Vi tæller trafikken for at blive klogere på mængden af trafik og bilernes hastighed. Viden om trafikken giver os fundament til at skabe en god og sikker infrastruktur.

Hvor meget trafik er der på vejene?

Se hvor meget trafik, der er optalt på de enkelte målestationer på Vejdirektoratets hjemmeside. På de fleste tællestationer kan du også se gennemsnitshastigheden og flere steder også antal cykler. Vi tæller motorkøretøjer cirka 260-430 steder og cykler cirka 170-210 steder årligt på kommunens veje.

Sådan bruger du kortet:

 1. Zoom i kortet med musens scroll knap eller zoom ud og ind med plus/minus i venstre side.

 2. Klik på det punkt/målested, du ønsker trafiktal på.

Forklaring til kortet:

 • Antal af køretøjer er beregnet gennemsnit af døgntrafik på årsbasis (ÅDT).
 • Hastigheden er gennemsnithastighed.

Vi måler trafikken for at få viden om:

 • Hvor mange der kører på vejene
 • Hvilken hastighed der køres med på vejene
 • Hvilke typer køretøjer der kører på vejene

Trafiktallene bruges til:

 • Drift og vedligehold
 • Vejarbejde på eksisterende veje
 • Nye veje
 • Trafikplaner og andre strategiske analyser i forhold til vejnettet
 • Sagsbehandling

På Horsensvej i Vejle viser et cykelbarometer:

 • Dagens antal cyklister (tallet i displayet)
 • Årets antal cyklister (venstre søjle)
 • Sidste års antal cyklister (højre søjle) 

Barometeret er tænkt som en information til cyklister og andre interesserede. 

Cyklister på Horsensvej 2023
Cyklister på Horsensvej 2023
Cyklister på Horsensvej i 2022
Cyklister på Horsensvej i 2022
Cyklister på Horsensvej
Sidst opdateret: