Billedkunstrådet skal fremme billedkunsten lokalt og bidrage til kvalitet og udvikling i kunsten.

Billedkunstrådet er med til

  • at igangsætte projekter - herunder seminarer, udstillinger, workshop og lignende, der kan styrke det lokale kunstmiljø. Kunst ses her som facilitator for nye innovative samarbejdsprojekter og netværk.
  • at vurdere ansøgninger til Billedkunstrådets kunstpulje.
  • at arbejde for bedst mulige arbejds- og værkstedforhold for professionelle, anerkendte og aktive billedkunstnere i Vejle Kommune.
  • at agere bindeled og rådgive mellem billedkunstnere, det administrative system og politikere.
  • at arbejde med formidling af billedkunsten i bybilledet - gøre den mere nærværende og vedkommende for kommunens borgere og turister.
  • at stå til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med kunstnerisk udsmykning efter nærmere aftale herom.
  • at rådgive i forbindelse med Vejle Kommunes indkøb af kunst.

Billedkunstrådet er støttet af Statens Kunstfond.

 

Se referater af Billedkunstrådets møder

Sidst opdateret: