Læs om Corona - bl.a. om vaccinationer, coronapas og test. Ekstra PCR test uden tidsbestilling til Give-området i weekenden.


Læs mere om corona her / Information in English

Søg tilskud til faste lokale- og driftsudgifter (for nuværende modtagere)

Alle godkendte folkeoplysende foreninger i egne eller lejede lokaler kan søge om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter.

Du skal

 1. angive adressen på lokalet/faciliteten
 2. angive antallet af medlemmer
 3. angive aktivitetstimeantallet fordelt på idrætshaller mv. og øvrige lokaler
 4. angive afholdte udgifter for sidste regnskabsår og forventede udgifter for dette budgetår (leje, forbrugsudgifter, renovation, rengøring mv.)
 5. angive indtægter af enhver art vedr. udlejning/fremleje
 6. vedhæfte dokumentation for afholdte udgifter og lejeindtægter

Sådan gør du

 1. Udfyld oplysninger om ansøger
 2. Udfyld oplysninger om lokalet, medlemmer og aktivitetstimer
 3. Send ansøgning
Søg tilskud til faste lokale- og driftsudgifter (for nuværende modtagere)
 • Ofte stillede spørgsmål

 • Hvornår skal vi søge?

  Nuværende modtagere kan søge 1 gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. marts 2021.

 • Hvem kan søge?

  Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune kan søge om lokaletilskud til faste lokale- og driftsudgifter til egne og lejede lokaler.

 • Hvad kan vi søge til?

  I kan søge om tilskud til faste lokale- og driftsudgifter til egne og lejede lokaler f.eks.:

  • Renter, administrationsbidrag
  • Husleje
  • Ejendomsskatter
  • Bygnings- og brandforsikring, vandskadeforsikring, glas- og kummeforsikring
  • Renovationsafgift
  • Rottebekæmpelse
  • Slamsugning
  • Tilslutningsafgifter til el, vand, varme og kloak
  • Abonnement på alarm
  • Olie, petroleum, gas, el, brænde og fjernvarme
  • Vand- og spildevandsafgift
  • Røgalarmer, pærer og lysstofrør
  • Rengøringsmidler, rengøringsmaskiner, støvsuger, støvsugerposer, affaldsposer, toiletpapir og lønudgifter til rengøring (A-indkomst)

  Særligt for rideklubber: 

  I kan søge om tilskud til ridehal og rytterstue.

  Vi giver ikke tilskud til stald, halmlader og udeområder.

 • Hvad kan vi ikke søge til?

  I kan ikke søge om tilskud til:

  • Afdrag på gæld, morarenter, stempelafgifter og gebyr ved for sen indbetaling
  • Bank- og restancegebyrer
  • Depositum
  • Lejeudgifter vedrørende garage, redskabsrum, udendørsarealer og - anlæg
  • Lokaler til bøn- og gudedyrkelse
  • Udgifter til udendørsarealer
  • Indboforsikring, løsøreforsikring, erhvervsskade- og ansvarsskadeforsikring
  • Falckabonnement, telefonabonnement, tv-licens og internet
  • Udrykning til alarmer
  • Vaskemaskine, opvaskemaskine, kaffemaskine og kaffefiltre
  • Håndklæder, viskestykker
  • Hvidevarer
  • Tilsyn med bygning/lokale
  • Lokaleudgifter i forbindelse med indtægtsgivende arrangementer
  • Lokaleudgifter som andre samtidig har adgang til mod betaling
  • Udgifter til idrætshaller

  Særligt for rideklubber: 

  I kan søge om tilskud til ridehal og rytterstue.

  Vi giver ikke tilskud til stald, halmlader og udeområder.

 • Skal vi fratrække indtægter?

  Ja, indtægter fra

  • Udlejning
  • Fremleje
  • Bortforpagtning

  skal I trække fra jeres lokaleudgifter.

 • Hvor meget kan vi få i tilskud?

  Vi bevilger maksimalt 75 % af lokale- og driftsudgifterne, dog højst svarende til 75 % af foreningens aktivitetstimetal i lokalet/lokalerne.

  Når vi vurderer ansøgningen og et evt. tilskud vil følgende bl.a. indgå:

  • Kan vi anvise kommunale lokaler eller kan foreningen være i et delt lokale med en anden forening
  • Står lokalet og et evt. tilskud i rimelig forhold med antallet af medlemmer, antallet af aktivitetstimer og lokalets stand

  Foreninger, som allerede modtager lokaletilskud kan maksimalt modtage lokaletilskud svarende til nuværende lokaletilskudsramme og aktivitetstimetal.

 • Hvordan får vi tilskuddet udbetalt?

  I får tilskuddet udbetalt på foreningens NemKonto. 

  Vi udbetaler tilskuddet i 1-4 rater årligt.

 • Hvad skal vi indsende som dokumentation?
  • Faktura/kvittering
  • Kontoudskrift/betalingsoversigt

  Det er vigtigt, at I både sender en faktura, hvor det fremgår specifikt, hvad udgiften er og til hvilket formål, samt dokumentation i form af en kvittering/kontoudskrift/betalingsoversigt, hvor det fremgår, at foreningen har betalt.

  I ansøgningsskemaet skal I vedhæfte dokumentation ud for den fane/boks det vedrører.

 • Vi tager på foreningsbesøg

  Vi tager hvert år på foreningsbesøg hos nogle foreninger for at se jeres lokaler og aktiviteter.

Sidst opdateret: 04. januar 2021