Parasportsrådet forbedrer vilkårene for idræt for folk med handicap ved at skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og handicapidrætten.

5 år med fokus på parasport i Vejle. Vi ser tilbage på nogle af de tiltag der er igangsat bl.a. Lykkeliga og EL-hockey og så ser vi på visionerne for fremtiden.

Vejle som parasportens hovedstad

Parasportsrådet har en målsætning om, at Vejle Kommune skal være parasportens hovedstad.

Idræt på lige vilkår

Parasportsrådet arbejder for at forbedre vilkårene for idræt for folk med handicap i Vejle Kommune og for at skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og handicapidrætten.

Parasportsrådets arbejde

Parasportsrådet vil:

  • være en støtte for de lokale idrætsforeninger, så de kan udvikle og forbedre muligheder for at dyrke motion for folk med handicap.
  • arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for parasport.
  • understøtte initiativer til kompetenceudvikling af trænere og ledere med det formål at optimere parasportens udvikling.
  • samle personer med interesse i og mulighed for at styrke parasporten med en koordineret indsats, som giver parasporten i Vejle Kommune bedst mulige vækstbetingelser.
  • sikre en stærk kommunikation med de lokale foreninger og samle alle stærke kræfter, så målet nås i fællesskab.
  • øge synlighed lokalt og nationalt – alle skal kende til Vejles Kommunes målsætning om at blive parasportens hovedstad.
  • samarbejde med andre udvalg og have fokus på såvel borgere med fysisk handicap, som borgere med udviklingshandicap.
Sidst opdateret: