KulturKarrusel er et 3-årigt projekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, hvis formål er at fremme aktivt medborgerskab og give børn og unge - særligt piger - fra boligområdet Nørremarken, mulighed for at opdage egne potentialer og indgå i nye, konstruktive fællesskaber

Det er ønsket at bruge kunst og kultur til at bygge bro mellem børn og unges nærmiljø og den omkringliggende verden og at styrke målgruppen til selv at blive kulturelle frontløbere.

Målet er at udvikle et koncept, hvor børn og unge i målgruppen (4.-9. klasse) får mulighed for at prøve kræfter med flere forskellige kunstarter og afprøve en bred vifte af kreative aktiviteter. Samt at forankre konceptet ved etablering af en reel kulturforening på linje med idrætsforeningen i området - så det kan leve videre efter projektperiodens udløb.

Kulturforeningen skal drives af unge fra lokalområdet, som allerede nu er knyttet til projektet i en bestyrelse. Den unge bestyrelse har bl.a. indflydelse på hvilke kreative fag og aktiviteter der tilbydes og deltager aktivt som forbillede for de deltagende børn.

Parter i projektet er Kultur- og Sundhedsforvaltningen, Den Boligsociale Helhedsplan, Musikskolen og Xeneriet.

Desuden oprettes der et advisory board bestående af forskellige aktører fra lokalområdet.

Vil du vide mere om KulturKarrusellen? Så se denne video hvor unge kvinder i bestyrelsen fortæller om kreative drømme og ideer for børn og unge i deres område!

Sidst opdateret: