Antallet af smittede med corona stiger - læs bl.a. om nye restriktioner til og med 2. januar. Testcenter åbnet i Vejle


Læs mere her - Information about coronavirus/Covid19

Ek­stra­or­di­nær ak­ti­vi­tets­pul­je til fri­vil­ligt ar­bej­de på Voksen­området

Frivillige, sociale foreninger kan nu søge Voksenudvalgets ekstraordinære aktivitetspulje på 100.00 kr. til aktiviteter resten af 2020.

Pga. corona har der ikke været ret mange sociale aktiviteter i foråret og sommeren. Derfor har Voksenudvalget lavet en aktivitetspulje på 100.000 kr., som frivillige, sociale foreninger kan søge til aktiviteter resten af 2020.

Puljen er til foreninger, der laver aktiviteter, der mindsker ensomhed og psykisk sårbarhed hos borgere fra 18-65 år. I kan højest søge om 10.000 kr. i støtte. Ansøgningerne behandles og udmøntes løbende af forvaltningen.

I kan søge puljen nu og indtil 1. oktober - eller indtil midlerne er udmøntet. I kan ikke søge til allerede eksisterende aktiviteter.

Hvad skal ansøgningen skal indeholde?

  • Informationer om foreningen: Foreningsnavn, kontaktperson, adresse, telefonnummer og CVR nr. For at foreningen kan modtage midler, er det et krav at foreningen har et CVR nr.
  • Beskrivelse af aktiviteten/aktiviteterne, der søges midler til.
  • Beskrivelse af målgruppe
  • Hvor meget der søges om, herunder kort opsummering af de udgifter, der søges midler til.

Hvordan søger vi den ekstraordinære pulje?

Send ansøgningen til: velfaerdsforvaltning@vejle.dk.

Skriv aktivitetspulje og foreningsnavnet i emnefeltet.

Vi vurderer ansøgningen ud fra følgende kriterier:

  • At aktiviteten skal understøtte de politisk fastsatte mål: At reducere ensomhed og psykisk sårbarhed.
  • At de aktiviteter, I søger støtte til, hovedsageligt er baseret på frivilligt socialt arbejde og den økonomiske støtte, der søges om, skal fremme eller understøtte den frivillige indsats. Der gives ikke støtte til personaleudgifter.
  • Jeres forening eller organisation skal være lokalt forankret i Vejle Kommune, og aktiviteten skal være til gavn for borgere inden for Voksenudvalgets område.
  • Hvis I søger til mere end én aktivitet, vil der ske en prioritering i forhold til det samlede antal ansøgere.
  • Aktiviteterne, der søges om midler til, skal afholdes i 2020.

Spørgsmål til den ekstraordinære aktivitetspulje? Så skriv til: velfaerdsforvaltning@vejle.dk

 

Sidst opdateret: 10. august 2020