Går du i folkeskole? Har du en særlig passion indenfor musik, drama, visuel- eller skrivekunst – og har du lyst til at prøve dit talent af? Så er talentklasserne på NOVAskolen det rette sted for dig. Søg senest 9. februar for optagelse til skoleåret 2024/2025.

Stor scene

Hvad er talentklasserne?

 • Talentklasserne er et særligt spor for talenter i 7.-9. klasse på NOVAskolen i Vejle
 • Du har det samme antal obligatoriske timer som andre elever, men undervisningen er tilrettelagt, så du ugentligt deltager i morgentræning og PerformanceLab.
 • Som performanceelev i talentklasserne går du i klasse med andre, som elsker og brænder lige så meget for deres kunstart eller sport som du selv.
 • Du og dine klassekammerater får et helt naturligt fællesskab omkring jeres passion og en fælles forståelse for, at du i den forbindelse er nødt til at takke nej til nogle aktiviteter på grund af din passion.

FAQ om talentklasserne

 • Hvordan bliver du optaget?

  Du skal:

  1. sende din ansøgning om optagelse
  2. opfylde krav og procedure for optagelse.
  3. være indforstået med at skifte skole til NOVAskolen

  Krav for optagelse

  Du skal:

  • være bosiddende i Vejle Kommune.
  • udvise lyst, vilje og motivation til at øve/træne og fordybe dig i din performance.
  • vurderes til at have et potentiale, som kan udvikles over tid.

  Sådan gør du:

  1. Få en udtalelse fra din nuværende skole og vedlæg seneste elevplan 
  2. Få en udtalelse fra din nuværende lærer på Xeneriet, Musikskolen eller anden kreativ institution, hvor dit talentpotentiale vurderes
  3. Skriv en motiveret ansøgning, hvor du selv beskriver:
   1. hvorfor du gerne vil gå i talentklasserne
   2. hvordan du vurderer dig selv i forhold til lyst og motivation til både at udvikle dig kunstnerisk og passe din skole - denne egen vurdering har stor vægt i optagelsesprocessen
  4. Send din motiverede ansøgning sammen med udtalelserne og samtykkeerklæring.
  5. Der er mulighed for uddybende samtaler og prøvevisning efterfølgende
  6. Du får en mail med svar på, om du er optaget eller ej.

   

   

   

 • Hvad er der særligt ved talentklasserne?

  På NOVAskolen er der lærere i talentklasserne, som har en særlig forståelse for de udfordringer, du kan stå i.

  Der bliver udarbejdet en dynamisk årsplan, så du kan skabe et overblik over lektier kontra spidsbelastninger i egen kreative proces.

  Du kan spise sundt og varieret i kantinen på skolen og har mulighed for at kunne spise, når det passer dig.

  Der er fleksible forhold til at få fri til koncerter, turnerer, udstillinger, workshops, projekter m.m. (inden for rammerne af folkeskoleloven og Vejle Kommunes retningslinjer).

  Kulturkoordinatoren på  skolen vil hjælpe og guide dig og dine klassekammerater i hverdagen og være kontakten til samarbejdspartnere og forældre.

 • Hverdagen og særlig undervisning

  Morgentræning:

  Performanceeleverne har sammen med de andre sportselever i talentklasserne basismorgentræning én gang om ugen 

  PerformanceLab:

  For performanceelever er der et ugentligt PerformanceLab, hvor I med udgangspunkt i egne kunstneriske og kreative fagligheder træner idégenerering, entreprenørskab og projektstyring, når I i fællesskab planlægger, strukturerer og udfører to årlige performances.

  Undervisning i dit performancefag

  Her ser du eksempler på den ugentlige undervisningsdeltagelse i de enkelte fag ud over skolen:

  Musik

  • Soloundervisning
  • Bifagsklaver, hørelære og teori
  • Orkester/Band

  Drama

  • Soloundervisning
  • Stemmetræning
  • Ensembleundervisning

  Litteratur

  • Soloundervisning
  • Hold

  Visuel Kunst

  • Soloundervisning
  • Hold
 • Når du er optaget:

  Inden skoleårets start inviteres du og de andre elever til en informationsaften på NOVAskolen, hvor I og jeres forældre vil få mulighed for at se skolen, høre om praktiske forhold og mulighed for at stille spørgsmål til skolestarten på NOVAskolen.

  Du bliver udsluset af talentklasserne, hvis du:

  • ikke tager ansvar for din egen øvning/træning.
  • har mistet motivationen til at arbejde med din kreative læring eller har en adfærd, hvor det bliver tydeligt for dine undervisere, at du ikke længere er motiveret.

  Hvis du mister lysten til at dyrke din kreativitet og deltage i morgentræningen, vil du blive udsluset af talentklasserne og tilbudt en plads i en anden klasse på NOVAskolen.

  Hvis du mister motivationen i 9. klasse vil du blive tilbudt at blive i talentklassen, dog uden at deltage i morgentræningen og PerformanceLab.

  Lever du ikke op til kravene for deltagelse vil følgende procedure blive fulgt:

  Den ansvarlig talentunderviser vil tage en samtale med dig og dine forældre om hvilke områder, der skal forbedres for fortsat at kunne være med.

  I aftaler hvilke områder, der skal arbejdes med, og derefter får du en periode til at arbejde med de aftalte områder. Du vil få en tilbagemelding fra talentunderviseren på, om samtalen har haft den ønskede effekt. Er der efter den aftalte periode ikke sket en forbedring, vil du blive udsluset og tilbudt skolegang i en anden klasse.

 • Hvordan definerer vi talent for performanceelever?

  EliteVejle og NOVAskolen læner sig op af Arbejdsgruppen for talentudvikling i uddannelsessystemet, nedsat af Undervisningsministeriet i 2010:

  ”Talent er, når børn og unge i uddannelsessystemet,

  • har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder
  • har lysten og viljen til at yde en særlig indsats
  • har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres.”

    (Talentrapport 2011)

  Ud fra ovenstående talentdefinition ser vi et talent i folkeskoleregi som en performer, der udviser lyst, motivation og engagement til at dygtiggøre sig og dyrke sit personlige udtryk.

  Et talent skal besidde et vist niveau inden for sit performanceområde, have viljen til at styre egen udvikling hen imod at blive en af de bedste og et potentiale, som kan udvikles over tid.

 • Om talentklasserne

  Formålet er, at børn/unge i 7. til 9. klasse får mulighed for at skabe balance mellem skole og deres kunstart.

  Vi i EliteVejle og NOVAskolen ser det som vores fornemmeste opgave at understøtte talenterne i jagten på et højt kunstnerisk niveau, samtidig med at vi bidrager med et højt skolefagligt niveau, som giver dig en solid ballast til uddannelseslivet.

  Vision:
  Vi ønsker at skabe et skoletilbud, hvor du og dine klassekammerater, hver især oplever, at der er balance mellem skole og et aktivt liv med plads til fordybelse i netop din passion.

  Vi arbejder ud fra en grundtanke om, at du som performanceelev skal understøttes i din ambition om at blive dygtig inden for din kunst, hvilket betyder, at skolen er med til at skabe en struktur, hvor passion og skole går hånd i hånd.

  Målsætning:

  • Vi ønsker at skabe harmoniske talentklasser, som vægter det enkelte talents trivsel.
  • Vi vægter, at talenterne møder høj faglighed i alle fag.
  • At NOVAskolen er en aktiv samarbejdspartner ud i talentudviklingsmiljøet i Vejle.
  • Vi har fokus på den enkeltes særlige udfordringer i deres kunstneriske udvikling.
  • At talentklasserne er en integreret del af NOVAskolen.
  • At skabe et miljø hvor talenterne oplever en sammenhængende hverdag.
Sidst opdateret: