Foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde på Senior-, Voksen- og Børn & Unge-området, kan hvert år søge økonomisk støtte (§18-midler). Puljen udbydes igen i efteråret 2024.

Det skal du gøre, inden du søger:

 • Have dine egne og din forenings kontaktoplysninger klar
 • Finde foreningens årsregnskaber frem
 • Kontrollér, at foreningens CVR-nummer er aktivt på virk.dk
 • Kontrollér, at der er tilknyttet en NEM-konto til foreningens CVR-nummer i foreningens bank

 

DU KAN FØRST SØGE TILSKUD FRA FRIVILLIG-PULJEN IGEN TIL EFTERÅRET

 • Hvem kan søge?

  I kan søge, hvis:

  • jeres aktiviteter hovedsageligt baserer sig på frivilligt arbejde. Den økonomiske støtte skal fremme den frivillige indsats.
  • jeres aktiviteter foregår i Vejle Kommune, og aktiviteten gavner Vejle Kommunes borgere.

   Dette er opfyldt, hvis mindst ét af disse krav er opfyldt:

   1) Foreningen har adresse i Vejle Kommune.
   2) Aktiviteten foregår i Vejle Kommune.
   3) Aktiviteten kommer Vejle Kommunes borgere direkte til gode.


  For at få udbetalt støtte skal foreningen være CVR-registreret og have en NemKonto. Kontonummeret skal være unikt for den forening, som ansøger, og må ikke deles med andre foreninger.

 • Hvem fordeler midlerne?

  Det er Voksen- og Seniorudvalget, som fordeler pengene.

  Det er også disse to udvalg, som fordeler midlerne på børn- og ungeområdet.

 • Hvad vægtes i indstillingen?

  • Aktiviteten skal understøtte de politisk fastsatte mål: At reducere ensomhed og psykisk sårbarhed. Aktiviteter, der tilgodeser særligt sårbare målgrupper, vægtes højest ved prioriteringen af tilskudsmidler.

  Supplerende kriterier:

  • Aktiviteterne, der søges støtte til, skal hovedsageligt være baseret på frivilligt arbejde og den økonomiske støtte, der søges om, skal fremme eller understøtte den frivillige indsats.
  • Foreningen/organisationen skal være lokalt forankret i Vejle Kommune og aktiviteten skal være til gavn for Vejle Kommunes borgere.


  Herudover lægger Voksen- og Seniorudvalget vægt på::

  • At aktiviteten ligger i forlængelse af Vejle Kommunes øvrige indsatser og understøtter gældende politikker og strategier.
  • At aktiviteten har et socialt eller sundhedsfremmende sigte.
  • At aktiviteten er netværksskabende og gerne nytænkende.
  • At aktiviteten er åben og kommer et betydeligt antal borgere til gode eller opfylder et behov for en mindre gruppe borgere, som eller ikke tilgodeses af andre tilbud
  • At aktiviteten inddrager borgeren direkte.
  • At aktiviteten er kontinuerlig.
  • En samlet vurdering af foreningens regnskab og budget for aktiviteten, herunder udgiftsniveauet i forhold til antal brugere , og om der er en egenbetaling.
  • At der sker en nogenlunde ligelig geografisk vægtning og fordeling af midler til foreninger inden for hele Vejle Kommune.
 • Hvad giver vi tilskud/ikke tilskud til?

  Her er eksempler på, hvad I kan søge støtte til, men forvent ikke fuld finansiering:

  • Driftsudgifter som kontorartikler, telefon og i nogle tilfælde kørsel.
  • Konkrete aktiviteter for brugere udført af frivillige.
  • Aktiviteter, som rekrutterer, opkvalificerer og fastholder frivillige.
  • Materialer i det omfang, at det er nødvendigt for foreningens hovedaktiviteter eller kommer flere foreninger til gode.
  • Forplejning til frivilligmøder i et begrænset omfang. Til dette gælder:
   • Midler til forplejning må kun udgøre en mindre del af det samlede budget og maksimalt 1000 kr pr år.
   • Der må ikke købes forplejning til aktivitetsdeltagerne - kun de frivillige, der afholder aktiviteterne.
   • Der må ikke købes alkohol for de ansøgte midler.

  Her er eksempler på, hvad I som udgangspunkt ikke kan få støtte til:

  • Husleje
  • Løn
  • Generel dækning af frivilliges udgifter, herunder egen kørsel til og fra foreningens aktivitet. Undtaget er udgifter til hjemmebesøg og besøgstjeneste hos borgere.
  • Landsforeningers generelle udgifter. Der kan dog gives tilskud til aktiviteter, som er særligt målrettet Vejle Kommunes borgere, eller hvis der er særlig behov for aktiviteten, og der ikke findes lignende tilbud.
  • Den frivillige indsats, der alene består i bestyrelsesarbejde.
  • Forplejning til deltagere i jeres aktiviteter. Her er der to undtagelser:
   • I må købe let forplejning til aktiviteter for børn, efter aftale med Vejle Kommune.
   • Det er tilladt at bruge penge på madvarer, hvis de bruges aktivt i den planlagte aktivitet, fx ved madlavningsaftener eller i madklubber.
 • Hvordan søger jeg?

  Vejle Kommune har fået nyt ansøgningssystem. Fremover skal du søge §18-puljen gennem Fritidsportalen, som I finder ved at klikke på linket herunder (’Søg frivilligpuljen (§18)).

  I er allerede oprettede som brugere, hvis I tidligere har søgt midler fra frivilligpuljen. I det tilfælde skal I blot trykke på ’Nulstil adgangskode’, hvorefter du får mulighed for oprette en ny adgangskode.

  Hvis du ikke har en eksisterende bruger, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent, Morten Eriksen alle hverdage fra kl 09.00-14.00 på telefon 76818118. Du kan også skrive en email til MOERI@vejle.dk

  Når du er logget ind på Fritidsportalen, skal du vælge ’Tilskud’ i menuen til venstre. Herefter klikker du på ’Opret ansøgning’. I rullemenuen vælger i ’Frivilligpuljen (18-midler) til 2024’.

  Udfyld felterne og send ansøgningen afsted.

  I er altid velkomne til at opsøge Foreningernes Hus, hvis I ønsker hjælp til at udforme jeres ansøgning.

Har din forening fået tildelt puljemidler i 2023?

Foreninger, der har fået tildelt 25.000 kr. eller mere skal både udfylde regnskab og Tro og love-erklæring.

Foreninger, der har fået tildelt under 25.000 kr., skal kun udfylde Tro og love-erklæring.

Regnskab og Tro og love-erklæring skal sendes til velfaerdsforvaltning@vejle.dk

Eventuelt overskydende tilskud skal tilbagebetales til Vejle Kommune, reg.nr.: 7562 konto: 0001141789, skriv venligst: ”§18 retur + foreningens navn”.
I forbindelse med overførslen bedes I sende en mail til Velfærdsforvaltningen på velfaerdsforvaltning@vejle.dk

Regnskab og Tro og Love-erklæring - §18 2023

Se hvordan du logger ind i Foreningsportalen

Sådan logger du ind i Foreningsportalen

Se hvordan du udfylder din ansøgning til tilskud fra Frivilligpuljen

Sådan ansøger du om tilskud

Se hvordan du ændrer dine brugeroplysninger

Sådan ændrer du dine brugeroplysninger

Se hvordan I ændrer jeres foreningsoplysninger

Sådan ændrer du jeres foreningsoplysninger
Sidst opdateret: