Søg støtte til aktiviteter, der fremmer integrationen af ukrainske flygtninge i Vejle Kommune

Målet med puljen er at fremme integrationen af ukrainske flygtninge i det danske samfund og i Vejle Kommune.
Puljen er på 200.000 kr. og ansøgninger behandles løbende.

 • Hvem kan søge?

  Privatpersoner, virksomheder og foreninger

 • Kriterier for tilskud

  • Aktiviteten skal have til formål at fremme integrationen af ukrainske flygtninge
  • Aktiviteten skal foregå i Vejle Kommune
  • Aktiviteten må ikke være påbegyndt på ansøgningstidspunktet
  • Der vil blive lagt vægt på at aktiviteten er innovativ og nyskabende
  • Aktiviteter der tilgodeser flere personer vil blive prioriteret
  • Der vil blive tilgodeset en geografisk spredning i aktiviteterne
  • Aktiviteten skal kunne gennemføres i 2022, og senest 3 måneder efter tilskuddet er tildelt
  • Hvis børn under 18 år søger, skal en myndig person skrive under på kontrakten
 • Øvrige kriterier

  • Der kan maksimalt tildeles støtte på 5.000 kr. inkl. moms pr. aktivitet
  • Tilskuddet bliver godkendt forud, men udbetales efterfølgende mod fremsendelse af faktura
 • Puljen yder ikke støtte til

  • Arrangementer der allerede er afholdt
  • Rejser eller ophold
  • Lukkede aktiviteter der f.eks. kræver medlemskab
  • Aktiviteter med kommercielle formål
 • Ansøgningsfrist

  Ansøgninger behandles løbende

Sidst opdateret: