Foreninger og aftenskoler har flere muligheder for at søge støtte og tilskud til både medlemmer, aktiviteter, lokaler, leder- og instruktøruddannelse, arrangementer og indkøb. På denne side har vi samlet tilbuddene.

Pulje til ekstra Covid-19 udgifter

Til og med 1. november 2021 kan I søge puljen til dækning af ekstra Covid-19 udgifter

Lokaletilskud:

Tilskud til faste lokale- og driftsudgifter

Nuværende modtagere kan søge 1 gang årligt - fristen er 1. marts 2021.

Nye ansøgere kan søge løbende.

Tilskud til spejder- og træningslejre

I kan søge løbende. Dog skal I senest søge 1. november 2021 for at søge tilskud til jeres udgifter afholdt i 2020. 

Lokaletilskud til vedligeholdelse af lokaler

I kan søge løbende.

Aktivitetsmedlemstilskud

Der er ansøgningsfrist 1. maj. Du kan udfylde ansøgningsskemaet fra medio marts.

Leder- og instruktøruddannelse

I kan søge løbende. Dog skal I senest søge 1. december 2021 for at søge tilskud til jeres kursusudgifter afholdt i 2021. 

Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje

I kan søge løbende. Ansøger I om et tilskud på over 5.000 kr. er der dog frist 6 gange årligt.

Tilskud til lejeudgifter på udstyr til arrangementer

(Erstatning for Materialebanken)

I kan søge løbende. 

Kulturpuljen

I kan søge løbende. Søger I om mere end 10.000 kr., er der frister 4 gange om året. 

Hvilke godkendte folkeoplysende foreninger har fået tilskud/anvist lokaler eller fået afslag?

Her kan du se en liste over de godkendte folkeoplysende foreninger, der har modtaget tilskud eller fik anvist kommunale lokaler til deres aktiviteter. Du kan også se, hvilke foreninger der fik afslag på tilskud eller anvisning af kommunale lokaler.

Se hvilke foreninger, der fik tilskud eller afslag i 2019 (PDF)

Se hvilke foreninger, der fik tilskud eller afslag i 2018 (PDF)

Se hvilke foreninger, der fik tilskud eller afslag i 2017 (PDF)

Sidst opdateret: