-vokser sig også store

Det er svært at komme frem når hækken ikke er klippet

Det er vigtigt, at alle kan færdes på fortove, cykelstier og veje i både byer og på landet uden risiko for at komme til skade.

Du skal derfor klippe din hæk og beskære planter og træer, så der er fri passage langs din grund. Sørg også for, at oversigtsforholdene er i orden, og at grene og blade ikke dækker vejnavneskilte, vejbelysning, færdselstavler og lyssignaler.

Én gang om året

Det er et overkommeligt arbejde, at holde hækken i orden. Hvis du klipper den i juli, er det som regel nok at klippe den én gang om året. Af samme grund kontakter vi først grundejere fra den 6. august, hvis hækken ikke er klippet.

Tag en snak over hækken

Kommunen går kun ind i sager om manglende hækklipning og beskæring af beplantning, hvis der er risiko for, at trafikanter eller køretøjer kommer til skade.

Synes du, at naboen burde gribe sav eller saks, er den bedste løsning ofte at tage en snak over hækken. Tilbyd eventuelt at hjælpe dine naboer, hvis det er ældre mennesker, der har svært ved at holde deres hæk lige så flot som din.

 

Hvis du undlader at klippe hæk, levende hegn og beplantning, kan kommunen få arbejdet udført på din regning.

 

Beskæring af beplantning by.

Beskæring af beplantning by

Beskæring af beplantning land.

Beskæring af beplantning land

Beskæring af beplantning ved gadelampe

Beskæring af beplantning ved gadelampe
Beskæring af beplantning ved gadelampe
Sidst opdateret: