager udgangspunkt i en registrering af uheldsbelastede steder.

Vi har udpeget de uheldsbelastede lokaliteter på kommunens vejnet, også kaldet "sorte pletter"

Formålet er at få identificeret steder, hvor der er sket særligt mange uheld, og hvor det derfor er relevant at forbedre forholdene hurtigst muligt.

Registreringerne er lavet ud fra de politiets registrering af uheld i trafikken i perioden 2008-2012, og der er udpeget 20 uheldsbelastede kryds og 16 vejstrækninger.

De uheldsbelastede steder er markeret på kortet herunder. Klik på et punkt for at se oplysninger for det pågældende sted. 

Sidst opdateret: 03. januar 2018