Corona - bl.a. om vaccinationer og test. Nu 13 steder du kan blive testet i Vejle og centerbyer med flere....


Læs mere om corona her / Information in English

Ek­stra­or­di­nær co­ro­na-pul­je til at fore­byg­ge en­som­hed på Se­ni­or­om­rådet

Frivillige, sociale foreninger kan frem til 15. marts 2021 søge Seniorudvalgets ekstraordinære coronapulje til at forebygge ensomhed på Seniorområdet.

Frivillige initiativer kan nu søge Seniorudvalgets ekstraordinære coronapulje på 250.000 kr. til aktiviteter, der bidrager til at bekæmpe og forebygge ensomhed hos kommunens ældre borgere.  

Frivillige og foreninger, som plejer at holde aktiviteter og fællesskaber for ældre borgere i gang, har i stor stil måttet aflyse på grund af Covid-19 i 2020. Det ser ud til at fortsætte ind i første halvår 2021. Mange ældre holder sig isoleret fra omverdenen med fare for at havne i ensomhed og depression. Derfor er det ekstra nødvendigt fastholde og skabe muligheder for at deltage i eller selv bidrage til fællesskaber, selvfølgelig stadig under hensyntagen til smitterisikoen.

Vi ønsker at understøtte initiativer, der fastholder eller udvikler nye aktiviteter dels med penge og dels med inspiration/hjælp til at gå nye veje. Det kan være besværligt og kræve ekstra kræfter at skulle gøre noget andet, end vi plejer. Det kan også være forbundet med ekstra omkostninger.

 1. Der kan være udgifter til at omforme en allerede planlagt aktivitet til et coronasikkert arrangement. Et foredrag, et musikindslag eller en spis-sammen-aften kan tilrettelægges på nye måder, og der kan være ekstra udgifter til honorarer, værnemidler e.l.
 2. Det kan være udgifter til helt nye typer af aktiviteter, f.eks. honorar til en it-kyndig, som sammen med frivillige arrangerer/afholder virtuelle kaffegrupper, strikkeklubber eller streamede foredrag og underholdning.

Kontakt frivilligkoordinator Vibeke Bundgård for at vende ideer og muligheder.

Betingelser for tildeling af støtte

 • der skal være tale om aktiviteter, der reducerer ensomhed blandt ældre borgere
 • der skal være tale om her-og-nu aktiviteter, der skaber gavn i vinter og forår 2020/2021
 • aktiviteten kan igangsættes af frivilligorganisationer, enkeltpersoner eller velfærdsforvaltningen
 • ansøger skal være lokalt forankret i Vejle Kommune
 • man kan søge op til 20.000 kr.
 • hvis man søger til mere end én aktivitet, vil der ske en prioritering i forhold til det samlede antal ansøgere.
 • Ansøgningerne behandles og udmøntes løbende. Man kan søge puljen nu og indtil 15. marts 2021 - eller indtil midlerne er udmøntet.

Hvad skal ansøgningen skal indeholde?

 • Information om foreningen: Foreningsnavn, kontaktperson, adresse, telefonnummer og CVR nr. For at foreningen kan modtage midler, er det et krav, at foreningen har et CVR nr. med et tilknyttet Nem-ID.
 • Beskrivelse af aktiviteten/aktiviteterne, der søges midler til.
 • Beskrivelse af målgruppe inkl. antallet af borgere, der får gavn af aktiviteten
 • Beløbet, der søges om, herunder kort specifikation af udgifterne.
 • Send ansøgningen til: vibbu@vejle.dk senest 15. marts 2021. Skriv "Pulje mod corona-ensomhed" og foreningsnavnet i emnefeltet.
 • Spørgsmål? Så skriv eller ring til frivilligkoordinatoren 

Sidst opdateret: 10. december 2020