Tra­fik om­kring sko­ler­ne

Børns vej til skole skal være så tryg og sikker så mulig. Vi arbejder vi med trafikadfærd hos børn og voksne og vil gerne, at alle skoler får deres egen trafikpolitik. Her kan du blandt andet se, hvordan sådan en kan laves - og finde den sikreste rute til skole.

Find en sikker skolevej

Når du cykler eller går til skole, kan du vælge at benytte flere forskellige ruter - nogle mere sikre end andre.

Kortet herunder viser de ruter, vi anbefaler, at du bruger - for at komme frem på den sikreste måde. 

Det viser også, hvor der er ønsker til projekter på skolevejen.

Hvordan prioriteres projekterne?

Når vi får ønsker om projekter på skolevejene, bliver projekterne prioriteret efter en model, som tager hensyn til, hvor de største behov er. 

Her kan du få et overblik over du nuværende ønsker og prioriteringen af skolevejsprojekter:

Sådan laver I en trafikpolitik for netop jeres skole

Målet er, at andelen af elever, der går eller cykler til skole om sommeren, i 2020 skal være øget fra 71% til 75%.

Trafikken omkring skolerne vil være et af vores store indsatsområder i arbejdet med trafiksikkerhed i de kommende år. Men skolerne kan også selv bidrage til sikkerheden ved at lave deres egen trafikpolitik.

 Se her, hvordan din skole kommer i gang:

 • Hvad er en trafikpolitik?

  En trafikpolitik sætter rammerne for trafik i undervisningen - for trafikvaner hos børn og voksne og for, hvordan trafikken omkring netop jeres skole afvikles. En trafikpolitik viser vejen til sikker skoletrafik - for jeres skole.

  En trafikpolitik skaber en fælles forståelse af, hvordan I ønsker at håndtere trafikken omkring skolen og i undervisningen.

  Politikken sender et tydeligt signal, både internt og eksternt, om skolens engagement i sikker skoletrafik.

 • Hvorfor lave en trafikpolitik?

  Trafikpolitikken er en direkte vej til at oplyse og involvere skolens børn, ansatte og forældre.

  Den gør det tydeligt, hvilken rolle skolen og forældrene har i at forbedre trafiksikkerhed omkring skolen.

  Den er også et redskab for færdselskontaktlæreren til at motivere og inspirere kollegaerne i forhold til, hvordan de skal undervise om færdsel.

 • Hvordan kommer vi i gang?

  I udarbejder typisk en trafikpolitik i samspil mellem elevråd, skolebestyrelse og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen skal derefter vedtage trafikpolitikken.

  Undervejs i processen kan der være behov for hjælp og sparring. Her står vi til rådighed. I kan kontakte vores afdeling for Anlæg & Infrastruktur via kontaktoplysningerne øverst på siden.

  Vi har udarbejdet en skabelon, der understøtter arbejdet med at indføre en trafikpolitik

 • Hvor finder vi inspiration og skabeloner?

  Vi har udarbejdet en skabelon for, hvordan I kan lave en trafikpolitik på jeres skole.

  Skabelonen rummer de punkter, som vi mener, bør være en del af en god trafikpolitik og skal ses som inspiration til at lave en politik, som passer til netop jeres skole.

  Hos Rådet for Sikker Trafik finder I også eksempel på en trafikpolitik, der rummer alle de punkter, som Rådet for Sikker Trafik anbefaler.

   

   

Med bus til og fra skole

Hvis vejen til og fra skole er farlig eller lang, kan dit barn have ret til et buskort. Er dit barn berettiget, betaler vi for buskortet.
Søg på en adresse, og se om dit barn skal passere en trafikfarlig vej.

Hvordan får jeg et buskort til mit barn?

Sidst opdateret: 29. januar 2019