Når vintervejret rammer, rykker kommunen ud, men som grundejer har du også selv et ansvar. Se hvor og hvornår vi hver især skal holde veje og stier sikre.

På mobilen kan du tilføje siden til din startside eller hjemmeskærm, så du kan have den med på farten.

Rydder I sne på min vej?

Vi rydder sne og bekæmper glatføre med salt eller grus på offentlige veje, stier og pladser. Det sker efter en prioritering, som er aftalt med politiet og fastlagt ud fra vejenes og stiernes betydning for trafikken.

Kommunens veje er inddelt i fire kategorier, hvor vinterklasse 1 er de største veje og vinterklasse 4 de mindste veje.

Se hvilken vinterklasse din vej tilhører ,og læs mere om de forskellige klasser nedenfor.

Ofte stillede spørgsmål ved vintertid

 • Hvornår bliver vejene ryddet?

  • Klasse 1-veje

  Statsveje og tidligere amtsveje, som har afgørende betydning for fjerntrafik.

  • Vi tilstræber at holde klasse 1-veje farbare alle ugens dage, døgnet rundt.

  Klasse 2-veje

  Hovedveje og gennemgående veje, bybusruter, stier, større parkeringspladser og andre pladser, som har afgørende betydning for den kollektive og gennemgående trafik.

  • Vi tilstræber at holde klasse 2-veje farbare alle ugens dage (kl. 03 – 23)

  Trafikcykelstier, skolestier, særlige fortove og pladser:

  • Vi tilstræber at have saltet/ryddet inden kl. 7.30 på hverdage

  Klasse 3-veje

  Veje, stier og pladser, som har afgørende betydning for afviklingen af den lokale trafik. Det gælder by gader, gennemgående boligveje og industriveje, øvrige parkeringspladser, busstoppesteder og trapper.

  • Vi tilstræber at holde klasse 3-veje farbare i normal arbejdstid. Som er kl. 7.00-16.00 mandag -fredag.

  Fordelingsstier:

  • Vi salter og rydder kun hovedstierne

  Klasse 4 -veje 

  Veje, stier og pladser, som har mindre betydning for afvikling af trafikken. Det gælder øvrige veje og stier, herunder blinde villaveje og småveje på landet med lav almen interesse.

  • Vi snerydder, salter og gruser normalt ikke klasse 4-veje
 • Hvornår bliver stierne ryddet?

  På kortet højere oppe på siden kan du se, hvilke stier vi rydder. De kan ryddes alle dage mellem kl. 03.00 og 23.00.

  Entreprenørerne bliver oftest bedt om at rydde stierne samtidig med vinterklasse 2-veje.

  Det er politisk besluttet, at vi ikke tager stikstier, medmindre stien ender der.

 • Hvornår bliver de adresseløse fortov ryddet?

  På de fortov, hvor ingen har direkte udgang, skal kommunen sørge for glatførebekæmpelse. Disse fortov bliver ryddet sammen med stierne.

  Dine pligter som grundejer kan du se under ”Hvad er mit ansvar som grundejer”

 • Hvorfor smider I sne ind på mit fortov?

  Vi er godt klar over udfordringen. Jo mere sne – jo større udfordring.

  Vi opfordrer vores entreprenører til at være forsigtige. Dog skal du være opmærksom på, at hvis vi kommer til at smide sne på fortov mm. betragtes det, jf. Vinterregulativet, som et nyt snefald.

 • Hvad er mit ansvar som grundejer?

  Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, avisbud, renovationsarbejdere, gæster, osv. Det betyder:

  • Du har pligt til at rydde sne snarest muligt efter snefald. Praksis siger i tidsrummet ca. kl. 7 til kl. 22.
  • Du har pligt til at strø salt/grus snarest muligt efter, at der er blevet glat. Praksis siger i tidsrummet ca. kl. 7 til kl. 22.
  • Du står til ansvar, hvis der ikke er ryddet sne eller gruset.

  OBS! Dine opgaver er forskellige, alt efter om din ejendom ligger ud til offentlig eller privat fællesvej. Se reglerne nederst på siden.

  Når du bor ud til offentlig vej eller sti:

  • Hvis du har direkte adgang fra din grund til fortov og stiarealer, skal du rydde sne, strø salt/grus og holde rent på belægningen.

  Husk dine pligter – vi fører tilsyn

  Vi fører tilsyn med, at du som grundejer udfører dine pligter. Hvis vi skønner det nødvendigt, udfører vi arbejdet din regning og/eller melde sagen til politiet. Forsømmelse kan efter reglerne føre til bøde. Hvis du oplever problemer med private fællesveje, der ikke er ryddet og/eller saltet, kan du anmelde det via mailadressen øverst til højre.

  Få gode råd om snerydning

 • Hvorfor er den nye asfalt så glat?

  Asfalt indeholder bitumen. Indtil den øverste hinde af bitumen er slidt væk, vil asfalten være særlig glat. Det hjælper desværre ikke at salte ekstra.

 • Jeg bor på en vinterklasse 4-vej og kan ikke komme op. Kan jeg få hjælp?

  Hvis vejen er stejl, typisk over 5 % hældning, vil vi i hvert enkelt tilfælde vurdere, om vi kan stille en strøkasse med sand op som hjælp.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis kommunen ikke har ryddet sne?

  Tjek først vores vinterkort og se om det er en strækning vi rydder. Er det vores vej, og er den ikke ryddet som forventet, så giv os et praj

 • Jeg har flere spørgsmål om vintervejret - hvem kan hjælpe mig?

  Når vintervejret pludselig rammer, kan du måske få brug for hjælp - eller savne svar på spørgsmål om sne- eller glatførebekæmpelse.

  Finder du ikke svarene her på siden, er du meget velkommen til at kontakte vores vintervagt på mailen, som du finder øverst til højre på siden.

  Så forsøger vi at hjælpe dig, så hurtigt vi kan.

Gode råd til vinterkørsel

Det her skal du huske, når du skal ud på vintervejene:

 1. Orienter dig om glatføreforholdene på vejene, inden du kører hjemmefra. Enten via medierne eller på vintertrafik.dk. 
 2. Tag hjemmefra i god tid, så du kan køre roligt og forsigtigt, hvis vejen er glat.
 3. Pas særligt på ved udsatte steder, hvor der er større risiko for glatføre. Det gælder specielt ved skovstrækninger, lavtliggende områder samt på og under broer.
 4. Bemærk, at glatføre ikke altid kan ses. Kør derfor forsigtigt, også selv om vejen umiddelbart ser fin ud.

Vidste du, at...?

 • Sort asfalt kan være farligere end en hvid vej. Isslag kan ikke altid ses med det blotte øje.
 • Hvis en af kommunens entreprenører kommer til at skovle sne op på dit fortov, betragtes sneen ifølge vinterregulativet som et nyt snefald og er dit ansvar at få fjernet.
 • Hvis du har direkte adgang til en offentlig vej eller sti fra din grund, skal du rydde sne, strø salt eller grus og holde rent på belægningen.
 • Asfalt indeholder bitumen. Når der er lagt nyt asfalt, går der lidt tid, før den øverste hinde af bitumen er slidt væk. Det medfører, at ny asfalt er særlig glat, og ekstra salt hjælper ikke.
 • Du kan følge med i vintertrafikken på din smartphone. Hent Vejdirektoratets app Trafikinfo gratis i AppStore eller Google Play.
 • En gang hvert fjerde år bliver der politisk vedtaget et vinterregulativ i Vejle Kommune.
 • Når vinterberedskabet rydder alle veje og parkeringspladser, bliver der ryddet ca. 150.000 kvadratmeter parkeringspladser og 2.099 kilometer veje. Det svarer til, at vinterberedskabet hver gang kører en tur fra Vejle til Rom.
Sidst opdateret: