Sne og glatte veje

Når vintervejret rammer, rykker kommunen ud, men som grundejer har du også selv et ansvar. Se hvor og hvornår vi hver især skal holde veje og stier sikre.

Du kan også følge trafiksituationen på Vejdirektoratets App og få besked direkte på din telefon

Rydder I sne på min vej?

Vi rydder sne og bekæmper glatføre med salt eller grus på offentlige veje, stier og pladser. Det sker efter en prioritering, som er aftalt med politiet og fastlagt ud fra vejenes og stiernes betydning for trafikken.

Kommunens veje er inddelt i fire kategorier, hvor vinterklasse 1 er de største veje og vinterklasse 4 de mindste veje.

Se hvilken vinterklasse din vej tilhører ,og læs mere om de forskellige klasser nedenfor.

 • Hvornår er vejene ryddet?
  • Klasse 1-veje

  Statsveje og tidligere amtsveje, som har afgørende betydning for fjerntrafik.

  • Vi tilstræber at holde klasse 1-veje farbare alle ugens dage, døgnet rundt.

  Klasse 2-veje

  Hovedveje og gennemgående veje, bybusruter, stier, større parkeringspladser og andre pladser, som har afgørende betydning for den kollektive og gennemgående trafik.

  • Vi tilstræber at holde klasse 2-veje farbare alle ugens dage (kl. 03 – 23)

  Trafikcykelstier, skolestier, særlige fortove og pladser:

  • Vi tilstræber at have saltet/ryddet inden kl. 7.30 på hverdage

  Klasse 3-veje

  Veje, stier og pladser, som har afgørende betydning for afviklingen af den lokale trafik. Det gælder by gader, gennemgående boligveje og industriveje, øvrige parkeringspladser, busstoppesteder og trapper.

  • Vi tilstræber at holde klasse 3-veje farbare i normal arbejdstid. Som er kl. 7.00-16.00 mandag -fredag.

  Fordelingsstier:

  • Vi salter og rydder kun hovedstierne

  Klasse 4 -veje 

  Veje, stier og pladser, som har mindre betydning for afvikling af trafikken. Det gælder øvrige veje og stier, herunder blinde villaveje og småveje på landet med lav almen interesse.

  • Vi snerydder, salter og gruser normalt ikke klasse 4-veje
 • Hvad er mit ansvar som grundejer?

  Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, avisbud, renovationsarbejdere, gæster, osv. Det betyder:

  • Du har pligt til at rydde sne snarest muligt efter snefald. Praksis siger i tidsrummet ca. kl. 7 til kl. 22.
  • Du har pligt til at strø salt/grus snarest muligt efter, at der er blevet glat. Praksis siger i tidsrummet ca. kl. 7 til kl. 22.
  • Du står til ansvar, hvis der ikke er ryddet sne eller gruset.

  OBS! Dine opgaver er forskellige, alt efter om din ejendom ligger ud til offentlig eller privat fællesvej. Se reglerne nederst på siden.

  Når du bor ud til offentlig vej eller sti:

  • Hvis du har direkte adgang fra din grund til fortov og stiarealer, skal du rydde sne, strø salt/grus og holde rent på belægningen.

  Husk dine pligter – vi fører tilsyn

  Vi fører tilsyn med, at du som grundejer udfører dine pligter. Hvis vi skønner det nødvendigt, udfører vi arbejdet din regning og/eller melde sagen til politiet. Forsømmelse kan efter reglerne føre til bøde. Hvis du oplever problemer med private fællesveje, der ikke er ryddet og/eller saltet, kan du anmelde det via mailadressen øverst til højre.

  Få gode råd om snerydning

 • Hvad skal jeg gøre, hvis kommunen ikke har ryddet sne?

  Tjek først vores vinterkort og se om det er en strækning vi rydder. Er det vores vej, og er den ikke ryddet som forventet, så giv os et praj

Gode råd til vinterkørsel

Det her skal du huske, når du skal ud på vintervejene:

 1. Orienter dig om glatføreforholdene på vejene, inden du kører hjemmefra. Enten via medierne eller på vintertrafik.dk. 
 2. Tag hjemmefra i god tid, så du kan køre roligt og forsigtigt, hvis vejen er glat.
 3. Pas særligt på ved udsatte steder, hvor der er større risiko for glatføre. Det gælder specielt ved skovstrækninger, lavtliggende områder samt på og under broer.
 4. Bemærk, at glatføre ikke altid kan ses. Kør derfor forsigtigt, også selv om vejen umiddelbart ser fin ud.
Sidst opdateret: 07. april 2017