Eliteidrætsrådet er sat sammen af repræsentanter fra både erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, idrætten, pressen og byrådet i Vejle. Sammensætningen sikrer en bred vifte af kompetencer, så rådet varetager opgaverne bedst muligt. Rådets primære opgave er at lave visionerne for EliteVejle samt at fordele de økonomiske midler og sikre, at midlerne til talentudvikling bliver udnyttet optimalt.

Medlemmer af Eliteidrætsrådet:

 • Jens Ejner Christensen
  Borgmester i Vejle Kommune

 • Knud Erik Hansen
  Formand i Eliteidrætsrådet
  Medlem af Forretningsudvalget

 • Dan Arnløv Jørgensen
  Viceborgmester, formand for Kultur- & Idrætsudvalget og næstformand i Eliteidrætsrådet
  Medlem af Forretningsudvalget

 • Torben Elsig-Pedersen
  Formand for Børne- & Familieudvalget

 • Ole Damgaard
  Forstander for Vejle Idrætshøjskole
  Uddannelsesrepræsentant og medlem af Forretningsudvalget

 • Martin Haar Kristensen
  Ejer og direktør i reklamebureauet Crossmind
  Erhvervsrepræsentant

 • Vakant
  Foreningsrepræsentant

 • Kostas Panayotis
  Repræsentant for Vejle Idrætsråd

 • Tina Kromann Lyngsø
  Områdedirektør i Sydbank og medlem af Business Vejle
  Erhvervsrepræsentant

 • Steen Tychosen
  Talentchef i Vejle Boldklub
  Foreningsrepræsentant

 • John Risberg
  Repræsentant for NOVAskolen

 • Bjørn Jeppe Søndergård
  Repræsentant for Campus Vejle

 • Claus Svold
  Børne- og Ungedirektør

 • Sofie Plenge
  Kultur- og Sundhedsdirektør

 • Ulla Varneskov
  Chef for Idræt, Events og Fællesskaber i Kultur & Sundhed

 • Ane Knudsen
  Eliteidrætskonsulent i EliteVejle
  Sekretær for EliteidrætsrådetSidst opdateret: