Alle godkendte folkeoplysende foreninger i Vejle Kommune kan søge om lokaletilskud til vedligehold af egne og lejede lokaler.

Du skal

 1. bruge adressen på faciliteten
 2. bruge datoen for, hvornår arbejdet forventes at blive gennemført
 3. bruge en beskrivelse af arbejdet
 4. bruge et budget for arbejdet
 5. vedhæfte tilbud, som I har indhentet
 6. vedhæfte seneste budget
 7. vide om I har søgt tilskud andre steder fra og i så fald, hvor meget I har fået i tilskud

Sådan gør du

 1. Udfyld oplysninger om ansøger
 2. Udfylde oplysninger om arbejdet
 3. Send ansøgning

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvornår skal vi søge?

  I kan søge løbende.

  Ansøgninger under 15.000 kr. behandler vi i forvaltningen løbende.

  Ansøgninger over 15.000 kr. behandler Folkeoplysningsudvalget 6 gange årligt.

  Frister for ansøgninger over 15.000 kr. i 2022:

  • Frist 6. april (møde 27. april)
  • Frist 6. juni (møde 21. juni)
  • Frist 8. august (møde 25. august)
  • Frist 26. september (møde 13. oktober)
  • Frist 28. november (møde 15. december)
 • Hvem kan søge?

  Alle godkendte folkeoplysende foreninger med egne eller lejede lokaler, hvor vedligehold afholdes af foreningen, kan søge om tilskud til vedligehold af lokaler.

 • Hvad kan vi søge til?

  I kan søge tilskud til almindelig vedligehold af lokaler. Det kan bl.a. være:

  • Reparationer og vedligehold af bygning/lokale
  • Reparation og udskiftning af værktøj
  • Skorstensfejning
  • Materialeindkøb til vedligehold
  • Renovering af kloakrør (indendørs)
  • Reparation og vedligeholdelse af radiatorer, el og vandrør
 • Hvad kan vi ikke søge til?

  • Nyanskaffelser - medmindre det kan dokumenteres, at en reparation er dyrere
  • Frivillig arbejdskraft til vedligeholdelse
  • Udendørs arealer og faciliteter herunder el, opkridtning, græsslåning mv.
  • Haveredskaber
  • Kontorartikler og computere
  • Inventar, møbler, rekvisitter og udstyr
  • Snerydning
  • Træfældning
  • Vedligeholdelse af tilkørselsvej og p-plads
  • Udgifter til tilsyn med udendørsanlæg
  • Røgalarmer
  • Gebyr ved for sen indbetaling
 • Hvor meget kan vi få i tilskud?

  Tilskuddets størrelse vil bero på en konkret vurdering - bl.a. med udgangspunkt i foreningens økonomi, mulighed for egenfinansiering og tidligere bevilget tilskud til vedligehold.

  Som udgangspunkt vil tilskuddet være 75 % af udgiften.

  Til energiforbedringer ydes som udgangspunkt et tilskud på 100 %. 

 • Hvordan får vi udbetalt tilskuddet?

  Tilskuddet udbetales til foreningens NemKonto via CVR-nummer.

 • Hvad skal vi indsende som dokumentation?

  • Faktura/kvittering
  • Kontoudsnit/betalingsoversigt

  Det er vigtigt, at I indsender begge dele.

  Der skal stå, hvad udgiften er til - til hvilket formål og dokumentation, hvor betalingen fremgår.

Sidst opdateret: