Vejle Kommune har en vision. Vi vil gøre vores lokale samfund til det bedste sted at leve ved at bevæge mennesker mod det, der bevæger dem. Bevæg dig for livet vil gøre bevægelse i fællesskab til en del af dem, vi er, og styrke ha’-det-godt-heden mellem os.

Et lokalområdes styrke defineres blandt meget andet af, om du føler en forbindelse med din nabo og din næste. Derfor vil vi i Vejle Kommune fremme betydningen af, om din nabo trives og har det godt.

Bevæg dig for livet handler hos os om at forkorte afstande. Mellem mennesker. Mellem vilje og evne. Mellem aktivitet og inaktivitet. Mellem fællesskab og mangel på samme.

Det handler om at bevæge mennesker mod det, der bevæger dem. Tøndebånd eller tankeeksperimenter. Kunst eller kultur. Sport eller spiritualitet. Det ene trækker altid noget andet med. Vi spørger derfor ikke kun, hvilken forening du vil med i. Vi spørger lige så ofte, hvilket fællesskab du vil starte?

Større sammenhængskraft

Social sammenhængskraft er en nøgle til resiliens, trivsel og glæde. For det er umuligt kun at tage vare på sin egen lykke, og vi holder som mennesker altid lidt af hinandens skæbne i vores hånd. Derfor er fællesskab nerven og sjælen i den vejlensiske udgave af Bevæg dig for livet.

Det er grundlæggende godt at dele normer og værdier og føle tryghed i et fællesskab. Når vi spiller håndbold. Eller hører opera sammen. Eller spiller Pokémon Go med andre, der også elsker at fange bæster. Men det er også sundt at række ud og starte nye sociale ringe i vandet. At åbne øjnene for musikkens magi hos en, der fornægter opera. Eller lede efter begynderheldet hos en, der savner boldøje.  

Bevæg dig for livet vil fremme sammenhængskraften ved at styrke foreninger og fællesskaber. Vejle Kommune er kendt for sine broer, der samler og forbinder mennesker fysisk. Frem mod 2024 bygger vi også sociale broer. Vi vil styrke kommunens resiliens og bevise, at vi vokser som mennesker, når vi prøver noget nyt. Sammen.

Bevægelse i fællesskab

Fællesskaber, der bevæger, skal tænkes og findes bredt. Nogle er rodfæstet i foreninger og udleves bedst med en bold eller ketcher i hånd. Andre opstår spontant omkring en bog, en kirke eller en skov. De er båret af den vejlensiske natur og kultur og findes i både faste og frie formater.

Vi vil bygge bro mellem bevægelse og fællesskab. Gå på tværs af forvaltninger og krydse åen for at lytte og dele viden, perspektiv og ideer. Kan vi holde orienteringsløb på kunstmuseet? Eller lave yoga på havnen? Kan vi gå en bog eller finde ro i at lytte til klassisk musik, mens vi crawler i svømmehallerne i Vejle Kommune?

Du kan være med til at plante nye frø og ideer til bevægelse i fællesskab, og vi håber at se initiativer springe ud som bøgen i Munkebjerg.

Hvor der er vilje, er der vej

Foreningslivet kan noget særligt, når det handler om at bevæge personer i fællesskaber. Men der er mange døre ind til det bevægende fællesskab. Vi vil vække nysgerrigheden ved at vise, at der er lige så mange måder at være aktive sammen på, som der er bakker i kommunen.

Vi vil styrke foreningerne, heppe på de frivillige og fremme initiativer, der vil have mennesker til at samles om det, der flytter dem. Fysisk, mentalt, kulturelt, spirituelt.

Lykken er at se ét inaktivt menneske aktivere sit liv. Men målet er, at 10.000 flere har et fysisk aktivt liv og at 5.000 flere børn, unge og voksne bliver en del af fællesskaber i foreningslivet i Vejle Kommune. Hvis det skal lykkes, skal vi aktivere den originalitet og innovationshøjde, kommunen er blevet så kendt for.

Vi har markeret fire veje ad hvilke, vi sammen kan bevæge Vejle Kommune for livet:

 1. Lokalsamfund
  Vi tænker hyperlokalt for at inspirere og invitere alle til at deltage med det, de kan og vil. For ideer, der startes i ét lokalsamfund, kan inspirere til initiativer i et andet. Derfor starter vi i efteråret 2020 en fællesskabsstafet, der skal lyse på de eksisterende fællesskaber og invitere nye deltagere med. I dag har alle mennesker hørt om Tour de France. I morgen har alle vejlensere hørt om Tour de Friends, når fem lokalråd går sammen om at lave Stjerneløb i naturen. På denne og mange andre måder vil vi styrke involvering og ejerskab i lokalsamfundene, så Bevæg dig for livet også er levedygtig efter visionsaftalens udløb.

 2. Mobilisering
  Vejle Kommune mobiliserer ved at skabe ringe i vandet. Hvem kommer først med den mest inspirerende idé? Naboen eller næsten? Barnet eller bedstefaderen? Forretningen eller foreningen? Initiativer skal krible og krable i alle hjørner af kommunen, og alle kan være med, når vi skal mobilisere viljer i tusindvis. Der skal altid være kort fra tanke til handling, så en god idé kan søsættes i morgen. Hvem vil være med til Leg på Streg? Hvem er bedst til at blæse ringe i vandet? Alle har lært at tælle skridt. Men hvem tæller sjip?

 3. Foreningsudvikling
  Vi skal understøtte Vejle Kommunes foreninger, så de vokser sig større og mangfoldige og inspirere til at tage særligt godt imod nye medlemmer med andre forudsætninger. Foreningsmøder, foreningsforum og ”Fantastiske frivillige” er tiltag, der inspirerer, hylder og inviterer nye med. Det er vigtigt at sætte fokus på den gode velkomst, fællesskabet og meningsfuldheden, hvis vi vil skabe stærke foreninger, hvor medlemmer har lyst til at blive, og nye vil deltage. Det handler om at forstørre og forstærke det, foreningerne allerede gør godt. Det kan vi lære hinanden i vores velkomst-workshops, mens Vil du med-kampagnen kan aktivere eksisterende medlemmer, der med gejst og entusiasme kan dele gode oplevelser fra fællesskabet og trække nye medlemmer ind. For hvem har ikke lyst til at komme med, hvis man bliver inviteret?

 4. Kommunikation
  Vi skaber verden med vores ord. Derfor skal vi kommunikere uophørligt. I øjenhøjde, i faste og frie formater. Med kridt på vejen og på skærme i hjemmet. Fra mund til øre og fra hånd til hånd. Vi skal dele idéer, succeser og inspirere hinanden på tværs.

Mindre lokalsamfund kan løse store udfordringer, hvis vi står sammen og trækker i samme retning. Og først når det sker, kommer vi til at mærke en reel forskel på det levede liv i Vejle Kommune.

Alle veje fører til fællesskab

Bevæg dig for livet møder i Vejle Kommune det bedste sted at leve. Vores visionsaftale forener to stærke viljer: Den nationale vilje til at gøre Danmark til verdens mest aktive nation i 2025. Og Vejles vilje til at styrke bevægelse, fællesskab, sammenhængskraft og livsgnist. Det er viljen, der forener vejlensere. Viljen til at skabe det mest attraktive lokalsamfund. Viljen til at række ud og mødes. Og viljen til at gøre noget, der er meningsfuldt sammen med andre.

Idræt og fysisk aktivitet er naturlige fællesskabere for nogle af os. For andre er det en lukket dør, der kun kan åbnes, hvis nogen går først. Vi tror på, at fællesskab og fysisk aktivitet er hinandens forudsætning. Bøgeskoven kalder. Vandet venter. Landskaberne lokker med deres store vidder og uendelige mulighedsrum.

Nogen svømmer sig til samvær. Andre danser ind i det. For nogen går vejen gennem en forening. For andre bugter den sig gennem skoven. Nogen er bedst sammen, når de er stille sammen. Andre skal gøre noget, bygge noget, skabe noget, sige noget.

Uanset vejen, vi vælger, så peger forskning på, at fællesskab betyder meget for folkesundheden. Det ene trækker det andet med. Vi spørger derfor ikke, hvor langt du kan gå i Vejle. Vi spørger, hvor langt du vil gå for og med et andet menneske.

Vil du med?

Sidst opdateret: