Tra­fik om­kring sko­ler­ne

Vi har et mål om, at alle skoler får deres egen trafikpolitik. En politik, der sætter rammerne for undervisning om trafikken, og som viser vejen til en sikker trafik omkring skolen.

Hvad gør trafikpolitikken på din skole?

 • Målretter arbejdet med at give børn og unge gode trafikvaner
 • Skaber opmærksomhed omkring bedre trafikal adfærd
 • Samler de trafikindsatser i skolen, der optager forældrene
 • Baner vejen for skolens indsats for bedre sikkerhed i trafikken
 • Engagerer kommune, skoleledelse, lærere, forældre og børn
 • Hvad er en trafikpolitik?

  En trafikpolitik sætter rammerne for trafik i undervisningen, for trafikvaner hos børn og voksne og for, hvordan vi afvikler trafikken omkring skolen. En trafikpolitik viser vejen til sikker skoletrafik.

  Trafikpolitikker skaber en fælles forståelse af, hvordan skolen ønsker at håndtere trafikken omkring skolen og i undervisningen. Politikken sender derfor et tydeligt signal, både internt og eksternt, om skolens engagement i sikker skoletrafik.

 • Hvorfor lave en trafikpolitik?

  Trafikpolitikken er en direkte vej til at oplyse og involvere skolens børn, ansatte og forældre. Den gør det tydeligt, hvilken rolle skolen og forældrene har i at forbedre trafiksikkerhed omkring skolen. Den er også et redskab for færdselskontaktlæreren til at motivere og inspirere kollegaerne i forhold til, hvordan de skal undervise om færdsel.

 • Hvordan kommer jeg i gang med en trafikpolitik?

  Du udarbejder typisk en trafikpolitik i samspil mellem elevråd, skolebestyrelse og skolens ledelse. Skolebestyrelsen skal derefter vedtage trafikpolitikken. Undervejs i processen kan der være behov for hjælp og sparring. Her står vi til rådighed. Du kan kontakte vores afdeling for Anlæg & Infrastruktur via kontaktoplysningerne øverst på siden.

  Vi har udarbejdet en skabelon, der understøtter arbejdet med at indføre en trafikpolitik. 

Kørsel til og fra skole

Dit barn kan have ret til et buskort, hvis vejen til skolen er lang, eller hvis vejen er trafikfarlig. Når dit barn er berettiget, betaler vi for buskortet.

Søg på en adresse, og se om dit barn skal passere en trafikfarlig vej

Sidst opdateret: 03. januar 2018