Kulturpuljens formål

Kulturpuljen skal understøtte et mangfoldigt og stærkt kultur- og idrætsliv i hele Vejle Kommune for alle borgere.

Du kan søge, hvis du gerne vil lave et arrangement, der er åbent for alle. Det kan være et enkeltstående arrangement eller en tradition, der samler folk igen og igen. Du kan søge til traditionelle arrangementer og til nyskabende og eksperimenterende tiltag.


Kulturpuljen understøtter Vejle Kommunes kultur-, idræts- og fritidspolitik ”Det bedste sted at leve”.

Kulturpuljen støtter

  • Foreninger, enkeltpersoner og selvorganiserede. Det forventes, at foreninger medfinansierer med for eksempel entréindtægter, samarbejdspartnere, sponsorater og tilskud fra fonde
  • Større kulturarrangementer og aktiviteter inden for blandt andet musik, teater, film og idrætsområdet. Der kan blandt andet søges støtte til annoncering, honorar og leje af udstyr. Arrangementerne skal være offentlige tilgængelige og annonceres i lokale medier. Vi tildeler støtten som tilskud, underskudsgaranti eller en kombination.
  • Udvikling og produktion af ikke-kommercielle kort-, dokumentar- og spillefilm
  • Idrætsarrangementer, herunder lokale- og regionale idrætsstævner. For nationale og internationale idrætsstævner og arrangementer er følgende gældende: Vi tildeler støtte på mellem 5.000 kr. og 10.000 kr. pr. dag i maksimalt 3 dage. Du kan søge om støtte til banket, maksimalt 10.000 kr. Du kan søge om støtte til store internationale stævner/arrangementer og større eliteidrætsbegivenheder med stor PR-værdi. Ofte vil Økonomiudvalget også behandle de sager
  • Støtte-/velgørenhedsarrangementer, men det er selve arrangementet, som er det afgørende for, om Kulturpuljen støtter eller ej. Det er ikke den sag, som et eventuelt overskud går til, der er det afgørende. Vi tildeler altid en eventuel støtte til velgørenhedsarrangementer i form af en underskudsgaranti.

Kulturpuljen støtter ikke

  • Arrangementer, som har fundet sted. Det vil sige, vi skal have jeres ansøgning inden arrangementer løber af stablen
  • Kommercielle aktiviteter
  • Aktiviteter og events, hvis de foregår uden for Vejle Kommune
  • Byfester og lignende
  • Arrangementer, der i udgangspunktet arrangeres af andre kommunale forvaltninger.

Kulturpuljen støtter generelt ikke drift af foreninger eller organisationer, vedligeholdelse af bygninger og materiel, transport og forplejning.

Sidst opdateret: