Går du i folkeskole? Brænder du for din sport – og har du lyst til at prøve dit talent af? Så er talentklasserne på NOVAskolen det rette sted for dig. Søg senest 9. februar til skoleåret 2024/2025.

Hvad er talentklasserne

 • Talentklasserne er et særligt spor for talenter i 7.-9. klasse på NOVAskolen i Vejle
 • Du har det samme antal obligatoriske timer som andre elever, men undervisningen er tilrettelagt, så du får fri til morgentræning to gange om ugen.
 • Som elev i en talentklasse går du i klasse med andre, som elsker og brænder lige så meget for deres sport som du selv.
 • Du og dine klassekammerater får et helt naturligt fællesskab omkring sporten og en forståelse for, at du i den forbindelse er nødt til at takke nej til nogle aktiviteter på grund af din sport.

Typiske spørgsmål:

 • Hvordan ser hverdagen ud i talentklasserne?

  Morgentræning:

  Der er morgentræning 2 gange om ugen. Hvis din klub eller andre stiller en træner til rådighed, kan du få træning inden for egen sport. Ellers følger du basistræningen med de andre fra klassen i Lido Fitness.

  Derudover er der også den obligatoriske idræt på skemaet.

  NOVAskolen:
  PÅ skolen er der lærere i talentklasserne, som har en særlig forståelse for de udfordringer, du kan stå i. Der bliver udarbejdet en dynamisk årsplan, så du kan skabe et overblik over lektier kontra spidsbelastninger i egen sportsgren.

  Du kan spise sundt og varieret i kantinen på skolen og har mulighed for at kunne spise, når det passer dig.

  Der er fleksible forhold til at få fri til konkurrence (inden for rammerne af folkeskoleloven og Vejle Kommunes retningslinjer).

  Sportskoordinator Andreas Bjerre vil undervejs hjælpe og guide dig og dine klassekammerater i hverdagen og være kontakten til samarbejdspartnere og forældre.

   

   

 • Hvordan bliver du optaget i en talentklasse?

  Du skal:

  1. Sende din ansøgning om optagelse inden fristen den 9. februar 2024 kl. 12. 

  2. Opfylde krav og procedure for optagelse (se nedenfor).

  3. Være indforstået med at skifte skole til NOVAskolen

  Krav for optagelse

  Du skal:

  • være medlem af en idrætsforening i Vejle Kommune og/eller bosiddende i Vejle Kommune.
  • udvise lyst, vilje og motivation til at træne og konkurrere.
  • vurderes til at have et potentiale, som kan udvikles over tid.
  • være sportslig godkendt af din nuværende klub.


  Sådan gør du:

  1. Få en udtalelse fra din nuværende skole og vedlæg seneste elevplan.

  2. Få en udtalelse fra din nuværende klubtræner, hvor han/hun vurderer dit talentpotentiale.

  3. Skriv en motiveret ansøgning, hvor du selv beskriver:

  • hvorfor du gerne vil gå i en talentklasse.

  • hvordan du vurderer dig selv i forhold til lyst og motivation til både at træne og passe din skole - denne egen-vurdering har stor vægt i optagelsesprocessen.

  4. Send din motiverede ansøgning sammen med udtalelserne og samtykkeerklæring senest den 9. februar 2024 kl. 12.

  5. Du kan i forbindelse med optagelsesproceduren blive indkaldt til en samtale og/eller prøvetræning. 

  6. Du får en mail med svar på, om du er optaget eller ej.

 • Når du er optaget:

  Inden skoleårets start inviteres du og de andre elever til en informationsaften på NOVAskolen, hvor I og jeres forældre vil få mulighed for at se skolen, høre om praktiske forhold og mulighed for at stille spørgsmål til skolestarten på NOVAskolen.

  Du bliver udsluset af talentklasserne, hvis du:

  • ikke tager ansvar for din egen træning
  • har mistet motivationen til at træne eller har en adfærd, hvor det bliver tydeligt for trænerne, at du ikke længere er motiveret.
  • selv vælger sporten fra i løbet af 7. – 8. klasse.


  Hvis du mister lysten til at dyrke din sport og deltage i morgentræningen, vil du blive udsluset af talentklasserne og tilbudt en plads i en anden klasse på NOVAskolen. Hvis du mister motivationen i 9. klasse vil du blive tilbudt at blive i talentklassen, dog uden at deltage i morgentræningen.

  Lever du ikke op til kravene for deltagelse vil følgende procedure blive fulgt:

  Den ansvarlig talenttræner vil tage en samtale med dig og dine forældre om hvilke områder, der skal forbedres for fortsat at kunne være med. I aftaler hvilke områder, der skal arbejdes med, og derefter får du en periode til at arbejde med de aftalte områder. Du vil få en tilbagemelding fra talenttræneren på, om samtalen har haft den ønskede effekt. Er der efter den aftalte periode ikke sket en forbedring, vil du blive udsluset og tilbudt skolegang i en anden klasse.

 • Om talentklasserne

  Formål:
  NOVAskolen er udpeget af Vejle kommune til at løfte opgaven med at udbyde talentklasserne i henhold til rammerne i aftalen mellem Team Danmark og Vejle Kommune.

  Formålet er, at børn/unge i 7. til 9. klasse får muligheden for at skabe balance mellem skole og sport. EliteVejle og NOVAskolen ser det som vores fornemmeste opgave at understøtte talenterne i jagten på et højt sportsligt niveau, samtidig med at vi bidrager med et højt skolefagligt niveau, som giver dig en solid ballast ud i uddannelseslivet.

  Vision:
  Vi ønsker at skabe et skoletilbud, hvor du og dine klassekammerater, hver især oplever, at der er balance mellem skole og et aktivt sportsliv.

  Vi arbejder ud fra en grundtanke om, at du som sportstalent skal understøttes i din ambition om at blive dygtig inden for din sport, hvilket betyder, at skolen er med til at skabe en struktur, hvor sport og skole går hånd i hånd.

  • Målsætning:
   Vi ønsker at skabe harmoniske talentklasser, som vægter det enkelte talents trivsel.
  • Vi vægter, at talenterne møder høj faglighed i alle fag.
  • At NOVAskolen er en aktiv samarbejdspartner ud i talentudviklingsmiljøet i Vejle.
  • Vi har fokus på den enkeltes særlige udfordringer i deres idrætsgren.
  • At talentklasserne er en integreret del af NOVAskolen.
  • At skabe et miljø hvor talenterne oplever en sammenhængende hverdag.

   

   

   

   

   

   

 • Værdisæt for talentudvikling og talentdefinition

  EliteVejle og NOVAskolens arbejde med talenterne bygger på Team Danmarks og Danmarks Idrætsforbunds værdisæt for talentudvikling i dansk idræt.

  Værdierne, som vi arbejder med, er:

  • Helhed
  • Udvikling
  • Samarbejde
  • Engagement
  • Trivsel

  Tilsammen udgør de fem værdier Talent-HUSET.

  Talent-HUSET er en ”ledestjerne” for udviklingen af danske idrætstalenter til højeste internationale seniorniveau.

  Derfor er Talent-HUSET ligeledes en ”ledestjerne” for talentudviklingen i Vejle Kommune.

  Læs Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt her

  Talentdefinition
  EliteVejle og NOVAskolen læner sig op af Team Danmark og Danmarks Idrætsforbunds definition af et talent.

  ”Et talent er en ungdomsatlet med kompetencer og færdigheder i en sportsgren, som sandsynliggør en langsigtet udvikling til senioratlet på højeste internationale seniorniveau”.

  Ud fra ovenstående talentdefinition ser vi et talent i folkeskoleregi som en atlet, der udviser lyst, motivation og engagement til at træne og konkurrere. Et talent skal besidde et vist niveau inden for ens egen sportsgren, have viljen til at styre ens egen udvikling hen imod at blive topatlet på seniorniveau samt et potentiale, som kan udvikles over tid.

Mød Sebastian - svømmer og elev i talentklasserne på NOVAskolen
Sidst opdateret: