Tak for tilmelding af aktivitet til Ferieaktiviteter

Kort efter ansøgningsfristen går Ferieaktiviteter alle tilmeldinger igennem, og du vil modtage en mail med godkendelse og eventuel godkendt tilskud.

Skulle dit tilbud ikke kunne godkendes som ferieaktivitet under Ferieaktiviteter får du naturligvis snarest meddelelse herom.
Umiddelbart efter godkendelse opretter Feriepas tilbuddet online.

Bemærk ved gennemførelse: Der skal minimum være 8 deltagere. Er der mindre skal arrangør aflyse tilbuddet. Send en mail herom til alube@vejle.dk eller bjorg@vejle.dk

Vær også opmærksom på, at du efter aktivitetens afvikling skal indsende blanketten Afregning og tilbagemelding. Se https://www.vejle.dk/borger/oplev-og-fritid/oplevelser/feriepas/feriepas-for-arrangoerer/ - nederst på siden.

Information om aktiviteten

Vær særlig omhyggelig med aktivitetens titel - det skal gerne på en kort og præcis måde forklare indholdet
Notér her venligst den eller de datoer aktiviteten afholdes samt de respektive tidsrum
Hvis arrangementet afholdes online, skriv da blot "online"
Hvem er målgruppen for aktiviteten (klassetrin/alder/familier etc.)
Skal tilmelding ikke foregå gennem Ferieaktiviteter, så skal her anføres et tilmeldingslink el. mail
Noter her, hvis der er et maks for antallet af deltagere
Notér venligst her så beskrivende og inspirerende som muligt hvad aktiviteten tilbyder
Vælg en fil Gennemse
Husk, et billede siger mere end 1000 ord, så opload et godt billede til aktiviteten

Hvad søges der tilskud til?

(Der gives maks tilskud svarende til lønninger for aftenskoler p.t. 322,5 kr. pr. 45 min. Inkls. Feriepenge.)
Specifiér hvilke udgifter du søger tilskud til:
Specificér hvilke udgifter du søger tilskud til

Tilmeldingsfrist

Information om arrangør

Den ansvarlige / kontaktperson

Skriv her alle de ansvarlige instruktører

The form contains errors

  • {{validation.errorMessage}}

Godkendelse og oprettelse af tilbud:

Kort efter tilmeldingsfristen går vi alle ansøgninger igennem og godkender tilbuddet, som et tilbud, der kan medtages under Ferieaktiviteter.

I denne godkendelse vil også fremgå eventuelle tilskud.

Umiddelbart efter godkendelse opretter Ferieaktiviteter tilbuddet online.  

Sidst opdateret: