Britta Egebjerg, Vejle

Placering: Vissingsgade 22, 7100 Vejle (stakittet mod det lille parkeringsareal)

Værktitel: Jeg er Vejle

Jeg er kunstfotograf

I street-art værket "Jeg er Vejle" er jeg optaget af, hvordan alle vi, der bor i Vejle, er en del af den samme fortælling.

Jeg vil gerne vise, at der findes fællesskaber, som ikke altid står tydeligt i folks bevidsthed og i tidens fragmenterede liv og verden. De 17 portrætterede bor og lever alle i Vejle.

De deltager i værket af forskellige bevæggrunde. Nogle deltager i taknemmelighed for som nytilkommen til byen, gerne at ville sige "Tak", Andre deltager fordi kunsten er et vigtigt og samlende element i vores hverdag og liv. Centralt for alle er en glæde omkring fællesskabets værdier og omkring Vejle som bosted.

Centralt er også at alle er optaget af, hvordan vi med åbenhed over for andre mennesker og deres liv, kan styrke og berige hinanden - og dét sted vi bor. Kunstnerisk overfører jeg mit monochrome fotografiske udtryk til stencilens fremhævninger af lys og skygge, der får portrættet til at træde frem.

""
""
Britta Egebjerg i sort og hvid

Besøg Brittas hjemmeside og sociale medier:

Nr. 11 på kortet nedenfor

Sidst opdateret: