Læs mere om corona - bl.a. om restriktioner, vaccinationer og test. Lyntest i Børkop, Egtved, Give, Jelling, Ågård og 5 steder i Vejle i uge 9


Læs mere om corona her / Information in English

Egtvedpigens Fodspor

Vandreruten er 14 km lang, og tager 4-5 timer at gå. Turen er afmærket med orange piktogrammer. I området er der også flere korte, afmærkede stiforløb markeret med rød, blå og gul markering.

Udsigt over Vejle Å dal ved Egtvedpigens Fodspor
Du får de mest spektakulære udsigter over Vejle Ådal ved Egtvedpigens Fodspor

Terrænet på ruten er meget kuperet. Egtvedpigens Fodspor forløber primært på trampestier og kun enkelte steder på asfalt eller grus. Over de våde partier er der bygget gangbroer eller udlagt trædesten. Naturen plejes flere steder med heste og kvæg, så nogle steder går ruten gennem hegninger med græssende dyr.
Turen fører dig gennem et af Danmarks allersmukkeste naturområder, hvor størstedelen er fredet. Her forenes Vejle- og Egtved Å-dale i et unikt og storslået dallandskab, som istiden har skabt.

God opførsel på turen

  • På private arealer må der vandres fra kl. 06:00 morgen til solnedgang.
  • Hunde skal altid føres i snor.
  • Det er ikke tilladt at fodre heste, kvæg og andre græssende dyr i hegninger.
  • Det er ikke tilladt at tage ophold nærmere end 150 meter fra bolig- og driftsbygninger. Det er naturligvis tilladt at passere forbi.
  • Benyt affaldsstativer eller tag affald med hjem.
  • Tag kun fotos og efterlad kun fodspor.

 

Parkering

Se eksakt placering af P-pladser, der ligger tæt på Egtvedpigens Fodspor på Udeliv.vejle.dk
Er P-pladsen fyldt, så find venligst en anden. Vis hensyn og parkér ordentligt. 

Ådale skabt af istiden

Vejle Ådal er Østjyllands længste og mest markante tunneldal. Den strækker sig fra 20 km vest for Vejle og mod øst ud i Vejle Fjord. Det er flere tusind års erosion fra sidste istids enorme mængder af smeltevand, der løb under den tykke iskappe, som har dannet dalen.
Egtved Å ligger i et smalt dalstrøg. Landskabet veksler mellem åbne overdrev og tætte bevoksninger. Indimellem er der ekstensive landbrugsarealer og søer.
Vejle Å løber gennem et mere åbent landskab med frodige, grønne enge og kær i dalbunden, og med tørre, næringsfattige overdrev på ådalenes skrænter. Her er enge og krat, så langt øjet rækker, indrammet af dalskrænter, som bugter sig langs med åløbet.

Nybjerg Mølle fredningen

Egtvedpigens Fodspor går gennem et område, der blev fredet ved en stor landskabsfredning i 1980. Det har sikret et større område mod bebyggelse, og det store sammenhængende område kan opleves via et udbygget netværk af flere markerede vandreruter. Ruterne kan tilgås fra flere mindre parkeringspladser i området.

Udsigt over to ådale

Ved Runkenbjerg kan man opleve Vejle Å og Egtved Å forenes med en smuk og bjergtagende udsigt ind i dallandskaberne og med en mosaik af forskellige naturtyper. De to åer kommer henholdsvis fra syd og nord, og løber sammen mod øst gennem den brede Vejle Ådal. Vandet ender til sidst i Vejle fjord.

Egtvedpigens Gravhøj

Ved Egtved Holt kan der laves en afstikker til Egtvedpigens rekonstruerede gravhøj. Egtvedpigen er et af Danmarkshistoriens vigtigste og mest velbevarede bronzealderfund, der blev fundet i 1921. Fundet har givet inspiration til vandrestien Egtvedpigens Fodspor.
Den unge kvinde på 16-18 år døde en sommerdag i året 1370 f. Kr. her i ådalen. Hun blev begravet i en egetræskiste sammen med sine personlige ejendele. Inde i gravhøjen blev hun forseglet som en mageløs tidskapsel fra bronzealderen for mere end 3.000 år siden.
I bronzealderen var der mere end 50 gravhøje i området tæt på Egtvedpigens gravhøj. I dag er de fleste væk, men der gemmer sig stadig en årtusindlang historie i jorden under dine fødder, og vi har næsten den samme smukke udsigt ud over ådalen som Egtvedpigen havde.

Købmandsgård fra gamle dage

Ved Bindeballestien er der mulighed for at besøge Bindeballe Købmandsgård, som kombinerer en gammeldags købmandsforretning med museum og café i et hyggeligt og afslappet miljø. Her er også mulighed for overnatning i telt, shelter eller hytte. Den gamle stationsbygning fra Vandelbanen tjener som køkken- og opholdsfaciliteter for dem, der vælger teltovernatning.

Sti på nedlagt jernbane

En del af vandrestien følger den nedlagte Vandelbane, som var i drift fra 1897 til 1957. Først mellem Vejle og Vandel og senere mellem Vandel og Grindsted. Banen transporterede blandt andet gods til De Forenede Papirfabrikker ved Haraldskær Fabrik og Vingsted Mølle samt mergel og kalk til jordforbedring af den flade hede mellem Vandel og Grindsted.
I dag er den nedlagte jernbane en vigtig del af friluftslivet, og en del er udlagt til Bindeballestien. Også Kyst til Kyst ruten og Hærvejen har et del af forløbet på stien.

Nybjerg Mølle

Af de 35 møller, der gennem de sidste 1.000 år har ligget ved Vejle Å og dens sideløb, står kun Nybjerg Mølle tilbage med sine to etager fra 1850. Møllen nævnes i historiebøgerne dog allerede i 1548.
Efter en omfattende istandsættelse blev møllen fredet i 1959. Der blev malet mel helt frem til 1991 for det biodynamiske firma, Helius. I dag er det privat bolig.

Et landskab i forandring

I slutningen af 1800-tallet og ind i 1900-tallet blev Vejle Å reguleret. Tørveengene blev drænet og engvandingsanlæg så dagens lys. I dag er tørvejorden sunket over en meter. Det sker fordi bakterier, svampe og jorddyr omsætter den organiske del af jorden, når der er ilt tilstede. Den intensive landbrugsdrift er nu ophørt, og flere steder er åen slynget tilbage i sit naturlige løb. De lave fugtige jorde langs åen er med til at lagre CO2, og tilbageholde næringsstoffer, så de ikke ender i fjorden.

Sidst opdateret: 03. marts 2021