Folkeoplysende foreninger og aftenskoler har flere muligheder for at søge støtte og tilskud til både medlemmer, aktiviteter, lokaler, leder- og instruktøruddannelse, arrangementer og indkøb. På denne side har vi samlet puljerne.

Lokaletilskud:

Tilskud til faste lokale- og driftsudgifter

Nuværende modtagere kan søge 1 gang årligt - fristen er 1. marts 2022.

Nye ansøgere kan søge løbende.

Tilskud til spejder- og træningslejre

I kan søge løbende. Dog skal I senest søge 1. november 2022 for at søge tilskud til jeres udgifter afholdt i 2022. 

Lokaletilskud til vedligeholdelse af lokaler

I kan søge løbende. Ansøger I om et tilskud på over 15.000 kr., er der dog frist 6 gange årligt.

Aktivitetsmedlemstilskud

Der er ansøgningsfrist 22. maj. Du kan udfylde ansøgningsskemaet fra medio marts.

Leder- og instruktøruddannelse

I kan søge løbende. Dog skal I senest søge 1. december 2022 for at søge tilskud til jeres kursusudgifter afholdt i 2022. 

Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje

I kan søge løbende. Ansøger I om et tilskud på over 15.000 kr., er der frister 6 gange årligt.

Tilskud til lejeudgifter på udstyr til arrangementer

(Erstatning for Materialebanken)

I kan søge løbende. 

Kulturpuljen

I kan søge løbende. Søger I om mere end 10.000 kr., er der frister 4 gange om året. 

Strakspuljen

I kan søge Strakspuljen, hvis I ønsker at arbejde med udvikling af jeres forening og ønsker at igangsætte udviklingsaktiviteter. Det kan for eksempel være, at I ønsker at udvikle frivillighedsarbejdet i jeres forening ved at arbejde med rekruttering og fastholdelse af frivillige og medlemmer, kommunikation, bestyrelses- og ledelsesudvikling og meget mere. 

Tilskuddene fra puljen vil som udgangspunkt være på mellem 5.000-10.000 kr. Der kan ikke ydes tilskud til forplejning, arrangementer af social karakter, aktivitetsudstyr eller udgifter, som er dækket af andre puljer. 

Efter endt forløb vil I blive bedt om at skrive en kort status/evaluering omkring projektet. 

Ønsker I at igangsætte udviklingsaktiviteter og få tilskud fra puljen, skal I kontakte en af vores foreningskonsulenter, som vil lave en forhåndsvurdering af projektet. I vil sammen skulle lave en kort beskrivelse af aktiviteten/projektet. Vi behandler ansøgningen i løbet af få dage.

I kan kontakte Claus Dall på tlf. 20375397/clfda@vejle.dk eller Simon Andersen på tlf. 23704091/siras@vejle.dk

 

Fundraising Club

Som forening i Vejle Kommune kan I gratis blive medlem af ”Fundraising Club”.

Det er et medlemssite for foreninger, der arbejder med fundraising. Her kan I få målrettet information om alle relevante fonde og bliver en del af et stærkt og levende netværk, som kan være med til at løfte jeres fundraising til et helt nyt niveau. ”Fundraising Club” har et indgående kendskab til alle danske fonde og har altid fingeren på pulsen.

Hvilke godkendte folkeoplysende foreninger har fået tilskud/anvist lokaler eller fået afslag?

Her kan du se en liste over de godkendte folkeoplysende foreninger, der har modtaget tilskud eller fik anvist kommunale lokaler til deres aktiviteter. Du kan også se, hvilke foreninger der fik afslag på tilskud eller anvisning af kommunale lokaler.

Se hvilke foreninger, der fik tilskud eller afslag i 2021 (PDF)

Sidst opdateret: