Som forening og privat kulturarrangør kan du tilmelde en eller flere aktiviteter til børnenes skoleferier og få det med i vores samlede liste, som vi markedsfører for alle børn i 0.-7. klasse i hele Vejle Kommune. Se her på siden, hvordan du gør og hvilke frister du skal overholde for at få dit tilbud med.

Foreninger og private kulturarrangører, som arbejder med børn og unge

Som forening og privat kulturarrangør kan du tilmelde en eller flere aktiviteter til skoleferierne.

Frister for tilmelding af aktiviteter:

 • Vinterferie: Onsdag d. 19. januar
 • Sommerferie: Mandag i uge 19
 • Efterårsferie: Mandag i uge 34

En aktivitet kan bestå af næsten alt, man kan forestille sig. Aktivitetens varighed kan være alt fra en time til en hel uge. Det kan være tilbud om sportsaktiviteter, tilbud om madkurser, drama workshops, tilbud om kreative forløb – billedskole, maling på sten, syværksted o.lign., skakundervisning, e-sport, lasergame…

Fælles for alle aktiviteter er, at aktørerne selv er ansvarlige for hele den praktiske afvikling.

Til gengæld varetager vi markedsføringen ved at samle alle ferieaktiviteter på Vejle Kommunes side med ferieaktiviteter, og på kommunens Facebook-side. I samarbejde med skolerne i kommunen formidles ferieaktiviteter på deres online sider til forældre, og postkort uddeles til eleverne i 0. - 7. klasse. 

Du må også meget gerne selv som arrangør markedsføre via egne kanaler (hjemmeside, Facebook-begivenhed/opslag mm.)

De 3 modeller

 • For foreninger

  Din forening fastsætter selv deltagerbetaling og som udgangspunkt skal deltagerbetalingen kunne dække omkostninger ved tilbuddet.

  Vi kan være behjælpelig med at skaffe lokale til afholdelse af aktiviteten og derved nedsætte de samlede udgifter.

 • For private kulturarrangører (med tilskud)

  Som privat kulturarrangør vil du kunne søge om tilskud til honorar (maks. aftenskoletakst og materiale-udgifter).

  Vi fastsætter deltagerbetalingen og beholder deltagerbetalingen.

 • For private kulturarrangører (uden tilskud)

  Som privat kulturarrangør har du mulighed for at få dit tilbud med under ferieaktiviteter uden tilskud.

Tilmeld din aktivitet

Afregning og tilbagemelding

Ferieaktiviteter godkender afregningen, og det er herefter arrangørens ansvar at sende en elektronisk faktura til os (jf. godkendt afregningsskema).

Af regningen skal udgifter til honorar/løn og materialer mm. fremgå. Ved regninger fra private vil honorar/løn blive indberettet til skat som B-indkomst.

Alle økonomiske mellemværender skal afsluttes inden 1. april for vinterferien og 1. september for sommerferien og 1. december for efterårsferien.

Elektronisk faktura kan indsendes til Vejle Kommune (via virk.dk er det gratis) - virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/NemHandel_Fakturablanket/

I feltet "Modtagerdata" udfyldes:
EAN-nummer: 5798006362288
Ordre/rekvisitionsnummer: 4002002
Kontaktperson: bjorg@vejle.dk 

 

Udbetalings- og tilbagemeldingsblanket

Tak for tilbagemelding og afregning!

Forening/arrangør

Tilbagemelding fra aktiviteten

Anmodning om udbetaling af tilskud til følgende afsluttet ferieaktivitet

Det beløb vi fik godkendt

The form contains errors

 • {{validation.errorMessage}}
Sidst opdateret: