Når vintervejret rammer, rykker kommunen ud, men som grundejer har du også selv et ansvar. Se hvor og hvornår vi hver især skal holde veje og stier sikre.

Rydder I sne på min vej?

Vi rydder sne og bekæmper glatføre med salt eller grus på offentlige veje, stier og pladser. Det sker efter en prioritering, som er aftalt med politiet og fastlagt ud fra vejenes og stiernes betydning for trafikken.

Kommunens veje er inddelt i fire kategorier, hvor vinterklasse 1 er de største veje og vinterklasse 4 de mindste veje.

Se nedenfor hvilken vinterklasse din vej tilhører. Du kan også læse meget mere om de regler og vilkår vi arbejder ud fra, samt finde gode råd om snerydning.

Ofte stillede spørgsmål ved vintertid

 • Hvornår bliver vejene ryddet?

  Vinterklasse 1-veje

  Kommuneveje som har afgørende betydning for fjerntrafik.

  • Vi tilstræber at holde klasse 1-veje farbare alle ugens dage, døgnet rundt.

  Vinterklasse 2-veje

  Hovedveje og gennemgående veje, bybusruter, stier, større parkeringspladser og andre pladser, som har afgørende betydning for den kollektive og gennemgående trafik.

  • Vi tilstræber at holde klasse 2-veje farbare alle ugens dage kl. 03:00 og kl. 21:00

  Trafikcykelstier, skolestier, særlige fortove og pladser:

  • Vi tilstræber at have saltet/ryddet inden kl. 7.30 på hverdage

  Vinterklasse 3-veje

  Veje, stier og pladser, som har afgørende betydning for afviklingen af den lokale trafik. Det gælder by gader, gennemgående boligveje og industriveje, øvrige parkeringspladser, busstoppesteder og trapper.

  • Vi tilstræber at holde klasse 3-veje farbare i normal arbejdstid. Som er kl. 7.00 og kl. 16.00 mandag -fredag.

  Fordelingsstier:

  • Vi salter og rydder kun hovedstierne

  Vinterklasse 4 -veje 

  Veje, stier og pladser, som har mindre betydning for afvikling af trafikken. Det gælder øvrige veje og stier, herunder blinde villaveje og småveje på landet med lav almen interesse.

  • Vi snerydder, salter og gruser normalt ikke klasse 4-veje
 • Hvornår bliver stierne ryddet?

  På kortet højere oppe på siden kan du se, hvilke stier vi rydder. De kan ryddes alle dage mellem kl. 03.00 og kl. 21.00.

  Entreprenørerne bliver oftest bedt om at rydde stierne samtidig med vinterklasse 2-veje. 

  Gælder ikke stikstier

 • Hvornår bliver de adresseløse fortov ryddet?

  På de fortov, hvor ingen har direkte udgang, skal kommunen sørge for glatførebekæmpelse. Disse fortov bliver ryddet sammen med stierne.

  Dine pligter som grundejer kan du se under ”Hvad er mit ansvar som grundejer”

 • Hvorfor smider I sne ind på mit fortov?

  Vi er godt klar over udfordringen. Jo mere sne – jo større udfordring.

  Vi opfordrer vores entreprenører til at være forsigtige. Dog skal du være opmærksom på, at hvis vi kommer til at smide sne på fortov mm. betragtes det, jf. Vinterregulavtiv 2023 , som et nyt snefald.

 • Hvad er mit ansvar som grundejer?

  Som grundejer skal du:

  • Rydde sne snarest muligt efter snefald. 
  • Gruse/salte snarest muligt efter, at det er blevet glat føre.

  I følge lovgivningen skal dit fortov være ryddet, saltet/gruset mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.

  Som grundejer har du selv ansvaret for, at der er sikker adgang til, på og omkring din ejendom for alle dine medborgere. Det gælder fx også postbud, avisbud, renovationsarbejdere og gæster.

  Forsømmer du dit ansvar, kan du dømmes til at betale erstatning, hvis nogen kommer til skade på din grund.

  Når du bor ud til offentlig vej eller sti:

  Dine opgaver er forskellige, alt efter om din ejendom ligger ud til offentlig eller privat fællesvej.

  Hvis du har direkte adgang fra din grund til fortov og stiarealer, skal du:

  • rydde sne
  • gruse/salte
  • holde rent på belægningen - gælder også ukrudt

  Husk dine pligter som grundejer

  Få gode råd om snerydning

 • Hvorfor er den nye asfalt så glat?

  Asfalt indeholder bitumen. Indtil den øverste hinde af bitumen er slidt væk, vil asfalten være særlig glat. Det hjælper desværre ikke at salte ekstra.

 • Jeg bor på en vinterklasse 4-vej og kan ikke komme op. Kan jeg få hjælp?

  Hvis vejen er stejl, typisk over 5 % hældning, vil vi i hvert enkelt tilfælde vurdere, om vi kan stille en strøkasse med sand op som hjælp.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis kommunen ikke har ryddet sne?

  Tjek først vores vinterkort og se om det er en strækning vi rydder. Er det vores vej, og er den ikke ryddet som forventet, så giv os et praj

 • Jeg har flere spørgsmål om vintervejret - hvem kan hjælpe mig?

  Når vintervejret pludselig rammer, kan du måske få brug for hjælp - eller savne svar på spørgsmål om sne- eller glatførebekæmpelse.

  Finder du ikke svarene her på siden, er du meget velkommen til at kontakte vores vintervagt på mailen, som du finder øverst til højre på siden.

  Så forsøger vi at hjælpe dig, så hurtigt vi kan.

Hyppigt stillede spørgsmål, når det fryser rigtigt hårdt

 • Hvorfor har I ikke ryddet vejene for is?

  Vi rydder hver dag vinterklasse 1, 2 og 3 veje. I weekenderne vinterklasse 1 og 2 veje.

  Udfordringen er, når der først kommer enorme mængder regn, som umiddelbart efter afløses af slud og hård frost. Selv om vi salter lige fra begyndelsen, skylles en del af saltet væk af sludet.

  I takt med den hårde frost opstår der således en hård iskerne på vejbanen, som sneen herefter lægger sig på.

  Uanset hvor meget vi rydder og salter, er det meget svært at komme den genstridige is på vejbanen til livs.

  Og nej, vi sparer ikke på saltet.

 • Hvorfor kører I ikke med jernplov i stedet for gummiplov?

  Det er trods alt sjældent – heldigvis – at vi har så hårde frostgrader som nu, og under normale omstændigheder kan gummiploven godt rydde vejene.

  Vi har enkelte plove med jernskær, som vi bruger på vinterklasse 1 vejene.

  Vinterklasse 1 vejene er de veje, hvor der er allermest trafik.

  Men vi undgår så vidt muligt jernplovene, for de skader asfalten og kloakdækslerne.

 • Hvorfor bruger I salt, når det ikke virker ved hårde frostgrader, og ikke grus og sand?

  Saltet virker bedst, men tager længere tid om at virke, jo hårdere det fryser. Og så opløses saltet af sig selv.

  Grus og sand virker også godt på is, men ikke hvis der falder yderligere sne ovenpå.

  Desuden skal grus og sand fjernes igen efterfølgende og køres på deponi, og det fordyrer arbejdet betragteligt.

 • Hvorfor kan I ikke rydde vejene, så de er helt farbare?

  Vi gør alt, hvad vi kan med al mandskab og materiel i brug.

  Vi får også hjælp fra andre entreprenører, som vi har aftaler med.

  Når der er snestorm, rydder og salter vi for ca. 1 mio. kr. - i døgnet!

 • Hvorfor skal jeg rydde fortove på klasse 4 veje, når I ikke rydder vejene?

  Vi skal skam også rydde vores egne fortove på vinterklasse 4 veje.

  Men vi har til gengæld lov til at prioritere i, hvilke veje og cykelstier vi rydder, og i hvilken rækkefølge vi rydder dem.

  Det giver bedst mening at bruge ressourcerne på at rydde de større veje og centrale trafikårer end de blinde villaveje.

 • Hvorfor rydder I ikke cykelstierne?

  Vi rydder cykelstierne, men her gælder de samme forhold som på vejene.

  En periode med massive mængder regn efterfulgt af slud og så hård frost har gjort, at der har lagt sig et genstridigt lag is, som er meget svært at komme til livs i de hårde frostgrader.

  Desuden kan cykelstier også inddeles i 4 vinterklasser ligesom veje alt efter, hvor trafikeret og centrale de er.

  I Vejle Kommune køres der på de såkaldte skolestier – dvs. stier, der benyttes til skole - som er vinterklasse 2 stier.

  Alle andre stier betragtes som rekreative stier og køres ikke.

 • Hvorfor er der ikke længere kasser med sand ved villavejene?

  Vi har vurderet og prioriteret at fjerne strøkasserne fra langt de fleste vinterklasse 2 og 3 veje.

  På villaveje med stigning på mere end 5 procent, sætter vi stadig strøkasser ud på forespørgsel via vores Giv et Praj.

 • Hvordan får jeg overblik over, hvad jeg skal rydde af fortove og stier?

  Her på siden er der en tegning over, hvordan du skal rydde i forhold til, hvordan dit hus er placeret.

  Her får du svar på, hvad der er dit ansvar, og hvad der er vores.

Gode råd til vinterkørsel

Det her skal du huske, når du skal ud på vintervejene:

 1. Orienter dig om glatføreforholdene på vejene, inden du kører hjemmefra. Enten via medierne eller på vintertrafik.dk. 
 2. Tag hjemmefra i god tid, så du kan køre roligt og forsigtigt, hvis vejen er glat.
 3. Pas særligt på ved udsatte steder, hvor der er større risiko for glatføre. Det gælder specielt ved skovstrækninger, lavtliggende områder samt på og under broer.
 4. Bemærk, at glatføre ikke altid kan ses. Kør derfor forsigtigt, også selv om vejen umiddelbart ser fin ud.

Vidste du, at...?

 • Sort asfalt kan være farligere end en hvid vej. Isslag kan ikke altid ses med det blotte øje.
 • Hvis en af kommunens entreprenører kommer til at skovle sne op på dit fortov, betragtes sneen ifølge vinterregulativet som et nyt snefald og er dit ansvar at få fjernet.
 • Hvis du har direkte adgang til en offentlig vej eller sti fra din grund, skal du rydde sne, strø salt eller grus og holde rent på belægningen.
 • Asfalt indeholder bitumen. Når der er lagt nyt asfalt, går der lidt tid, før den øverste hinde af bitumen er slidt væk. Det medfører, at ny asfalt er særlig glat, og ekstra salt hjælper ikke.
 • Du kan følge med i vintertrafikken på din smartphone. Hent Vejdirektoratets app Trafikinfo gratis i AppStore eller Google Play.
 • Når vinterberedskabet rydder alle veje og parkeringspladser, bliver der ryddet ca. 150.000 kvadratmeter parkeringspladser og 2.099 kilometer veje. Det svarer til, at vinterberedskabet hver gang kører en tur fra Vejle til Rom.
Sidst opdateret: