Fællesskaber med andre unge er helt afgørende for gode ungdomsliv.

De fleste unge har det godt, har venskaber og finder deres vej i livet. Men vi ser også en stigende tendens til at mistrivsel og ensomhed er stigende samfundsproblem, hvor især de unge er hårdt ramt.

Sundhedsprofilen viser på at 52,3 % af unge kvinder og 32,2% af unge mænd føler sig stressede og 34,5% af unge kvinder og 21,2 % af unge mænd oplever mental mistrivsel. Vi ser også at alt for mange unge føler sig svært ensomme. Ensomheden ses ofte og i tæt sammenhæng med mobning, angst, depression mm. Hvis ensomheden bider sig fast, kan den have store konsekvenser for den enkelte og for samfundet. Det er en bekymrende udvikling!

Der findes ikke én måde at opleve mistrivsel og ensomhed på og der findes heller ikke én løsning.
Vi er dybt afhængige af at snakke sammen og kende til hinanden. Vi er nødt til at sætte scenen for at styrke samarbejdsfladerne på tværs af civilsamfund, kommune og region og få flere kræfter i spil, åbne døren, invitere ind til at løse den fælles opgave vi står overfor.

Den nyeste ungdomsforskning peger på at fællesskaber er afgørende for unge, men at de samtidig er en del af ungdomslivet på godt og ondt. Fællesskaber kan virke opbyggende men også nedbrydende. Og det er afgørende at have opmærksomhed på at alle unge er unikke og har forskellige behov for fællesskaber. Alle skal unge skal ikke have det hele, men der skal være noget for alle og på forskellige areaner. (Center for ungdomssforskning, CEFU)

Med Vidunderlig Uge ønsker vi at sætte spot på unge og unge i fællesskaber. Hvad er et fællesskab? Hvordan skaber vi rammerne for gode fællesskaber? Er det en god idé at voksne blander sig? Hvordan hvilke udfordringer kan de unge opleve når de træder ind i et fællesskab. Hvordan kan vi som organisation, kommune, medarbejder eller frivillig være med til at skabe rammerne for gode og meningsfulde tilbud og fællesskaber og hvordan sikrer vi at de unge selv får en stemme?

Vi har i Vejle mange gode initiativer for at komme udfordringen til livs, men der er stadig et stort behov for at skabe rum til at tale om de mange udfordringer unge går med og få udbredt kendskabet til de mange gode støttende, udviklende, sjove og finurlige initiativer i Vejle.

Med VidUnderlig Dag forsøger vi, at skabe rum for åbne og meningsfulde dialoger omkring mistrivsel og ensomhed og vi invitere ind fagpersoner, frivillige, forældre og de unge selv ind i nogle af de mange tilbud og fællesskaber vi har.

VidUnderlig Dag er et samarbejde mellem Kultur og Sundhed, Ungeuniverset og SPOR18 ved Vejle Kommune, Ung Vejle og PsykInfo i Region Syddanmark. Dertil præsenteres de forskellige arrangementer af lokale samarbejdspartnere.

Har du et arrangement, som italesætter ovenstående? - så kontakt eventkoordinatorelev Pernille Kofoed Madsen og få det i programmet.

Samarbejdspartnere:
Den Lave Højskole, Ungdomspræsteriet, Kulturmuseet m.fl.

 

Styregruppen består af: 

Pernille Kofoed Madsen
Eventkoordinatorelev, Vejle Kommune 
Kultur og Sundhed - Idræt, Events og Fællesskaber 
Mail: PERKM@vejle.dk Tlf.: 30 89 21 70 
 

Marianne Neerholt 
Sundhedskonsulent, Ungeuniverset og Spor18, Vejle Kommune 
Mail: manee@vejle.dk Tlf.: 23 74 52 64

Sahra Lykkeberg
Projektmedarbejder, Ung Vejle
Mail: SAHLY@vejle.dk

Jesper Lai Knudsen
Psykinfo-konsulent 
Psykinfo Region Syddanmark 
Mail: jlk@rsyd.dk Tlf.: 99 44 45 46 
 

Sidst opdateret: