Få viden om at være "underlig" - tilbud og hjælp

Psykisk sårbarhed, mistrivsel og ensomhed er et stigende samfundsproblem – især de unge er hårdt ramt.  

Sundhedsprofilen viser på at 52,3 % af unge kvinder og 32,2% af unge mænd føler sig stressede og 34,5% af unge kvinder og 21,2 % af unge mænd oplever mental mistrivsel. Det er en bekymrende udvikling! 

Vi har i Vejle mange gode initiativer for at komme udfordringen til livs, men der er stadig et stort behov for at skabe rum til at tale om de mange udfordringer unge går med og få udbredt kendskabet til de mange gode initatiativer. 

VidUnderlig Uge forsøger at aftabuisere psykisk sårbarhed blandt unge. Det gør vi med to strategier – for det første vil vi åbne ind til og skabe et rum, hvor det er okay at tale om livet med psykiske udfordringer. For det andet vil vi vise de mange tilbud for psykisk sårbare, som der er i Vejle Kommune. 

VidUnderlig Uge er et samarbejde mellem Kultur og Sundhed, Ungeuniverset og SPOR18 ved Vejle Kommune og PsykInfo i Region Syddanmark. Dertil præsenteres de forskellige arrangementer af lokale samarbejdspartnere. 

De 3 grundsøjler er: Unge - Psykisk sårbarhed - Aftabuisering

Har du et arrangement, som italesætter ovenstående grundsøjler?  - så kontakt eventkoordinator Erik Sanders og få det i programmet. 

Samarbejdspartnere:  
Den Lave Højskole, Ungehuset Værket, Ungdomspræsteriet, Recovery Bulls, Kulturmuseet, Kunstmuseet, Fut i fødderne m.fl. 

 

Styregruppen består af: 

Erik Sanders 
Eventkoordinator, Vejle Kommune 
Kultur og Sundhed - Idræt, Events og Fællesskaber 
Mail: ERLSA@vejle.dk Tlf.: 30 32 79 31 
 

Jesper Lai Knudsen 
Psykinfo-konsulent 
Psykinfo Region Syddanmark 
Mail: jlk@rsyd.dk Tlf.: 99 44 45 46 
 

Marianne Neerholt 
Sundhedskonsulent, Ungeuniverset og Spor18, Vejle Kommune 
Mail: manee@vejle.dk Tlf.: 23 74 52 64      

 

  

Sidst opdateret: