Afbrændingsforbud i alle landets kommuner (Use of open fire is banned in all of Denmark)


Læs her hvad du må - og bestemt ikke må (find out what this means e.g. for usage of a barbeque grill)

Det er grundejers pligt at klippe beplantning

Det er din pligt som grundejer at vedligeholde beplantning langs veje, fortove, stier, cykelstier og rabatter. Er du i tvivl om, hvordan du skal beskære udhængende beplantning?

Du skal klippe beplantning, der vokser ud over skel på vejareal, ved fortov og langs vejrabat. Når du klipper og beskærer bevoksning og beplantning langs veje, fortove stier mv., skal du følge reglerne om afstand for beplantning.

Bemærk: Det er vigtigt at holde klippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende af hensyn til trafiksikkerheden.

Hvis du undlader at klippe og beskære beplantning, selvom du har fået en anmodning om det, vil kommunen sørge for at arbejdet bliver udført på din regning. Det gælder både på offentlige veje og stier samt på private fællesveje på landet og i byen.

Sådan skal du klippe og beskære bevoksning og beplantning langs veje, fortove og stier mv. 

Regler for beskæring af beplantning ved skel
Afstandsregler for beplantning langs veje, fortove og stier

Hvad passer kommunen, og hvad skal grundejer passe?

De steder, hvor der ikke er skel ud mod vej, skal grundejer passe den beplantning, der står 70 cm. fra vej, vejgrøft eller vejskråning. Du kan se på tegningen, hvor skel ligger i forhold til vejens opbygning.

Beskæring af beplantning når der ikke er skel ud til vejen
Regler for beskæring af beplantning, når der ikke er skel ud til vejen.

Vedligeholdelse af oversigtsarealer 

På ejendomme, hvor der er tinglyst en oversigtsservitut, skal du som grundejer, klippe beplantning så langt ned , at den ikke generer oversigtsforholdene.

Henvendelse om manglende klipning af private hække og anden beplantning, vil vi meget gerne bede dig om at vente med at sende til efter den 6. august.

Vores erfaring viser nemlig, at de fleste husejere klipper deres hæk omkring sommerferien. Oplever du stadig problemer med manglende klipning primo august, hører vi meget gerne fra dig.

 

Sidst opdateret: 23. maj 2018