Læs om corona - ekstra test i Give under cykelløbet


Læs mere om corona her / Information in English

Ønsker og projekter i trafikken

Fortæl os, hvor din rute kan blive bedre og få et overblik over, hvor vi allerede er i fuld gang. Vi har samlet det hele og prioriteringen i tre typer af projekter her:

Mindre anlægsprojekter

Ombygning af veje, etablering af bump og chikaner, nye fortove, forbedring af signalanlæg eller gadelys er det, der hører til "mindre anlægsprojekter". Kortet nedenfor viser, hvor der er planlagt og ønsker til mindre anlægsprojekter

Klik på markeringerne og find flere informationer.

Nye cykelstier

Kortet nedenfor viser, hvor der er planlagt og ønsker til nye cykelstier.

Projekter på skolevejene

Kortet nedenfor viser, hvor der er planlagt og ønsker til projekter på skolevejene (fx mindre stier, kiss & ride-anlæg, forbedring af kryds og meget andet).

Hvordan er projekterne prioriteret?

Når vi får ønsker om projekter i Vejle Kommune, bliver projekterne listet efter en prioriteringsmodel, som tager hensyn til, hvor de største behov er.

Her vil du snart kunne se handlingsplanen med de opdaterede prioriteringslister - mens du herunder kan læse, hvad projekterne prioriteres efter:

 • Hvad prioriteres projekterne ud fra?

  Vi arbejder med tre prioriteringslister i kommunen:

  • Mindre anlæg
  • Cykelstier og
  • Skolevejsprojekter

  På de tre lister er en række projekter indskrevet - også flere, end der er økonomi afsat til at kunne udføre.

  Derfor bliver projekterne politisk prioriteret i en rækkefølge en gang om året - efter en prioriteringsmodel.

  I prioriteringsmodellen får alle projekterne en pointscore, hvor parametre som skolevej, hastighed, trafikmængder mm. indgår, og projekterne rangeres efter de antal point de opnår.

   

 • Hvilke typer projekter dækker listerne over?

  Listen "Mindre anlægsprojekter " er en blandet pulje, der indeholder forskellige mindre tiltag for at forbedre forholdene i trafikken. Det kan for eksempel være hastighedsdæmpende tiltag, nye signalanlæg, forbedring af uheldsbelastede lokaliteter, fortove mm.

  Listen "Cykelstiprojekter" er en liste med ønsker til eksempelvis anlæg af cykelstier, vejudvidelser med brede kantbaner og lignende tiltag for at forbedre cyklisternes forhold.

  Listen "Skolevejsprojekter" tager udgangspunkt i skolevejene i skolernes nærmiljø. Det kan være forbedring/etablering af stier, Kiss & Ride-pladser, sikring af kryds, hastighedsdæmpende tiltag mm, der kan forbedre forholdene for selvtransporterende børn og unge.

  I efteråret 2017 blev der lavet en skolevejsundersøgelse, hvor skolebørn fik mulighed for at beskrive deres skolevej og angive de ting, de var utrygge ved. Herudover var skoleledelsen inviteret til møde for at udpege de steder, de ser som en udfordring. Sidst har vi haft en trafiksikkerhedsrevisor til at gennemgå skolernes nærområde for at vurdere, hvor tiltag er nødvendige. Alle de ønsker og forslag er behandlet og samlet på listen for skolevejsprojekter.

Hvor synes du, sikkerheden kan blive bedre?

Har du ønsker til forbedringer, som vi bør have med - så giv os meget gerne et praj:

Sidst opdateret: 17. juni 2021