Søg om tilladelse og få vejledning til at opsætte skilte om nabohjælp ved vejareal. Skiltene skal være synlige uden at være til gene for trafikken.

Placering af nabohjælp skilte

Når du vil opsætte et skilt om nabohjælp, skal du overholde følgende vilkår:

  • Skiltet er opsat på grundejers initiativ og regning
  • Skiltet er købt gennem nabohjælps hjemmeside
  • Skiltet er opsat på egen skiltestander og er placeret, så det ikke graves ned i ledninger
  • Skiltet må ikke genere for udsyn eller andre skilte
  • Skiltet må ikke stå på veje og fortove
  • Skiltet må ikke hænge i en lysmast
  • Skiltet må ikke stå på eller i forbindelse med en autoriseret vejafmærkning (færdselsloven §99 stk. 2)
  • Skiltet vedligeholdes af grundejer, som fjerner skiltet, når det ikke længere har sin berettigelse

Vilkårene er aftalt i et samarbejde mellem Politiet og Vejle Kommune.

Sidst opdateret: